Sodo bendrijos „Vitaminas“ narių susirinkimas

Pranešame, kad 2020 m. rugsėjo 12 d. (šeštadienį) 11 val., valdyba šaukia sodininkų bendrijos „Vitaminas“ narių ataskaitinį – rinkiminį susirinkimą, kuris įvyks SB „Sveikatos apsauga“, klube (Bajorų Sodų 17-oji g. 62, Vilniuje).

Darbotvarkė:
1. Bendrijos valdybos 2019 m. veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
2. Bendrijos 2019 m. finansinės veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
3. Dėl klausimų reguliuojamų SB „Vitaminas“ įstatų IV ir V skirsniuose, sprendimo ir bendrijos teisminių bylų nagrinėjamo apžvalga.
4. Dėl SB „Vitaminas“ kelių (gatvių) perdavimo Vilniaus savivaldybei.
5. Bendrijos naudojimo objektų aprašo tvirtinimas.
6. Informacija dėl kanalizacijos ir vandentiekio prisijungimo prie Vilniaus miesto centralizuotų tinklų.
7. Pajamų—išlaidų sąmatos tvirtinimas 2020 metams.
8. Valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.
9. Bendrijos revizoriaus rinkimai.
10. Kiti klausimai (pareiškimų svarstymas).

Dėmesio: atvykstant į susirinkimą su savim reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o bendrijos narį atstovaujančiam atstovui ir įgaliojimą, TURĖTI VEIDO KAUKĘ IR PIRŠTINES. Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti sodininkų bendrijos „VITAMINAS“ būstinėje, adresu: Bajorų sodų 4–oji g. 56, suderinus su Bendrijos valdybos pirmininke telefonu  8 658 81854. Išankstinio balsavimo lapą galima gauti SB „Vitaminas“ būstinėje.

Susirinkus mažiau nei pusei narių susirinkimą laikyti neįvykusi. Pakartotinį susirinkimą šaukti rugsėjo 26 d. tą pačią valandą, dieną, vietą. Pagal tą pačią darbotvarkę.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba