Visuotinis rinkiminis sodininkų bendrijos ,,Mozaika” narių susirinkimas

2022 m. balandžio 9 d. 11 val., įvyks visuotinis rinkiminis sodininkų bendrijos ,,Mozaika” narių susirinkimas.
Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis rinkiminis susirinkimas įvyks 2022 m. balandžio 23 d. 11 val.
Susirinkimo vieta – prie vaikų žaidimo aikštelės.
Darbotvarkė:
1. Bendrijos pirmininko ataskaita už 2021m.
2. Bendrijos revizoriaus ataskaita už 2021m.
3. Pirmininko algos nustatymas.
4. Bendrijos valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimas.
5. Bendrijos revizoriaus rinkimas.
6. Esamų ir naujų mokesčių dydžių nustatymas .
7 Pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas 2022 metams.
8. Bendrijos vidaus taisyklių keitimas.
9. Viešojo transporto paleidimo galimybių aptarimas.
10. Kiti aktualūs klausimai.
Su susirinkimo darbotvarke, vidaus taisyklių keitimo projektu ir kitais dokumentais galima susipažinti  pas valdybos pirmininką.