Sodininkų bendrijos GULBINAI nariams: kviečiam į susirinkimą

2020 m. rugpjūčio 8 d. (šeštadienį) 12 val. sodininkų bendrijos teritorijoje, vandens
siurblinės patalpose (Juozapiškių g. 80a (skl.Nr. 583) šaukiamas bendrijos visuotinis
ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2019 m.
2. Bendrijos revizijos ataskaita už 2019 m.
3. 2019 m. pajamų – išlaidų sąmatos įgyvendinimas
4. Bendrijos 2020 m. pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas
5. Bendrojo naudojimo objektų aprašo tvirtinimas
6. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai
7. Bendrijos revizoriaus rinkimai
8. Dėl sodininkų bendrijoje esančių kelių (gatvių) perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei
patikėjimo teise
9. Diskusijos ir kiti klausimai

Nesusirinkus kvorumui pakartotinis bendrijos narių susirinkimas bus šaukiamas 2020 m.
rugpjūčio 29 d. (šeštadienį) 12 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.
Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti prieš tai suderinus vietą ir
laiką su bendrijos valdybos pirmininku telefonu 8 618 35903.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba
2020-07-16