Sodininkų bendrijos „Vaguva“ pranešimas

Valdybos sprendimu ataskaitinis rinkiminis SB „Vaguva“ susirinkimas įvyks 2022 m. rugpjūčio 28 d. (sekmadienį) 15 val. bendrijos būstinėje Šilėnų sodų 8-oje g. 4 (vandenvietė).

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrijos 2021–2022 m. finansinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas;
2. Revizijos komisijos išvados apie bendrijos finansinę veiklą ir jų tvirtinimas;
3. Bendrijos 2022–2023 m. metinės pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas;
4. SB Vaguva valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai;
5. SB Vaguva revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai;
6. Dėl užliejamo sklypo melioracijos sutvarkymo;
7. Einamieji klausimai.

Sodininkų bendrija „Vaguva“