Vilniaus susivienijimo „Sodai“ narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

Susivienijimo pirmininko sprendimu 2022 m. balandžio 28 d. (ketvirtadienį) 10 val. Vilniaus rajono savivaldybės Didžiojoje salėje, adresu: Rinktinės g. 50, Vilniuje šaukiamas Vilniaus susivienijimo „Sodai“ narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Susivienijimo 2021 m. veiklos ataskaita
  2. Susivienijimo 2021 m. revizijos komisijos ataskaita
  3. Susivienijimo 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
  4. Naujų Susivienijimo įstatų, valdybos darbo reglamento tvirtinimas
  5. Nario mokesčio nustatymas
  6. Susivienijimo pirmininko rinkimai
  7. Susivienijimo valdybos narių rinkimai
  8. Susivienijimo revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai
  9. Susivienijimo 2022 m. pajamų išlaidų sąmatos projekto svarstymas ir tvirtinimas
  10. Diskusijos, kiti klausimai

Nesusirinkus kvorumui pakartotinis Vilniaus susivienijimo „Sodai“ narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas bus šaukiamas  2022 m. balandžio 30 d. (šeštadienį) 10 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Susirinkime svarstomų dokumentų projektai bus išsiųsti nariams elektroniniais laiškais, taip pat su projektais bus galima susipažinti Susivienijimo buveinėje adresu: Lazdynų g. 21-408, Vilnius prieš tai suderinus atvykimo laiką su Susivienijimo pirmininku (tel. (8-5) 2625483, mob. 8-612 79253).

Apie šaukiamą Susivienijimo narių susirinkimą taip pat paskelbta Vilniaus susivienijimo „Sodai“ internetinėje svetainėje https://www.vilniaussodai.lt.

Susirinkimą šaukia

Susivienijimo pirmininkas

2022-04-11