Sodininkų bendrijos „Veržuva 1“ pranešimas dėl sodininkų bendrijos narių visuotinio ataskaitinio sušaukimo

2023 metų LIEPOS mėn. 1 d. 10.00 val. sodininkų bendrijos „Veržuva -1“ Valdyba šaukia visuotinį S/B  „Veržuva-1“ narių susirinkimą, kuris vyks adresu Vinciūniškių g. 1, Vilnius (prie artezinio gręžinio).

Numatoma darbotvarkė:

  1. Susirinkimo darbotvarkės, reglamento, pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
  2. Valdybos ataskaita ir jos tvirtinimas.
  3. Revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.
  4. 2022/2023m. finansinių metų pajamų-išlaidų sąmatos vykdymo patvirtinimas.
  5. 2023/2024m. finansinių metų pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Geriamo vandens vartotojų apskaitos skaitiklių pirkimo tvirtinimas.
  7. Bendrų reikalų aptarimas, pasiūlymai kitam susirinkimui.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti pagrindiniame bendrijos skelbimų stende (prie 114 autobuso stotelės), atsiuntus užklausą elektroniniu paštu [email protected] ar paskambinus valdybos pirmininkui 8 699 19723.

Neįvykus susirinkimui trūkstant kvorumo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2023 m. liepos 22d. 10.00 val. toje pačioje vietoje ir ta pačia darbotvarke.