Sudaroma Vilniaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų (BO) taryba

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2019 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-166 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatus. Atsižvelgdami į šiose nuostatuose numatytą Vilniaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo tvarką, kviečiame Vilniaus mieste veikiančias bendruomenines organizacijas nuo 2019 m. rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 11 d. (įskaitytinai) teikti kandidatus į Vilniaus miesto bendruomeninių organizacijų tarybą ir registruotis susirinkimo dalyviais. BO taryboje bendruomeninės organizacijos gali deleguoti 10 atstovų. Susirinkimas vyks 2019 m. rugsėjo 16 d. 18 val. Savivaldybės Tarybos salėje.

Registracija vyksta elektroniniu būdu ir kandidatai deleguojamai tokia tvarka:

  • Bendruomeninės organizacijos į Vilniaus miesto savivaldybės BO tarybą deleguoja 10 atstovų. Jei registruojantis bus pasiūlyta daugiau kandidatų, užsiregistravusios Vilniaus miesto savivaldybėje veikiančios BO susirinkimo metu išsirinks 10 atstovų, kuriuos deleguos į bendruomeninę tarybą;
  • Deleguojant ir balso teisę renkant BO atstovus turi Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, taip kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme.
  • Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.
  • Per nurodytą kvietime laiką registruojantis pateikiami duomenys, patvirtinantys šį reikalavimą ir pasiūlomas kandidatas.
  • Pasibaigus registracijai, per 2 dienas Savivaldybės atstovas elektroniniu būdu informuoja apie galimybę dalyvauti susirinkime, ir jei reikia, patikslina skelbiamo susirinkimo laiką ir vietą. Atstovauti BO susirinkime turi teisę BO vadovas ar įgaliotas asmuo.
  • Viena organizacija turi vieną balsą ir gali siūlyti vieną kandidatą.
  • Atvykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir, jei reikia, vadovo įgaliojimą.

 

Daugiau informacijos suteiks Savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja Daiva Mikulskienė tel. (8 5) 211 2324, el. paštu [email protected]

Registruotis susirinkimo dalyviais čia:

Elektroninė registracijos forma »

Vilniaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai