Sudaroma Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų taryba

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2020-07-08 sprendimu Nr. 1-604 patvirtino Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir šiose nuostatuose nustatytą Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo tvarką, kviečiame Vilniaus mieste veikiančias nevyriausybinių organizacijų asociacijas iki rugpjūčio 20 d. (įskaitytinai) deleguoti 9 (devynis) atstovus į Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybą, pasirenkant veiklą vienoje iš šių nuostatų apraše nustatytų 9 veiklų sričių:

  1. Teisė – žmogaus teisės, lyčių lygybė, tautinės mažumos, religija;
  2. Aplinka – gamta, energetika, statybos, gyvūnai;
  3. Komunaliniai reikalai – bendrijos, aplinkotvarka, vartotojai, paveldas, transportas;
  4. Kultūra, sportas, žiniasklaida;
  5. Švietimas, mokslas, profesinės grupės;
  6. Socialiniai reikalai – socialinės paslaugos, socialinis būstas, užimtumas;
  7. Savivalda – bendruomenės, viešoji tvarka ir teisėsauga, valdymas;
  8. Sveikata, senėjimas, neįgalieji;
  9. Vaikai, jaunimas, šeima.

Informaciją apie deleguojamus narius prašome pateikti e. paštu daiva.mikulskiene@vilnius.lt.

Daugiau informacijos suteiks Viktorija Turauskytė, tel. (8 5) 211 2755.

Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai 

(dokumentas atsisiųsti)