Sodininkų bendrijos „Tyla“ narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

2024 m. birželio 15 d. (šeštadienį) 11.00 val. sodininkų bendrijos teritorijoje, adresu Kelmijos sodų 23-oji g. 8, Naujininkų sen., Vilniuje, valdybos sprendimu šaukiamas sodininkų bendrijos „Tyla“ narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Valdybos pirmininko G. Litvinovo veiklos ataskaita už 2023-2024 metus. Svarstymas. Tvirtinimas.
  2. Revizijos komisijos ataskaita už 2023-2024 metus. Tvirtinimas.
  3. Susirinkimo informavimas apie naujų narių priėmimą.
  4. Bendrijos valdybos (7 nariai) ir bendrijos valdybos pirmininko(-ės) rinkimai.
  5. Bendrijos revizijos komisijos (3 nariai) ir revizijos komisijos pirmininko (-ės) rinkimai.
  6. Bendrijos 2024-2025 m. finansinių metų pajamų išlaidų sąmatos projekto svarstymas ir tvirtinimas.
  7. Einamieji klausimai. Pasisakymai. Diskusijos.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių (pagal registravimo žurnalą – 114 bendrijos narių), ataskaitinį rinkiminį susirinkimą laikyti neįvykusiu. Kitą pakartotinį sodininkų bendrijos narių ataskaitinį rinkiminį susirinkimą šaukti š. m. birželio 22 dieną (šeštadienį) tą pačią valandą, ta pačia darbotvarke, toje pačioje vietoje.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti bendrijos buveinėje, prieš tai suderinus laiką su bendrijos valdybos pirmininku, tel. 8 655 11 396, el. paštas: litvinovgenadij@gmail.com. Dokumentų projektai taip pat gali būti pateikiami išsiunčiant el. laiškais.