Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vyks 521-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija

521-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (įmonės kodas 125075887; adresas S. Stanevičiaus g. 86A Vilnius) informuoja, kad 2018 m. birželio 26 d. 19 val. prie įvažiavimo į garažų paskirties pastatą, esantį S. Stanevičiaus g. 86A Vilniuje, šaukiamas bendrijos narių visuotinis  ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

Darbotvarkės klausimai:
1. Bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita už 2017 metus.
2. Pastato hidroizoliacijos būdo pasirinkimas ir investuotojų pasiūlymų įvykdyti darbus, mainais už leidimą vykdyti pastato rekonstravimą svarstymas.
3. Įgaliojimų suteikimas Bendrijos pirmininkui vykdyti visų Stanevičiaus g. 86A, Vilniuje pastate esančių garažų paskirties patalpų savininkų balsavimą raštu dėl pritarimo Bendrijos pirmininkui pasirašyti jungtinės veiklos sutartį balsavimo raštu biuleteniuose nurodytomis sąlygomis.
4. Bendrijos įstatų pakeitimas.
5. Bendrijos pirmininko rinkimai.
6. Bendrijos valdybos rinkimai.
7. Einamieji klausimai.

Neįvykus pirmajam susirinkimui, 2018 m. liepos 10 d. 19 val. toje pačioje vietoje, tais pačiais darbotvarkės klausimais šaukiamas pakartotinis susirinkimas.

521-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos
pirmininkas Jonas Miščikas

521-oji GSEB,
Stanevičiaus 86a
Tel. 8 687 48050, el. p. 521gseb@gmail.com