Sodininkų bendrijos „PENSININKAS” susirinkimas

2021 m. rugsėjo 4 d. (šeštadienį) 13.00 val. Sodininkų bendrijos teritorijoje, Kelmijos sodų 19-oji g. šalia tvenkinio, Naujininkų sen., Vilniuje šaukiamas sodininkų bendrijos „PENSININKAS” narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Valdybos pirmininkės Ritos Zbarauskienės veiklos ataskaita už 2020-2021 metus.
  2. Revizijos/kasininkės ataskaita už 2020-2021 metus.
  3. 2021-2022 m. finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos projekto svarstymas ir tvirtinimas.
  4. Valdybos, valdybos pirmininko rinkimai.
  5. Revizijos komisijos rinkimai.
  6. Einamieji klausimai. Pasisakymai.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Kitą pakartotinį sodininkų bendrijos narių susirinkimą šaukti š. m. rugsėjo 18 dieną (šeštadienį), tą pačią valandą, ta pačia darbotvarke, toje pačioje vietoje.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba. 2021-08-20.