Sodų bendrijos „Komprojektas“ visuotinis narių susirinkimas

Sodų bendrijos „Komprojektas“ visuotinis narių susirinkimas

2021-07-01 19:00 val. sodininkų bendrijos „Komprojektas“ aikštelėje, Visorių sodų 19-ojoje g. tarp 11 ir 13 sklypų, vyks bendrijos narių susirinkimas.

Bendrijos nariai, negalintys dalyvauti susirinkime, parašykite įgaliojimus artimajam giminaičiui arba pasinaudokite išankstinio balsavimo galimybe.

Registracija – nuo 18:40 val.. Rekomenduojame dėvėti veido kaukes ir pasiimti kėdutes.

Neįvykus susirinkimui dėl kvorumo arba nebaigus darbotvarkės, vyks pakartotinis susirinkimas lygiai po dviejų savaičių, t. y. liepos 15 d. 19:00 val.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
2. 2020/21 sodininkų bendrijos „Komprojektas“ finansinių metų ataskaitos pateikimas.
3. Revizorės išvadų apie bendrijos finansinę veiklą pateikimas.
4. Ataskaitos ir išvadų svarstymas, tvirtinimas
5. Bendrijos mokesčių ir išlaidų 2021/22 finansiniais metais svarstymas ir tvirtinimas.
6. Bendrijos valdybos nario ir revizoriaus rinkimai.
7. Naujų bendrijos narių priėmimas.

Sodininkų bendrijos „Komprojektas“ valdyba