Vilniaus apskrities nevyriausybinių organizacijų apklausa

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Vilniaus etninės kultūros centru, finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, vykdo projektą, skirtą Vilniaus apskrities informacinės nevyriausybinių organizacijų, dirbančių nematerialaus kultūros paveldo ir etninės kultūros srityse, duomenų bazės/ katalogo sukūrimui.  Projektas sumanytas siekiant paskatinti nevyriausybinių organizatorių (NVO) sektorių, veikiantį nematerialaus kultūros paveldo ir etninės kultūros srityse (profesines sąjungas, asociacijas, folkloro grupes, vietos bendruomenes, tautines bendrijas, labdaros ir paramos fondus, kitas visuomenines organizacijas ir įstaigas), pristatyti visuomenei savo veiklą, keistis informacija, padėti lengviau rasti partnerius galimiems nacionalinio ir tarptautinio lygmens bendradarbiavimo projektams.  Numatoma, kad katalogas bus sukurtas dviem kalbomis (lietuvių ir anglų).

 

Kviečiamos Vilniaus apskrities (Elektrėnų, Vilniaus miesto, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų savivaldybių bei seniūnijų) nevyriausybinės organizacijos, veikiančios nematerialaus kultūros paveldo ir etninės kultūros srityje, iki š.m. spalio 1 d. (įskaitinai) pateikti duomenis lietuvių kalba nekomercinio pobūdžio NVO katalogui, kuriame, įgyvendinus projektą, pagrindinė informacija apie organizaciją ir jos vykdomą veiklą bus skelbiama ir lietuvių, ir anglų kalbomis.

 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas maloniai kviečia pateikti informaciją interneto el. formoje, kurią rasite čia: https://www.nematerialuspaveldasnvo.lt/.