Vilniaus miesto vietos plėtros 2016-2022 metų strategijos keitimas

Siekiant efektyviau panaudoti Vilniaus miesto vietos plėtros 2016-2022 metų strategijos (toliau – Strategija) įgyvendinimui numatytas lėšas, rengiamas Strategijos keitimo projektas. Strategijos pakeitimus rengia Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė. Kviečiame susipažinti su Strategijos lyginamuoju variantu.

Su siūlomais keitimais galima susipažinti interneto tinklalapyje www.vilniausvvg.lt arba paspaudus šią nuorodą:  VILNIAUS-vvg_strategijakeitimas22m

 

Gyventojai taip pat kviečiami savo pasiūlymus ir klausimus dėl Strategijos keitimo projekto pateikti el. p. info@vilniausvvg.lt