Sodininkų bendrijos ,,Veržuva-1” pranešimas

2020 m. birželio mėn. 27 d. 14 val. sodininkų bendrijos „Veržuva-1“ Valdyba šaukia visuotinį S/B „Veržuva-1“ narių susirinkimą, kuris vyks adresu Vinciūniškių g. 1, Vilnius (prie artezinio gręžinio).

Numatoma darbotvarkė:

 1. Susirinkimo darbotvarkės, reglamento, pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
 2. Valdybos ataskaita ir jos tvirtinimas.
 3. Revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.
 4. 2019 finansinių metų pajamų-išlaidų sąmatos vykdymo patvirtinimas.
 5. 2020 finansinių metų pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. Ilgalaikio bendrijos turto inventorizacijos aprašo tvirtinimas
 7. Siūlymas revizijos komisijos pirmininkui skirti vienkartinį 45 eur atlygį už finansinių dokumentų reviziją
 8. Sprendimas dėl Vinciūniškių gatvės apšvietimo rinkliavos (apytikslė suma 40 eur).
 9. Sprendimas dėl sodo bendrijos gatvių perdavimo Vilniaus m. savivaldybei.
 10. Sprendimas dėl nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimo Vinciūniškių sodų 3-joje, 5-oje, 7-oje, 9-oje,  11-oje, 13-oje, 15-oje, 17-oje gatvelėse.
 11. Sprendimas dėl naujai sklypus įsigijusių savininkų, kurie vykdo statybos ir rekonstrukcijos darbus, infrastruktūros gerinimo mokesčio ( 150 eur )
 12. Pastebėjimai ir pasiūlymai sekančio susirinkimo darbotvarkei.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti pagrindiniame bendrijos skelbimų stende (prie 114 autobuso maršruto sustojimo) ar atsiuntus užklausą elektroniniu paštu verzuva11@gmail.com arba paskambinus valdybos pirmininkui

Neįvykus susirinkimui trūkstant kvorumo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2020 m. liepos 18 d. 14 val. toje pačioje vietoje ir ta pačia darbotvarke.