Sodininkų bendrijos „Veržuva 1“ pranešimas

Dėl sodininkų bendrijos narių visuotinio ataskaitinio /rinkiminio susirinkimo sušaukimo

2022 metų LIEPOS mėn. 2 d. 10.30 val. sodininkų bendrijos „Veržuva -1“ Valdyba šaukia visuotinį S/B  „Veržuva-1“ narių susirinkimą, kuris vyks adresu Vinciūniškių g. 1, Vilnius (prie artezinio gręžinio).

Numatoma darbotvarkė:

 1. Susirinkimo darbotvarkės, reglamento, pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
 2. Valdybos ataskaita ir jos tvirtinimas.
 3. Revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.
 4. 2021m. finansinių metų pajamų-išlaidų sąmatos vykdymo patvirtinimas.
 5. 2022m. finansinių metų pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. 2022/2023m. finansinių metų pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas
 7. Ilgalaikio bendrijos turto inventorizacijos aprašo tvirtinimas
 8. Bendrijai priklausančio artezinio gręžinio atnaujinimas
 9. Geriamo vandens skaitiklių pakeitimo naujais
 10. Vinciūniškių gatvėje susidarančios balos nusausinimo projektas
 11. Pastebėjimai ir siūlymai kitų metų susirinkimui

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti pagrindiniame bendrijos skelbimų stende (prie 114 autobuso maršruto sustojimo) ar atsiuntus užklausą elektroniniu paštu verzuva11@gmail.com arba   paskambinus valdybos pirmininkui 8 699 19723

Neįvykus susirinkimui trūkstant kvorumo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2022 m. liepos 23d. 10.30 h toje pačioje vietoje ir ta pačia darbotvarke.