Sodininkų bendrijos “ Veržuva 1 “ pranešimas

DĖL SODININKŲ BENDRIJOS NEEILINIO VISUOTINIO NARIŲ  SUŠAUKIMO

2023 m. vasario mėn. 25 d. 13val. sodininkų bendrijos „Veržuva -1“ Valdyba šaukia visuotinį S/B  „Veržuva-1“ neeilinį narių susirinkimą, kuris vyks adresu Vinciūniškių g. 1, Vilnius (prie artezinio gręžinio).

Numatoma darbotvarkė:

  1. Susirinkimo darbotvarkės,  pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
  2. Geriamo vandens kainos tvirtinimas

– siūloma geriamo vandens kaina 1.45 Eur už vieną kubinį metrą.

Jei turite klausimų, rašykite elektroniniu paštu verzuva11@gmail.com arba   paskambinus valdybos pirmininkui 8 699 19723.

Neįvykus susirinkimui trūkstant kvorumo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas

2023m. kovo 12 d. 13.00 val toje pačioje vietoje ir ta pačia darbotvarke.