Visuotinis SB „Matininkas“ narių susirinkimas

2019 m. gegužės 26 d. (sekmadienį), 12val. šaukiamas visuotinis SB „Matininkas“ (toliau – Bendrija) narių susirinkimas. Susirinkimo vieta – prie gręžinio. Neįvykus sodininkų bendrijos „Matininkas“ narių susirinkimui 2017 m. birželio 2 d. šaukiamas pakartotinis susirinkimas.

 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Valdybos pirmininko rinkimas.
  2. Valdybos narių rinkimai.
  3. Revizijos komisijos rinkimas.
  4. Sprendimas dėl prisijungimo prie UAB „Vilniaus vandenys“ centralizuotos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros.
  5. Sprendimas dėl įgalioto asmens atstovauti prisijungiant prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros paskyrimo;
  6. Kiti klausimai.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti narių susirinkime.

Susirikimą šaukia SB „Matininkas“ valdyba.