Sodininkų bendrijos ,,Vaguva” pranešimas

valdybos sprendimu ataskaitinis rinkiminis SB „Vaguva“ susirinkimas įvyks 2022 m. rugpjūčio 28 d. (sekmadienį) 15 val. bendrijos būstinėje Šilėnų sodų 8-oje g. 4 (vandenvietė)
Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrijos 2021-22 m. finansinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas;
2. Revizijos komisijos išvados apie bendrijos finansinę veiklą ir jų tvirtinimas;
3. Bendrijos 2022-23 m. metinės pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas;
4. SB Vaguva valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai,
5. SB Vaguva revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai,
6. Dėl užliejamo sklypo melioracijos sutvarkymo,
7. Einamieji klausimai:

Sodininkų bendrija „Vaguva“