Sodininkų bendrijos „RIBIŠKĖS“ narių dėmesiui

Sodininkų bendrijos „Ribiškės“ valdybos 2023m.  rugpjūčio 21d. nutarimu, šių metų rugsėjo 7 d., ketvirtadienį, 19 val., Ribiškių sodų 2-ojoje g. 44, aikštelėje prie tvenkinio, šaukiamas SB „RIBIŠKĖS“ narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Valdybos veiklos ataskaita.
  2. Revizijos komisijos ataskaita.
  3. Naujos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.
  4. Revizijos komisijos rinkimai.
  5. Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Bendrijos adreso keitimas.
  7. Einamieji reikalai.

Nesusirinkus kvorumui pakartotinis visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas bus šaukiamas rugsėjo 23 d., šeštadienį, 14 val., toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Su ataskaitomis (valdybos, revizijos komisijos), sąmatos projektu, 14 dienų iki susirinkimo, galite susipažinti suderintu laiku, pas valdybos pirmininkę tel. 8 638 20395.

SB „Ribiškės“ valdyba