„Sodininkų bendrijos „Šalna“ pranešimas

2022m. rugpjūčio 20 d. (šeštadienį) 12.00 val., bendrijos kampiniame sklype Rudausių g. /Rudausių 1-oji g. vyks sodininkų bendrijos „Šalna“ visuotinis rinkiminis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2020-2021 metus;

2. Revizoriaus ataskaita už 2020-2021 metus;

3. 2022 m. pajamų – išlaidų sąmatos, nario ir kitų mokesčių tvirtinimas;

5. Naujos bendrijos valdybos ir naujo valdybos pirmininko rinkimai;

6. Bendrijos revizoriaus rinkimai;

7. Kiti klausimai.

Pageidaujantys susipažinti su susirinkime svarstomų dokumentų projektais prašome kreiptis el. paštu darius@vasionis.eu arba kreiptis pas pirmininką Rudausių sodų 1-ji g. Nr. 3, Vilnius (prieš tai susitarus telefonu +37069200031dėl laiko).

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis eilinis visuotinis rinkiminis narių susirinkimas vyks 2022 m. rugsėjo 04 d. (sekmadienį), 12.00 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Asmenys, nesantys Bendrijos nariai, bet atstovaujantys Bendrijos narį, prašome turėti įgaliojimą (notarinis patvirtinimas artimiems giminaičiams nebūtinas).

DĖMESIO!

Prašome sekti LR Sveikatos Ministerijos rekomendacijas dėl kaukių dėvėjimo vykstant renginiuose atvirame ore.

 

Susirinkimą šaukia s/b Šalna valdyba“