Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

2020 m. biudžeto projektas pagal priemones

Savivaldybės 2020 metų biudžeto projekto lyginamoji lentelė
(be dotacijų, ES lėšų ir ES lėšų likučių)

tūkst. Eur

Programa / Priemonė 2019 m.
patvirtintas
planas
2019 m.
patikslintas
planas
2020 m.
poreikis
2020 m.
projektas
Palyginimas
2020 projekt. –
2019 patiksl.

(01) Švietimas

153 038,5 165 792,9 241 828,6 194 305,8 28 512,9
Jaunimo skyrius 3 818,8 4 042,8 5 738,2 3 690,2 -352,6
Jaunimo atvirų centrų steigimo ir veiklos finansavimas 348,0 387,8 758,1 508,1 120,3
Atvirų centrų „Mes“ ir „Antakalnio“ išlaikymas 348,0 387,8 558,1 425,1 37,3
Naujojo atvirojo centro steigimas ir išlaikymas Pilaitėje 200,0 83,0 83,0
Jaunimo, su jaunimu dirbančių orgranizacijų programų ir renginių, skirtų jaunimui, finansavimas 142,0 121,5 145,0 145,0 23,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 142,0 121,5 145,0 145,0 23,5
Mokamų paslaugų teikimas ir lėšų panaudojimas, tėvų mokesčio surinkimas jaunimo politiką įgyvendinančiose įstaigose 868,8 942,8 590,2 590,2 -352,6
Vaikų ir  jaunimo klubų bei centrų išlaikymui 312,2 312,2 282,9 282,9 -29,3
Vilniaus moksleivių sveikatos centro išlaikymui 144,1 144,1 0,0 -144,1
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubų ir jaunimo centrų išlaikymui 412,5 486,5 307,3 307,3 -179,2
Moksleivių pilietiškumo ir savivaldos ugdymas 5,0 10,0 5,0 5,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 5,0 10,0 5,0 5,0
Neformalaus ugdymo įstaigų veiklos finansavimas ir plėtra 2 449,0 2 589,7 4 223,9 2 435,9 -153,8
BĮ išlaikymui 2 449,0 2 589,7 2 702,9 2 435,9 -153,8
Vaikų ir jaunimo klubo „Verdenė“ remontui 1 221,0 0,0
Vilniaus STEAM centrui 300,0 0,0
Tyrimų, galimybių studijų, analizių, strategijų rengimo finansavimas 5,0 10,0 5,0 5,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 5,0 10,0 5,0 5,0
Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos ir jos renginių, Lietuvos moksleivių parlamento, grafičių prevencijos ir kitos veiklos finansavimas 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0
Švietimo aplinkos skyrius 147 444,6 159 975,0 234 315,3 188 840,5 28 865,5
„Vilniaus Baltupių progimnazijos efektyvumo didinimas“ (adresu Didlaukio g. 23, Vilnius) vidaus remonto darbų įsigijimas 22,2 35,2 -35,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 22,2 35,2 -35,2
Antakalnio pradinės mokyklos Šilo g. 15 rekonstravimo ir remonto darbai 500,0 205,8 1 000,0 -205,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 500,0 205,8 1 000,0 -205,8
Bendrojo lavinimo įstaigų techninių projektų parengimas 30,0 140,0 1 063,0 713,0 573,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 30,0 140,0 1 063,0 713,0 573,0
BĮBA išlaikymas ir centralizuotos priemonės 6 435,0 4 887,2 9 895,1 5 896,3 1 009,1
 Mitybos išlaidų dengimas (lengvatas gaunantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams) 17,5 181,5 -17,5
BĮBOS išlaikymas 2 137,5 2 051,9 2 214,1 2 061,0 9,1
Kitos nenumatytos išlaidos 4 297,5 2 817,8 7 499,5 3 835,3 1 017,5
Chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ (adresu A. Skorinos g. 14, Vilnius) vidaus remonto darbų įsigijimas 8,0 7,9 -7,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 8,0 7,9 -7,9
Dirbtuvių pastato (2c1/b), esančio Viršuliškių g. 103, remonto darbai 180,0 120,5 -120,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 180,0 120,5 -120,5
Globos namų Minties g. 1 kapitalinis remontas, vaikų l/d įrengimas 94,0 104,0 -104,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 94,0 104,0 -104,0
Grigiškių meno mokyklos (adresu Pašto g. 10, Vilnius) vidaus remonto darbų įsigijimas 12,0 8,0 -8,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 12,0 8,0 -8,0
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Vilniaus mieste 1 400,0 2 900,0 150,0 -2 900,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1 400,0 2 900,0 150,0 -2 900,0
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Bajorų kelias g. 10, Vilniuje, statyba 700,0 700,0 2 000,0 -700,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 700,0 700,0 2 000,0 -700,0
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Žemynos g. 2C, Vilniuje, statyba 1,0 35,2 500,0 -35,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1,0 35,2 500,0 -35,2
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų techninių projektų parengimas 60,0 350,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 60,0 350,0 0,0
Infrastruktūros plėtros projektų rengimas 5,0 35,0 350,0 350,0 315,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 5,0 35,0 350,0 350,0 315,0
Įsiskolinimų apmokėjimas 682,0 1 197,1 640,0 640,0 -557,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 682,0 1 197,1 640,0 640,0 -557,1
Justino Vienožinskio dailės mokyklos (adresu S. Konarskio g. 37, Vilnius) techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra 114,5 114,5 1 200,0 -114,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 114,5 114,5 1 200,0 -114,5
Karoliniškių muzikos mokyklos (adresu L. Asanavičiūtės g. 1, Vilnius) vidaus remonto darbų įsigijimas 50,0 22,2 -22,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 22,2 -22,2
Mokamų paslaugų teikimas švietimo įstaigose 236,0 248,9 210,3 210,3 -38,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 236,0 248,9 210,3 210,3 -38,6
Mokymo aplinkos finansavimas bendrojo lavinimo įstaigose 28 443,9 33 648,2 52 022,7 43 171,0 9 522,8
Darbo užmokestis ir soc. draudimas 21 280,4 24 329,7 44 353,1 37 102,0 12 772,3
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 3 274,5 4 813,4 3 319,5 3 253,2 -1 560,2
Komunalinės paslaugos 3 663,4 2 950,5 4 075,3 2 551,0 -399,5
Kvalifikacijos kėlimas 93,0 75,2 114,0 104,0 28,8
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1 332,8 -1 332,8
Mityba 82,0 88,6 100,0 100,0 11,4
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 18,6 24,6 20,8 20,8 -3,8
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 32,0 33,4 40,0 40,0 6,6
Mokymo aplinkos finansavimas neformaliojo ugdymo įstaigose 10 327,3 11 317,5 14 267,8 13 739,1 2 421,6
Darbo užmokestis ir soc. draudimas 9 879,0 10 843,3 13 427,9 12 998,4 2 155,1
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 261,6 253,7 410,9 311,7 58,0
Komunalinės paslaugos 163,7 140,7 414,0 414,0 273,3
Kvalifikacijos kėlimas 10,0 8,3 10,0 10,0 1,7
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 69,2 -69,2
Mityba 11,0 0,0
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 2,0 2,3 5,0 5,0 2,7
Mokymo lėšų finansavimas Vilniaus m. ikimokyklinėse ugdymo įstaigose 55 866,4 60 504,8 83 627,7 74 789,6 14 284,8
100 Eur kompensacijai tėvams, kurių vaikai lanko privačius darželius 5 960,7 7 243,2 7 432,8 7 216,4 -26,8
Darbo užmokestis ir soc. draudimas 44 222,7 45 577,2 69 974,3 62 906,5 17 329,3
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1 640,4 2 740,5 1 466,3 1 339,9 -1 400,6
Komunalinės paslaugos 3 067,0 2 640,1 3 605,5 2 378,0 -262,1
Kvalifikacijos kėlimas 124,0 82,7 124,0 124,0 41,3
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1 342,6 -1 342,6
Mityba 827,0 851,0 1 000,0 800,0 -51,0
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 24,6 27,5 24,8 24,8 -2,7
Mokslo paskirties pastato (gimnazijos) Tolminkiemio g., Vilniuje, statyba 1,0 1,0 -1,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1,0 1,0 -1,0
Papildomas lėšų gavimas ir panaudojimas bendrojo lavinimo įstaigose 1 127,1 1 216,0 534,0 534,0 -682,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 455,9 455,9 534,0 534,0 78,1
Ugdymo reikmėms tenkinti 671,2 760,1 -760,1
Papildomas lėšų gavimas ir panaudojimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose 14,6 28,3 -28,3
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 14,6 28,3 -28,3
Papildomas lėšų gavimas ir panaudojimas papildomo ugdymo įstaigose 5,0 5,0 -5,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 5,0 5,0 -5,0
Papildomas lėšų gavimas ir panaudojimas pradinio mokymo įstaigose 12,3 24,1 827,6 827,6 803,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 12,3 24,1 827,6 827,6 803,5
Psichologinės-pedagoginės tarnybos finansavimas 129,7 143,1 217,7 217,7 74,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 129,7 143,1 217,7 217,7 74,6
Tėvų mokesčio surinkimas ir panaudojimas švietimo ugdymo įstaigose 20 424,5 20 597,7 23 048,3 23 048,3 2 450,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 6 178,9 6 179,2 6 231,7 6 231,7 52,5
Ikimokyklinių įstaigų vaikų maitinimui ir ugdymo reikmėms tenkinti 14 245,6 14 418,5 16 816,6 16 816,6 2 398,1
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ įsipareigojimų vykdymui už projektų valdymą ir darbų techninę priežiūrą nuo atliktų darbų kainos objektuose 1,0 4,0 -4,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1,0 4,0 -4,0
Ugdymo aplinkos finansavimas ikimokykliniam ugdymui 9 450,4 10 426,4 9 859,7 8 429,9 -1 996,5
Darbo užmokestis ir soc. draudimas 8 174,7 8 695,1 8 730,7 7 525,1 -1 170,0
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 483,2 697,7 218,5 207,2 -490,5
Komunalinės paslaugos 668,2 561,6 794,9 582,0 20,4
Kvalifikacijos kėlimas 25,0 17,4 13,0 13,0 -4,4
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 352,7 -352,7
Mityba 86,3 88,9 100,0 100,0 11,1
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 5,0 5,0 2,6 2,6 -2,4
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 8,0 8,0 -8,0
Ugdymo įstaigų meninių renginių, konkursų, olimpiadų ir kitų priemonių finansavimas 1 100,0 1 195,9 1 650,0 1 600,0 404,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1 100,0 1 195,9 1 650,0 1 600,0 404,1
Vaikų vasaros poilsio programų finansavimas 200,0 200,0 440,0 440,0 240,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 200,0 200,0 440,0 440,0 240,0
Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos (adresu R. Jankausko g. 17, Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbų įsigijimas 15,0 38,0 -38,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 15,0 38,0 -38,0
Vilniaus „Vilnies“ pagrindinės mokyklos Vilniuje, Švarioji g. 33, priestato statyba 210,0 83,0 1 200,0 1 200,0 1 117,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 210,0 83,0 1 200,0 1 200,0 1 117,0
Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos (adresu Gabijos g. 8, Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbų įsigijimas 15,0 12,1 3,6 -12,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 15,0 12,1 3,6 -12,1
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos (adresu Aušros Vartų g. 23, Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbų įsigijimas 15,0 16,3 3,9 -16,3
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 15,0 16,3 3,9 -16,3
Vilniaus Ateities mokyklos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai 150,0 207,0 -207,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 150,0 207,0 -207,0
Vilniaus Balsių progimnazijos, Bubilo g., išplėtimas 2 000,0 72,1 8 000,0 3 000,0 2 927,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2 000,0 72,1 8 000,0 3 000,0 2 927,9
Vilniaus d/m Žaliakalnis remontas 90,0 158,8 -158,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 90,0 158,8 -158,8
Vilniaus darželio-mokyklos „Šaltinėlis“ remonto darbai 200,0 120,0 -120,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 200,0 120,0 -120,0
Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos (adresu Žirmūnų g. 119, Vilnius; unikalus pastato Nr. 1097-2014-8014) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbų įsigijimas 35,6 2,8 -2,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 35,6 2,8 -2,8
Vilniaus Gabijos gimnazijos plėtra 1 500,0 465,8 10 000,0 2 487,4 2 021,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1 500,0 465,8 10 000,0 2 487,4 2 021,6
Vilniaus Gedimino technikos universiteto licėjaus (adresu Antakalnio g. 120, Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbų įsigijimas 15,0 20,6 2,3 -20,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 15,0 20,6 2,3 -20,6
Vilniaus Genio progimnazijos (adresu Lukiškių skg. 5, Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbų įsigijimo II etapas 49,0 8,2 -8,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 49,0 8,2 -8,2
Vilniaus Genio progimnazijos pastato Lukiškių skg. 5, Vilniuje, atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas 75,6 150,0 -75,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 75,6 150,0 -75,6
Vilniaus Jeruzalės progimnazijos (adresu Mokyklos g. 9, Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbų įsigijimas 15,0 14,7 1,5 -14,7
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 15,0 14,7 1,5 -14,7
Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos priestato Minties g. 3, Vilniuje, statyba 3 500,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 3 500,0 0,0
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos (adresu S. Konarskio g. 34, Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbų įsigijimas 15,0 14,9 -14,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 15,0 14,9 -14,9
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos (adresu S. Konarskio g. 27, Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbų įsigijimas 36,0 9,1 -9,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 36,0 9,1 -9,1
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos pastato remonto darbai 700,0 750,0 -750,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 700,0 750,0 -750,0
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos pastato Rygos g. 10, Vilniuje, rekonstravimas 40,0 40,0 -40,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 40,0 40,0 -40,0
Vilniaus Lazdynų mokyklos (adresu Žėručio g. 4, Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbų įsigijimas 42,5 34,9 1,2 -34,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 42,5 34,9 1,2 -34,9
Vilniaus Licėjaus pastato modernizavimas 700,0 960,0 2 000,0 2 000,0 1 040,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 700,0 960,0 2 000,0 2 000,0 1 040,0
Vilniaus miesto švietimo įstaigų remonto darbai ir įrangos įsigijimas 2 014,5 4 830,2 4 246,4 4 246,3 -583,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2 014,5 4 830,2 4 246,4 4 246,3 -583,9
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos (adresu Vilniaus g. 32, Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbų įsigijimas 33,3 8,0 -8,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 33,3 8,0 -8,0
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos remonto darbai 300,0 300,0 -300,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 300,0 300,0 -300,0
Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos (adresu S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbų įsigijimas 15,0 21,8 8,0 -21,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 15,0 21,8 8,0 -21,8
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos/progimnazijos (adresu Dūkštų g. 30, Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbų įsigijimas 35,5 35,5 2,0 -35,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 35,5 35,5 2,0 -35,5
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pastato remonto darbai 1 330,0 1 330,0 1 300,0 1 300,0 -30,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1 330,0 1 330,0 1 300,0 1 300,0 -30,0
Vilniaus Žemynos gimnazijos (adresu Čiobiškio g. 16, Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbų įsigijimas 15,0 12,0 -12,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 15,0 12,0 -12,0
Vilniaus Žemynos progimnazijos (adresu Žemynos g. 14, Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbų įsigijimas 33,3 33,4 35,0 -33,4
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 33,3 33,4 35,0 -33,4
Vilniaus Žemynos progimnazijos pastato Vilniuje, Žemynos g. 14, kapitalinis remontas* 50,0 55,7 -55,7
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 55,7 -55,7
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos (adresu Šeškinė g. 25, Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbų įsigijimas 10,0 21,5 1,6 -21,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 10,0 21,5 1,6 -21,5
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas 115,0 130,0 -130,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 115,0 130,0 -130,0
Švietimo įstaigų kapitalinis remontas (dalinai finansuojamas Lenkijos Respublikos fondo „Wspolnota Polska“) 4,5 -4,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 4,5 -4,5
Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos (adresu Architektų g. 68, Vilnius) efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbų įsigijimas 17,0 15,0 5,9 -15,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 17,0 15,0 5,9 -15,0
Viešosios ir privačios partnerystės skyrius 1 775,1 1 775,1 1 775,1 1 775,1 0,0
Balsių pagrindinės mokyklos, Bubilo g. 8, statybos sąnaudų dengimas 1 775,1 1 775,1 1 775,1 1 775,1 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1 775,1 1 775,1 1 775,1 1 775,1 0,0

(02) Socialinė apsauga

44 862,1 43 710,0 68 817,3 49 317,8 5 607,8
Socialinių išmokų skyrius 11 045,4 8 868,6 14 905,0 11 305,0 2 436,4
Mokėti socialines išmokas ir kompensacijas 10 795,4 8 828,1 10 255,0 10 255,0 1 426,9
Socialinės paramos teikimas pašalpų forma, siekiant padengti žmonių išlaidas už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį, kreditą bei palūkanas 3 780,0 2 470,8 3 055,0 3 055,0 584,2
Socialinės pašalpos socialiai pažeidžiamiems asmenims 7 015,4 6 357,3 7 200,0 7 200,0 842,7
Socialinių projektų finansavimas, organizacijų rėmimas ir socialinių paslaugų pirkimas 4 500,0 900,0 900,0
Šeimos kortelių programa 3 500,0 0,0
(Soc. paslaugos vaikams)
Pagalbos pinigai šeimoms ir šeimynoms
1 000,0 900,0 900,0
Vykdyti kokybišką teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą 250,0 40,5 150,0 150,0 109,5
Atsiskaitymams 50,0 40,5 50,0 50,0 9,5
Socialinių išmokų skyriuje atliekamo patalpų remonto lėšų poreikis darbų tęstinumui 200,0 100,0 100,0 100,0
Socialinių paslaugų skyrius 33 637,6 34 676,8 53 620,6 37 781,0 3 104,2
Butų šildymo ir kitų paslaugų išlaidoms apmokėti, kai savivaldybės butai neišnuomoti 180,0 180,0 60,0 60,0 -120,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 180,0 180,0 60,0 60,0 -120,0
Daugiabučių namų energinio naudingumo sertifikatų ir investicinių planų parengimas 56,5 56,5 56,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 56,5 56,5 56,5
Fabijoniškių socialinių paslaugų namų išlaikymas 535,8 559,4 550,0 550,0 -9,4
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 535,8 559,4 550,0 550,0 -9,4
Gyvenamųjų namų butų inventorizacija ir turto vertinimas 50,0 40,0 15,0 15,0 -25,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 40,0 15,0 15,0 -25,0
Gyvenamųjų namų renovacija 50,0 50,0 50,0 40,0 -10,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 50,0 50,0 40,0 -10,0
Intensyvios terapijos (korekcijos) centro emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams įkūrimas (Svajonių g. 56) 20,0 19,6 -19,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 20,0 19,6 -19,6
Labdaros valgyklos Gardino g. 2 rekonstrukcija (Paslaugų centro – labdaros valgyklos, asmens higienos patalpų ir laikino apnakvindinimo paslaugų – įrengimas) 674,1 57,4 1 546,5 850,0 792,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 674,1 57,4 1 546,5 850,0 792,6
Lėšų už teikiamas paslaugas surinkimas ir panaudojimas 1 099,2 1 139,2 1 227,2 1 227,2 88,0
Dienos centras „Šviesa“ 80,3 80,3 85,1 85,1 4,8
Fabijoniškių socialinių paslaugų namų išlaikymas 61,3 61,3 66,0 66,0 4,7
Socialinės paramos centro išlaikymas 298,5 317,5 387,2 387,2 69,7
Valakampių socialinių paslaugų namų  išlaikymas 308,6 323,6 340,0 340,0 16,4
Vilniaus m. vaikų ir jaunimo pensiono išlaikymas 267,2 267,2 261,6 261,6 -5,6
Vilniaus miesto krizių centro išlaikymas 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0
Vilniaus miesto nakvynės namų išlaikymas 66,0 72,0 67,0 67,0 -5,0
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų dienos socialinės globos centras 9,0 9,0 12,0 12,0 3,0
Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija 104,4 120,0 150,0 150,0 30,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 104,4 120,0 150,0 150,0 30,0
Neįgaliųjų socialinė integracija 600,0 305,8 305,8
Neįgaliųjų socialinės integracijos programos vykdymas 600,0 305,8 305,8
Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimas 1 200,0 1 258,5 1 811,2 1 534,6 276,1
Apgyvendinimo paslaugos moterims ir vaikams 44,5 44,5 55,0 55,0 10,5
Apnakvindinimo paslaugos soc. rizikos asmenims 85,0 85,0 85,0 85,0 0,0
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos benamiams ir elgetaujantiems asmenims (dušas) 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0
Darbas gatvėje su jaunimu 60,0 30,0 30,0
Dienos socialinės globos paslaugos vaikams, turintiems autizmo ir mišrų sutrikimą 50,0 50,0 -50,0
Globėjų tarnybos 361,3 361,3 439,7 379,7 18,4
Maitinimo paslaugos nepasiturintiems asmenims 105,0 105,0 130,0 130,0 25,0
Pagalba slaugant artimuosius namuose 80,0 80,0 80,0 80,0 0,0
Prekybos žmonėmis prevencija 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0
Socialinės priežiūros paslaugos 16-21 m. amžiaus jaunuoliams, netekusiems tėvų globos (palydimoji globa) 30,7 30,7 30,0 30,0 -0,7
Socialinio verslo rėmimas 8,5 17,0 90,0 48,5 31,5
Socialinių paslaugų plėtra 100,0 70,0 70,0
Sociokultūrinės paslaugos senjorams 30,0 120,0 90,0 60,0
Šeimos paramos centrai (NVO darbas su soc. rizikos šeimomis) 204,0 204,0 300,0 225,0 21,0
Užsieniečių socialinės integracijos rėmimas 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0
Vaikų dienos centrų paslaugos vaikams, kuriems skirta minimali priežiūros priemonė lankyti dienos centrą ir vaikams, augantiems soc. rizikos šeimose 185,0 185,0 185,0 185,0 0,0
Vilniaus (Kirtimų) romų taboro bendruomenės integracijos į visuomenę programa 0,0 20,0 90,5 80,4 60,4
Savivaldybės būsto fondo statyba ir pirkimas, aplinkotvarkos darbai 5 000,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 5 000,0 0,0
Savivaldybės socialinio būsto remontas 200,0 207,0 400,0 100,0 -107,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 200,0 207,0 400,0 100,0 -107,0
Savivaldybės socialinio būsto statyba ir pirkimas, aplinkotvarkos darbai 6 888,5 6 888,5 13 292,8 7 706,7 818,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 6 888,5 6 888,5 13 292,8 7 706,7 818,2
Socialinės paramos centro išlaikymas 2 728,8 2 750,1 2 892,4 2 892,4 142,3
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2 728,8 2 750,1 2 892,4 2 892,4 142,3
Socialinio būsto nuomos mokesčio kompensavimas 210,0 210,0 665,0 348,5 138,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 210,0 210,0 665,0 348,5 138,5
Socialinio būsto plėtra (pagal ES regioninę priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408) 167,3 260,3 602,1 602,1 341,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 167,3 260,3 602,1 602,1 341,8
Socialinio būsto statyba ir pirkimas 10,0 -10,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 10,0 -10,0
Socialinių paslaugų asmenų namuose teikimas 2 469,0 2 469,0 2 384,0 2 384,0 -85,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2 469,0 2 469,0 2 384,0 2 384,0 -85,0
Socialinių paslaugų teikimo infrastruktūros optimizavimas ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas 423,8 597,9 1 220,0 995,0 397,1
Ilgalaikės socialinės globos įstaigų steigimas 200,0 195,0 195,0
Savarankiško/grupinio gyvenimo namų steigimas 173,8 173,8 420,0 200,0 26,2
Vaikų globos sistemos pertvarka 250,0 424,1 600,0 600,0 175,9
Socialinių projektų finansavimas, organizacijų rėmimas ir socialinių paslaugų pirkimas 6 636,8 7 024,5 7 730,8 6 568,0 -456,5
Projektinė veikla 1,2 16,2 10,0 10,0 -6,2
Smurto šeimoje prevencija ir pagalba 200,0 5,7 200,0 100,0 94,3
Socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems  bei  perkamos paslaugos 1 605,3 1 900,0 1 960,0 1 808,7 -91,3
Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliems žmonėms bendruomenėje 171,5 171,5 174,0 174,0 2,5
Socialinių renginių, konferencijų, seminarų, akcijų organizavimas 10,0 29,2 30,0 23,5 -5,7
Všį dienos centro „Mes esame“ finansavimas 532,5 598,0 645,0 605,0 7,0
VšĮ Vyrų krizių ir informacijos centro finansavimas 28,3 28,3 29,0 29,0 0,7
VVK administravimas 3,0 3,5 24,0 10,0 6,5
VšĮ Markučių  dienos veiklos centro finansavimas 441,7 487,2 668,8 510,0 22,8
(Soc. paslaugos vaikams)
Vaikų soc.globa institucijose
2 665,3 2 665,3 3 400,0 2 807,8 142,5
(NVO)  VšĮ Vilniaus policijos klubui vaikams ir jaunimui paremti 18,6 -18,6
(Soc. paslaugos vaikams)
Pagalbos pinigai budintiems globotojams
900,0 1 023,0 500,0 400,0 -623,0
VšĮ „Rastis“ finansavimas 78,0 78,0 90,0 90,0 12,0
Specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ dienos centro išlaikymas 545,9 559,9 582,8 582,8 22,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 545,9 559,9 582,8 582,8 22,9
Teikti vienkartinę paramą socialiai remtiniems asmenims 1 060,3 1 070,3 1 145,0 1 069,9 -0,4
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos 86,0 86,0 100,0 86,0 0,0
Kūdikio kraitelis 12,0 12,0 15,0 12,0 0,0
Valgis benamiams 21,9 21,9 30,0 21,9 0,0
Vienišų ir neatpažintų asmenų laidojimo išlaidos 30,0 28,0 90,0 90,0 62,0
Vienkartinės pašalpos (SPC) 850,0 862,0 900,0 850,0 -12,0
Nemedicininės paslaugos vaikams 60,4 60,4 10,0 10,0 -50,4
Teismo išlaidų ir antstolių paslaugų apmokėjimas 50,0 15,0 15,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 15,0 15,0
Valakampių socialinių paslaugų namų išlaikymas 992,9 1 005,9 1 200,0 1 168,2 162,3
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 992,9 1 005,9 1 200,0 1 168,2 162,3
Verkių specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro dienos socialinės globos skyriaus išlaikymas 71,0 -71,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 71,0 -71,0
Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų išlaikymas 692,2 712,3 811,1 811,1 98,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 692,2 712,3 811,1 811,1 98,8
Vilniaus m. vaikų ir jaunimo pensiono išlaikymas 744,0 718,7 935,6 935,6 216,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 744,0 718,7 935,6 935,6 216,9
Vilniaus miesto krizių centro išlaikymas 959,6 1 000,0 1 019,9 1 019,9 19,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 959,6 1 000,0 1 019,9 1 019,9 19,9
Vilniaus miesto nakvynės namų išlaikymas 1 204,1 1 353,2 1 454,5 1 454,5 101,3
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1 204,1 1 353,2 1 454,5 1 454,5 101,3
Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namų išlaikymas 956,4 969,9 1 185,6 1 030,8 60,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 956,4 969,9 1 185,6 1 030,8 60,9
Dienos centro „Šviesa“ išlaikymas 760,4 782,4 827,3 827,3 44,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 760,4 782,4 827,3 827,3 44,9
„Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro dienos socialinės globos skyriaus išlaikymas 45,0 4,3 4,3 -40,7
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 45,0 4,3 4,3 -40,7
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų – pagalbos centro „Šeimos slėnis“ dienos socialinės globos centro išlaikymas 442,2 442,2 650,0 650,0 207,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 442,2 442,2 650,0 650,0 207,8
Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ išlaikymas 1 081,9 1 344,6 1 536,0 1 210,8 -133,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1 081,9 1 344,6 1 536,0 1 210,8 -133,8
Kompleksinių paslaugų centro negalią turintiems vaikams ir jų šeimos nariams „Čiauškutė“ rekonstrukcija 1 200,0 50,0 50,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1 200,0 50,0 50,0
Programos „Būsto pritaikymas neįgaliems žmonėms“ įgyvendinimas 560,0 760,0 765,0 565,0 -195,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 560,0 760,0 765,0 565,0 -195,0
Švietimo aplinkos skyrius 179,1 164,6 291,7 231,8 67,2
Išmokėti gamybos išlaidas 122,2 127,7 259,7 199,8 72,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 122,2 127,7 259,7 199,8 72,1
Išmokėti kompensaciją 54,0 34,0 32,0 32,0 -2,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 54,0 34,0 32,0 32,0 -2,0
Specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ dienos centro išlaikymas 2,9 2,9 -2,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 -2,9

(03) Sveikata ir sveikatingumas

26 671,2 27 914,5 48 862,2 31 983,2 4 068,7
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius 60,0 60,0 70,0 60,0 0,0
Treniruoklių, įrengtų viešose erdvėse, remontas ir naujų įrengimas 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0
Triukšmo valdymo funkcijos įgyvendinimas 40,0 40,0 50,0 40,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 40,0 40,0 50,0 40,0 0,0
Sporto ir sveikatingumo skyrius 15 360,1 15 863,1 29 797,2 18 649,8 2 786,7
Atitinkamos kvalifikacijos darbo jėgos samda, aprūpinimas būtinomis darbo priemonėmis ir sąlygų darbui sudarymas sporto mokyklose 5 732,9 5 732,9 6 710,4 6 394,3 661,4
Darbo užmokestis ir soc. draudimas 4 709,0 4 709,0 5 077,5 4 844,4 135,4
Kitos išlaidos 307,0 355,8 426,5 343,5 -12,3
Komunalinės išlaidos 128,9 119,1 125,7 125,7 6,6
Sporto bazių nuoma 588,0 549,0 612,0 612,0 63,0
Vilniaus moksleivių sveikatos centro išlaikymui 468,7 468,7 468,7
Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas 1 611,9 3 261,9 3 000,0 100,0 -3 161,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1 611,9 3 261,9 3 000,0 100,0 -3 161,9
Gimnastikos sporto salės Kauno g. 43 techninio projekto parengimas ir remontas 383,0 53,0 383,0 150,0 97,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 383,0 53,0 383,0 150,0 97,0
Papildomas lėšų gavimas nuomojant patalpas ir jų panaudojimas 65,5 75,5 339,2 339,2 263,7
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 65,5 75,5 329,2 329,2 253,7
Vilniaus moksleivių sveikatos centro išlaikymas 10,0 10,0 10,0
Parama sporto klubams 40,0 40,0 44,1 34,2 -5,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 40,0 40,0 44,1 34,2 -5,8
Pilaitės gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija su projektavimo darbais ir įrangos įsigijimu 700,0 783,0 250,0 250,0 -533,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 700,0 783,0 250,0 250,0 -533,0
Profesionalių sporto klubų konkursinis finansavimas 2 600,0 2 600,0 3 000,0 2 600,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2 600,0 2 600,0 3 000,0 2 600,0 0,0
Sporto aikštelių įrengimas viešosiose erdvėse 200,0 200,0 350,0 250,0 50,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 200,0 200,0 350,0 250,0 50,0
Sporto aikštelių prie mokyklų įrengimas 500,0 500,0 6 140,0 2 851,5 2 351,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 500,0 500,0 6 140,0 2 851,5 2 351,5
Sporto renginių inicijavimas ir koordinavimas 450,0 480,0 1 100,0 900,0 420,0
Konkursinis sporto įstaigų, renginių ir iniciatyvų projektų finansavimas 450,0 480,0 1 100,0 900,0 420,0
Tėvų mokesčio surinkimas ir panaudojimas kūno kultūros ir sporto ugdymo įstaigose 621,8 621,8 1 130,6 1 130,6 508,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 621,8 621,8 980,6 980,6 358,8
Vilniaus moksleivių sveikatos centro išlaikymas 150,0 150,0 150,0
Vilniaus irklavimo bazės Žirmūnų g. 1P įrengimas su projektavimo darbais ir įrangos įsigijimu 50,0 50,0 50,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 50,0 50,0
Vilniaus lengvosios atletikos maniežo Žirmūnų g. 1H įrengimas su projektavimo darbais ir įrangos įsigijimu 50,0 50,0 50,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 50,0 50,0
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos Taikos g. 81 sporto aikštyno rekonstrukcija su projektavimo darbais ir įrangos įsigijimu 50,0 50,0 50,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 50,0 50,0
Vilniaus moksleivių sveikatos centro rekonstravimas 1 350,0 500,0 500,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1 350,0 500,0 500,0
Vilniaus Pilaitės baseino įrengimas su projektavimo darbais ir įrangos įsigijimu, Įsruties g. 3 50,0 50,0 50,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 50,0 50,0
Žemynos progimnazijos sporto salių priestato statyba su projektavimo darbais ir įrangos įsigijimu 1 500,0 900,0 4 348,4 2 200,0 1 300,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1 500,0 900,0 4 348,4 2 200,0 1 300,0
Žirmūnų gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija su projektavimo darbais ir įrangos įsigijimu 400,0 35,4 176,5 50,0 14,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 400,0 35,4 176,5 50,0 14,6
Naujo 25 metrų baseino prie A. Kulviečio klasikinės gimnazijos projektavimas ir statyba 14,6 -14,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 14,6 -14,6
Sveikatingumo erdvių seniūnijose įrengimas 500,0 10,0 10,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 500,0 10,0 10,0
Mokinių sporto žaidynės 45,0 45,0 60,0 60,0 15,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 45,0 45,0 60,0 60,0 15,0
Sporto renginiai ir projektai 60,0 60,0 60,0 60,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 60,0 60,0 60,0 60,0 0,0
Dotacija VšĮ „Sveikas miestas“ 260,0 270,0 355,0 270,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 260,0 270,0 355,0 270,0 0,0
Antrokų mokymo plaukti programa 190,0 190,0 300,0 300,0 110,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 190,0 190,0 300,0 300,0 110,0
Sveikatos apsaugos skyrius 11 251,1 11 991,4 18 995,0 13 273,4 1 282,0
Daugiaaukštės automobilių parkavimo aikštelės VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės teritorijoje 500,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 500,0 0,0
Gydomosios paskirties pastatų Antakalnio g. 59, Vilniuje, rekonstravimas ir remontas 300,0 300,0 898,5 800,0 500,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 300,0 300,0 898,5 800,0 500,0
Greitosios medicinos pagalbos užtikrinimas kultūriniuose renginiuose Vilniaus mieste 21,0 8,0 21,0 20,0 12,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 21,0 8,0 21,0 20,0 12,0
Gulinčių nefrologinių ligonių pervežimas iš palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių dializės paslaugoms 130,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 130,0 0,0
Išorinio lifto įrengimas VšĮ Antakalnio poliklinikoje, Antakalnio g. 59, Vilniuje 400,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 400,0 0,0
Lėšų už teikiamas paslaugas surinkimas ir panaudojimas 13,9 45,0 6,0 6,0 -39,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 13,9 45,0 6,0 6,0 -39,0
Pasaulio sveikatos dienos renginių organizavimas ir rėmimas 25,0 38,0 25,0 25,0 -13,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 25,0 38,0 25,0 25,0 -13,0
Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų reorganizacija, restruktūrizacija, renovacija ir medicinos įrangos įsigijimas 234,0 1 512,2 284,0 234,0 -1 278,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 234,0 1 512,2 284,0 234,0 -1 278,2
Skubios psichologinės pagalbos įvykio vietoje užtikrinimas 150,0 150,0 150,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 150,0 150,0 150,0
Specializuotos (ASSIP) pagalbos teikimas asmenims po mėginimo nusižudyti 80,0 80,0 80,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 80,0 80,0 80,0
Sveikatos priežiūros įstaigų veiklų ir inovacijų, socialinių ir ugdymo paskatų bei projektų finansavimas 6 533,3 6 907,3 8 265,4 6 639,4 -267,9
Budinčio gydytojo tarnyba (Šeimos gydytojo paslaugų užtikrinimas ASPĮ nedarbo metu (VšĮ Centro poliklinikoje ir VšĮ VMKL 1 000,0 514,0 514,0
Projektų finansavimas, organizacijų rėmimas 200,6 70,6 265,4 155,4 84,8
Sveikatos priežiūros  įstaigų veiklų ir inovacijų, socialinių ir ugdymo paskatų bei projektų finansavimas 1 108,0 1 612,0 1 200,0 800,0 -812,0
Šeimos gydytojo institucijos stiprinimas Vilniaus m. savivaldybei pavadžiose sveikatos priežiūros įstaigose 5 224,7 5 224,7 5 800,0 5 170,0 -54,7
Sveikos gyvensenos politikos formavimas. Sveikatos apsaugos, užkrečiamų ir neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės, priklausomybės ligų ir psichikos sveikatos prevencijos programų įgyvendinimas 1 384,2 944,2 1 652,0 1 252,0 307,8
Benamių sveikatos priežiūra ir švarinimas (savivaldybės biudžeto lėšos) 150,0 150,0 160,0 160,0 10,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 372,0 372,0 732,0 732,0 360,0
Budinčių psichologų paslaugų pirkimas 80,0 80,0 90,0 90,0 10,0
Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0
Palaikomasis gydymas metadonu 35,0 35,0 15,0 15,0 -20,0
Vilniaus miesto savivaldybės  Psichikos sveikatos įgyvendinimo strategija 300,0 0,0
Vilniaus miesto savivaldybės pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos programų įgyvendinimas 111,0 420,0 50,0 50,0
 Vilniaus miesto savivaldybės 2020-2024 metų psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos strategijos priemonių įgyvendinimas 321,2 292,2 220,0 190,0 -102,2
Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas 282,1 327,1 539,6 421,2 94,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 260,9 305,9 518,4 400,0 94,1
(ES projekto kofinansavimas) 21,2 21,2 21,2 21,2 0,0
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų psichosocialinės paslaugos vaikui ir šeimai,  teikiamos paslaugų gavėjų namuose (mobilios paslaugos) 78,5 78,5 78,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 78,5 78,5 78,5
VšĮ Centro poliklinikos pastato Pylimo g. 3, Vilniuje statyba ir įrengimas 700,0 100,0 100,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 700,0 100,0 100,0
VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialo priestato statyba ir paslaugų plėtra 300,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 300,0 0,0
VšĮ Lazdynų poliklinikos veiklos koncentravimas, modernizuojant asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 100,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 100,0 0,0
VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės kompiuterinio tomografo įsigijimas 250,0 520,0 -520,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 250,0 520,0 -520,0
VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės, Kauno g. 7, Vilnius teikiamų paslaugų plėtra ir optimizavimas (stacionarinė paliatyvi pagalba, palaikomasis gydymas ir slauga, geriatrija, terapija, neurologija) pastatant priestatą ir įsigyjant medicininę įrangą 700,0 400,0 400,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 700,0 400,0 400,0
VšĮ Naujininkų poliklinikos Salininkų ambulatorijos statyba ir įrengimas 300,0 30,0 250,0 200,0 170,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 300,0 30,0 250,0 200,0 170,0
VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos renovacija ir Fizinės medicinos ir reabilitacijos priestato statyba ir įrengimas 300,0 300,0 300,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 300,0 300,0 300,0
VšĮ Vilkpėdės ligoninės nenaudojamų patalpų Vilkpėdės g.3, Vilniuje pritaikymas gydymo paskirčiai ir įrengimas 180,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 180,0 0,0
VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje, statyba ir įrengimas 700,0 87,0 900,0 200,0 113,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 700,0 87,0 900,0 200,0 113,0
VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro ūmios psichiatrijos, gerontopsichiatrijos ir psichosocialinės reabilitacijos korpuso statyba ir įrengimas Vasaros g. 5 1 000,0 900,0 900,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1 000,0 900,0 900,0
Žemo slenksčio mobilių paslaugų teikimas Vilniaus miesto savivaldybėje ir Žemo slenksčio stacionarių paslaugų teikimas Vilniaus miesto savivaldybėje 50,0 50,0 50,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 50,0 50,0
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų – pagalbos centro „Šeimos slėnis“ išlaikymas 1 207,6 1 272,6 1 385,0 1 317,3 44,7
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1 207,6 1 272,6 1 385,0 1 317,3 44,7
Asmenų, nedraustų PSD lėšomis gydymo stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, išlaidų kompensavimas 100,0 100,0 100,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 100,0 100,0 100,0

(04) Kultūra

10 002,4 11 028,5 16 372,1 12 187,0 1 158,5
Administracijos direktorius 60,9 60,9 154,5 60,9 0,0
Antakalnio bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 5,0 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 5,0 2,9 0,0
Fabijoniškių bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 8,0 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 8,0 2,9 0,0
Grigiškių bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 5,0 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 5,0 2,9 0,0
Justiniškių bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 7,0 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 7,0 2,9 0,0
Karoliniškių bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 10,0 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 10,0 2,9 0,0
Lazdynų bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 10,0 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 10,0 2,9 0,0
Naujamiesčio bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 3,2 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 3,2 2,9 0,0
Naujininkų bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 5,0 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 5,0 2,9 0,0
Naujosios Vilnios bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 8,5 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 8,5 2,9 0,0
Panerių bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 10,0 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 10,0 2,9 0,0
Pašilaičių bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 18,2 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 18,2 2,9 0,0
Pilaitės bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 3,0 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 3,0 2,9 0,0
Rasų bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 5,0 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 5,0 2,9 0,0
Senamiesčio bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 4,0 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 4,0 2,9 0,0
Šeškinės bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 5,0 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 5,0 2,9 0,0
Šnipiškių bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 10,0 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 10,0 2,9 0,0
Verkių bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 15,4 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 15,4 2,9 0,0
Vilkpėdės bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 10,3 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 10,3 2,9 0,0
Viršuliškių bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 4,0 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 4,0 2,9 0,0
Žirmūnų bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 5,0 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 5,0 2,9 0,0
Žvėryno bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra 2,9 2,9 2,9 2,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 2,9 2,9 2,9 2,9 0,0
Investicinių projektų valdymo skyrius 40,0 60,0 100,0 100,0 40,0
Vilniaus kino biuro veiklos palaikymas 40,0 60,0 100,0 100,0 40,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 40,0 60,0 100,0 100,0 40,0
Kultūros skyrius 9 901,5 10 907,6 16 117,6 12 026,1 1 118,5
Atitinkamos kvalifikacijos darbo jėgos samda, aprūpinimas būtinomis darbo priemonėmis ir sąlygų darbui sudarymas bibliotekose 3 010,6 3 294,6 3 088,2 3 088,2 -206,4
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 170,0 -170,0
Kitos išlaidos 750,9 750,9 621,7 621,7 -129,2
Komunalinės išlaidos 254,0 254,0 298,0 298,0 44,0
Darbo užmokestis 2 005,7 2 119,7 2 168,5 2 168,5 48,8
Atitinkamos kvalifikacijos darbo jėgos samda, aprūpinimas būtinomis darbo priemonėmis ir sąlygų darbui sudarymas kultūros centruose 1 509,3 1 603,7 1 744,7 1 744,7 141,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 119,6 214,0 156,0 156,0 -58,0
Kitos išlaidos 135,6 135,6 183,7 183,7 48,1
Komunalinės išlaidos 89,4 89,4 99,8 99,8 10,4
Darbo užmokestis 1 164,7 1 164,7 1 305,2 1 305,2 140,5
Atitinkamos kvalifikacijos darbo jėgos samda, aprūpinimas būtinomis darbo priemonėmis ir sąlygų darbui sudarymas muziejuose 599,1 599,1 679,1 679,1 80,0
Kitos išlaidos 78,6 78,6 71,1 71,1 -7,5
Komunalinės išlaidos 36,0 36,0 38,0 38,0 2,0
Darbo užmokestis 484,5 484,5 570,0 570,0 85,5
Bibliotekos patalpų remontas ir turto įsigijimas 230,0 150,0 150,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 230,0 150,0 150,0
Dotacija mėgėjų meno kolektyvams, stipendijos ir premijos 151,8 151,8 190,0 151,8 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 151,8 151,8 190,0 151,8 0,0
Dotacija Šv. Kristoforo kameriniam orkestrui 366,0 451,0 555,8 555,8 104,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 366,0 451,0 514,8 514,8 63,8
Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinio orkestro patalpų įrengimas Vilniaus mokytojų namuose 41,0 41,0 41,0
Dotacija VšĮ Azijos menų centrui 9,0 9,0 18,0 9,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 9,0 9,0 18,0 9,0 0,0
Dotacija VšĮ kultūros ir švietimo centrui Vilniaus mokytojų namams 220,0 220,0 256,1 256,1 36,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 220,0 220,0 235,0 235,0 15,0
Religinės paskirties pastato, Šv. Kotrynos bažnyčios Vilniaus g. 30, Vilniuje, tvarkyba 21,1 21,1 21,1
Dotacija VšĮ Senamiesčio teatrui 20,0 20,0 21,0 5,0 -15,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 20,0 20,0 21,0 5,0 -15,0
Dotacija VšĮ Trakų Vokės dvaro sodyba 90,0 90,0 105,0 105,0 15,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 90,0 90,0 105,0 105,0 15,0
Dotacija VšĮ Vilniaus rotušei 150,0 150,0 165,0 165,0 15,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 150,0 150,0 165,0 165,0 15,0
Dotacijos viešosioms įstaigoms (papildomos dotacijos) 85,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 85,0 0,0
Edukacinių programų rėmimas 100,0 100,0 200,0 150,0 50,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 100,0 100,0 200,0 150,0 50,0
Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves) 283,8 433,8 530,9 380,8 -53,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 283,8 433,8 530,9 380,8 -53,0
Kultūrinių projektų, laimėjusių konkursus, finansavimas 325,0 323,6 400,0 385,0 61,4
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 325,0 323,6 400,0 385,0 61,4
Kultūros ir meno įstaigų rėmimas 20,0 81,5 85,0 85,0 3,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 20,0 81,5 85,0 85,0 3,5
Kultūros pastato – Rotušės, Didžioji g. 31, Vilniuje, kapitalinis remontas 240,0 50,0 50,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 240,0 50,0 50,0
Kultūros renginių rėmimas 470,0 460,8 610,0 590,0 129,2
Profesionalių meno trupių konkursinis finansavimas 120,0 120,0 140,0 120,0 0,0
Savivaldybės įstaigų konkursinis finansavimas 70,0 60,8 70,0 70,0 9,2
Tarybos narių rekomendacijomis skiriamos lėšos kultūriniams projektams 150,0 150,0 150,0 150,0 0,0
Vilniaus atminties puoselėjimas 130,0 130,0 250,0 250,0 120,0
Kūrybinių industrijų skatinimo programa 50,0 50,0 80,0 60,0 10,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 50,0 80,0 60,0 10,0
Literatūrinio A. Puškino muziejaus tvarkyba ir šalia esančios teritorijos sutvarkymas 450,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 450,0 0,0
Literatūros, skaitymo skatinimo ir knygų sklaidos projektai 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0
Medinės architektūros paveldo muziejaus Vilniuje, Polocko g. 52, sukūrimas 668,0 150,0 150,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 668,0 150,0 150,0
Menų spaustuvės infrastruktūros gerinimas 143,1 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 143,1 0,0
Mokamų paslaugų teikimas bibliotekose 8,0 8,0 12,0 12,0 4,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 8,0 8,0 12,0 12,0 4,0
Mokamų paslaugų teikimas muziejuose 11,2 15,6 13,6 13,6 -2,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 11,2 15,6 13,6 13,6 -2,0
Mokamų paslaugų teikimas organizuojant poilsio vakarus ir kitus renginius kultūros centruose 21,0 21,0 72,5 72,5 51,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 21,0 21,0 72,5 72,5 51,5
Muziejų patalpų remontas ir turto įsigijimas 15,0 10,0 10,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 15,0 10,0 10,0
Naujosios Vilnios kultūros centro pastato Vilniuje, Pergalės g. 8, rekonstravimas ir modernizavimas 40,0 80,0 40,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 40,0 80,0 40,0 0,0
Šv. Varvaros (Barboros) koplyčios interjero tvarkybos darbai 12,3 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 12,3 0,0
Tarptautinių ir vietinių projektų, seminarų finansavimas 120,0 135,8 140,0 130,0 -5,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 120,0 135,8 140,0 130,0 -5,8
Tradicinės (etninės) kultūros programa 28,5 28,5 34,0 28,5 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 28,5 28,5 34,0 28,5 0,0
Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų tvarkybos darbai 177,7 235,0 1 069,0 469,2 234,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 177,7 235,0 1 069,0 469,2 234,2
Valstybės šventės ir tradiciniai miesto renginiai, minėtinos datos ir apdovanojimai mieste ir Vilniaus rotušėje 204,5 216,8 269,5 269,5 52,7
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 204,5 216,8 269,5 269,5 52,7
Vilniaus miesto muziejaus veikla 150,0 100,0 100,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 150,0 100,0 100,0
Vilniaus miesto nevyriausybinių bei kitų organizacijų nekomerciniai renginiai 100,0 100,0 100,0 60,0 -40,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 100,0 100,0 100,0 60,0 -40,0
Vilniaus mugių programa 48,0 40,0 40,0 30,0 -10,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 48,0 40,0 40,0 30,0 -10,0
Vilniaus rotušės modernizavimas 1 000,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1 000,0 0,0
Vilniaus švenčių programa 450,5 536,5 535,0 534,6 -1,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 450,5 536,5 535,0 534,6 -1,9
VšĮ „Menų spaustuvė“ (Šiltadaržio g. 6) infrastruktūros plėtra: baigiamasis etapas 163,5 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 163,5 0,0
VšĮ „Menų spaustuvė“ infrastruktūros pagerinimas 74,1 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 74,1 0,0
VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų centras patalpų, esančių Malūnų g. 8, remontas 240,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 240,0 0,0
Dotacija kameriniam chorui „Jauna muzika“ 167,8 167,8 184,2 177,2 9,4
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 167,8 167,8 184,2 177,2 9,4
Dotacija VšĮ „Skalvijos“ kino centrui 90,0 90,0 90,0 80,0 -10,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 90,0 90,0 90,0 80,0 -10,0
Dotacija VšĮ „Menų spaustuvė“ 150,0 150,0 160,0 150,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 150,0 150,0 160,0 150,0 0,0
Dotacija VšĮ „Užupio meno inkubatorius“ 50,0 50,0 60,0 60,0 10,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 50,0 60,0 60,0 10,0
Dotacija VšĮ „Vilniaus festivaliai“ 428,0 428,0 443,0 443,0 15,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 428,0 428,0 443,0 443,0 15,0
Dotacija VšĮ „Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija“ 25,0 25,0 30,0 25,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 25,0 25,0 30,0 25,0 0,0
Dotacija VšĮ „Oskaro Koršunovo teatras“ 90,5 90,5 100,0 90,5 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 90,5 90,5 100,0 90,5 0,0
Dotacija VšĮ „Lietuvos energetikos muziejus“ 30,0 30,0 60,0 50,0 20,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 30,0 30,0 60,0 50,0 20,0
Dotacija VšĮ „Jono Meko vizualinių menų centras“ 50,0 50,0 65,0 65,0 15,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 50,0 65,0 65,0 15,0
Dotacija VšĮ „Žydų kultūros ir informacijos centras“ 45,0 45,0 48,0 45,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 45,0 45,0 48,0 45,0 0,0
Dotacija VšĮ „Sakralus menas“ 1,2 1,2 2,0 -1,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1,2 1,2 2,0 -1,2
Renginys „Kalėdos sostinėje“ 200,0 334,0 280,0 280,0 -54,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 200,0 334,0 280,0 280,0 -54,0

(05) Transportas

55 273,8 53 681,4 81 284,4 58 925,6 5 244,2
Eismo organizavimo skyrius 46 787,0 44 771,0 52 097,3 44 303,7 -467,3
Automatizuotos šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas 6 459,1 6 459,1 1 058,5 1 058,5 -5 400,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 6 459,1 6 459,1 1 058,5 1 058,5 -5 400,6
Ekologiško viešojo transporto plėtojimas; ekologiškų transporto priemonių įsigyjimas 886,0 886,0 647,7 347,7 -538,3
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 886,0 886,0 647,7 347,7 -538,3
Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Vilniaus mieste 41,0 41,0 41,0 41,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 41,0 41,0 41,0 41,0
Išmokėti kompensaciją vežėjams 19 615,2 16 981,9 19 500,0 17 750,0 768,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 19 615,2 16 981,9 19 500,0 17 750,0 768,1
Kompensuoti nuostolius dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais 19 584,8 20 218,1 28 800,0 24 650,0 4 431,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 19 584,8 20 218,1 28 800,0 24 650,0 4 431,9
Susisiekimo infrastruktūros projektavimas 175,0 200,0 500,0 100,0 -100,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 175,0 200,0 500,0 100,0 -100,0
Viešosios aplinkos humanizavimas racionalizuojant transporto eismą miesto centrinėje dalyje (Vilniaus senamiesčio pavyzdžiu) 10,0 10,0 56,5 56,5 46,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 10,0 10,0 56,5 56,5 46,5
Vilniaus miesto darnaus judumo plano sprendinių įgyvendinimas 15,9 15,9 1 493,6 300,0 284,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 15,9 15,9 1 493,6 300,0 284,1
Infrastruktūros skyrius 7 466,8 8 390,4 28 187,1 13 621,9 5 231,5
Antžeminių automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir išplėtimas 10,0 100,0 100,0 100,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 10,0 100,0 100,0 100,0
Aukštaičių g. įrengimas su įvažiavimų į Drujos g. ir Paupio g. rekonstravimu 310,5 120,6 40,0 40,0 -80,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 310,5 120,6 40,0 40,0 -80,6
Centrinės gatvės bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone 80,0 4,5 120,0 120,0 115,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 80,0 4,5 120,0 120,0 115,5
Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl. rekonstravimas 0,0 4 724,0 3 524,0 3 524,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 0,0 4 724,0 3 524,0 3 524,0
Dviračių tako nuo Ukmergės g. iki Konstitucijos pr. statyba 10,0 10,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 10,0 10,0 0,0
Dviračių tako T. Narbuto gatvėje nuo Pilaitės pr. iki Konstitucijos pr. statyba 80,0 158,8 3 184,0 1 600,5 1 441,7
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 80,0 158,8 3 184,0 1 600,5 1 441,7
Dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Algirdo, V. Mykolaičio-Putino, Geležinkelio, Dariaus ir Girėno gatvėse Pietinėje tikslinėje teritorijoje 50,0 50,0 50,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 50,0 50,0
Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėmis) ženklinimas (įgyvendinama su Vilniaus, Trakų, Širvintų rajonų savivaldybėmis) 32,0 32,0 32,0 32,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 32,0 32,0 32,0 32,0
Giedraičių ir kitų Šnipiškių gatvių tarp Lvovo ir Žalgirio gatvių rekonstravimas, įrengiant modernias eismo saugos priemones 244,1 551,5 626,0 626,0 74,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 244,1 551,5 626,0 626,0 74,5
Kareivių gatvės atkarpos tarp Žirmūnų ir Verkių gatvių bei Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos rekonstrukcija įrengiant eismo saugos priemones 390,0 0,7 150,0 150,0 149,3
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 390,0 0,7 150,0 150,0 149,3
Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones 10,0 10,0 507,0 500,0 490,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 10,0 10,0 507,0 500,0 490,0
Kompleksinis gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų, Minties, Tuskulėnų gatvių trikampyje viešosios infrastruktūros atnaujinimas 80,0 22,4 850,0 300,0 277,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 80,0 22,4 850,0 300,0 277,6
Nemenčinės plento rekonstrukcija nuo Kairėnų gatvės iki miesto ribos 10,0 5 000,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 10,0 5 000,0 0,0
Neries krantinių dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 0,0
Neries senvagės rekreacinės infrastruktūros įrengimas su aktyvaus poilsio ir pėsčiųjų bei dviračių trasomis 120,0 168,0 200,0 200,0 32,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 120,0 168,0 200,0 200,0 32,0
Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas 1 540,0 1 397,6 500,0 500,0 -897,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1 540,0 1 397,6 500,0 500,0 -897,6
Paraiškų ir projektų, finansuojamų iš ES fondų, techninės dokumentacijos rengimui 92,8 92,8 100,0 100,0 7,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 92,8 92,8 100,0 100,0 7,2
Pėsčiųjų – dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Žalgirio, Rinktinės, Širvintų, Kernavės gatvėse Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje 49,0 49,0 49,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 49,0 49,0 49,0
Pėsčiųjų dviračių tilto per Nerį tarp Lazdynų ir Naujamiesčio (Užvingio salos tiltas) įrengimas ir viešosios erdvės sutvarkymas 30,0 30,0 30,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 30,0 30,0 30,0
Pėsčiųjų tunelio po geležinkeliu Vilniaus miesto Iešmininkų gatvėje įrengimas 80,0 8,6 86,0 86,0 77,4
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 80,0 8,6 86,0 86,0 77,4
Pėsčiųjų viaduko rekonstrukcija Aukštuosiuose Paneriuose 196,3 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 196,3 0,0
Požeminės perėjos įrengimas Vilniaus miesto Zuikių gatvėje 255,3 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 255,3 0,0
Stoties aikštės rekonstrukcija įrengiant viešojo transporto terminalą ir viešąsias erdves 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 0,0
Susisiekimo infrastruktūros projektavimas 525,0 653,1 1 500,0 1 033,6 380,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 525,0 653,1 1 500,0 1 033,6 380,5
Susisiekimo optimizavimas pagal darnaus judumo principus Šeškinės daugiafunkcio komplekso prieigose, įrengiant tam tinkamą infrastruktūrą su inžinerinėmis komunikacijomis 10,0 112,5 10,0 10,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 10,0 112,5 10,0 10,0
Šiaurinės gatvės statyba 10,0 100,0 10,0 10,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 10,0 100,0 10,0 10,0
Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono g. sutvarkymas 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 0,0
Tiltų ir viadukų priežiūra ir remontas 1 475,2 1 149,6 2 351,7 1 400,0 250,4
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 575,2 575,2 -575,2
Požeminių perėjų liftų remontas ir priežiūra 100,0 74,4 500,0 300,0 225,6
Tiltų, viadukų, požeminių perėjų, tunelio, pralaidų priežiūra ir remontas 800,0 500,0 1 851,7 1 100,0 600,0
Viešųjų erdvių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio ir Drujos gatvių 590,0 168,7 106,0 106,0 -62,7
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 590,0 168,7 106,0 106,0 -62,7
Vilniaus miesto susisiekimo infrastruktūros vystymas (priežiūra, remontas, rekonstrukcija) 1 767,2 3 883,5 7 207,3 3 054,8 -828,7
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1 767,2 3 883,5 7 207,3 3 054,8 -828,7
Nekilnojamojo turto skyrius 1 020,0 520,0 1 000,0 1 000,0 480,0
Miesto investicinių objektų parengimo programa (žemės ir kito nekilnojamojo turto perėmimas Savivaldybės reikmėms) 520,0 520,0 1 000,0 1 000,0 480,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 520,0 520,0 1 000,0 1 000,0 480,0
Miesto investicinių objektų parengimo programa (žemės ir kito nekilnojamojo turto perėmimas Vakarinio aplinkkelio III etapo įgyvendinimui) 500,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 500,0 0,0

(06) Ekonominė plėtra

5 654,3 5 654,3 6 198,3 6 114,5 460,2
Užsienio ryšių ir turizmo skyrius 5 654,3 5 654,3 6 198,3 6 114,5 460,2
Įgyvendinti iniciatyvas ir akcijas, skatinančias geresnį Vilniaus pažinimą, kokybišką vilniečių ir miesto svečių laisvalaikį ir miestiečių svetingumą 53,0 27,0 70,0 50,0 23,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 53,0 27,0 70,0 50,0 23,0
Kurti ir plėtoti naujus turizmo produktus ir turinį, skirtą skatinti vietinį turizmą 80,0 129,5 100,0 100,0 -29,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 80,0 129,5 100,0 100,0 -29,5
Vykdyti kryptingą turizmo rinkodaros veiklą, siekiant pritraukti turizmo tikslais į Vilnių atvykstančius Lietuvos gyventojus 87,0 93,5 100,0 100,0 6,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 87,0 93,5 100,0 100,0 6,5
Vykdyti ir plėtoti VšĮ „GO Vilnius“ veiklą 5 434,3 5 404,3 5 928,3 5 864,5 460,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 5 434,3 5 404,3 3 224,5 3 224,5 -2 179,8
Darbo užmokestis ir soc. draudimas 950,0 950,0 950,0
Kitos išlaidos 133,2 133,2 133,2
Tęstiniams projektams ir naujoms iniciatyvoms įgyvendinti 1 323,8 1 260,0 1 260,0
Patalpų išlaikymas 156,8 156,8 156,8
Ryšių paslaugos, kompiuterinės įrangos priežiūra, licencijų bei CRM sistemos apmokėjimas 80,0 80,0 80,0
Darbuotojų kompetencijų lavinimui 60,0 60,0 60,0

(07) Aplinka ir miesto plėtra

73 402,4 87 547,5 136 571,4 88 716,4 1 168,9
Administracijos direktorius 621,3 627,3 1 109,9 529,8 -97,5
Antakalnio seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 45,7 45,7 93,0 39,7 -6,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 45,7 45,7 93,0 39,7 -6,0
Fabijoniškių seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 24,9 24,9 27,0 24,9 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 24,9 24,9 27,0 24,9 0,0
Grigiškių seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 24,8 24,8 20,0 18,8 -6,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 24,8 24,8 20,0 18,8 -6,0
Justiniškių seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 27,7 27,7 9,8 21,7 -6,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 27,7 27,7 9,8 21,7 -6,0
Karoliniškių seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 28,1 28,1 75,0 22,1 -6,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 28,1 28,1 75,0 22,1 -6,0
Lazdynų seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 31,5 31,5 46,0 25,5 -6,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 31,5 31,5 46,0 25,5 -6,0
Naujamiesčio seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 21,3 21,3 23,0 20,8 -0,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 21,3 21,3 23,0 20,8 -0,5
Naujininkų seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 35,7 35,7 69,4 29,7 -6,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 35,7 35,7 69,4 29,7 -6,0
Naujosios Vilnios seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 37,0 37,0 46,5 31,0 -6,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 37,0 37,0 46,5 31,0 -6,0
Panerių seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 29,5 35,5 37,1 29,5 -6,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 29,5 35,5 37,1 29,5 -6,0
Pašilaičių seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 29,3 29,3 87,9 23,3 -6,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 29,3 29,3 87,9 23,3 -6,0
Pilaitės seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 28,2 28,2 30,0 22,2 -6,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 28,2 28,2 30,0 22,2 -6,0
Rasų seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 25,8 25,8 51,5 21,3 -4,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 25,8 25,8 51,5 21,3 -4,5
Senamiesčio seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 23,7 23,7 39,4 20,6 -3,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 23,7 23,7 39,4 20,6 -3,1
Šeškinės seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 28,8 28,8 60,0 22,8 -6,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 28,8 28,8 60,0 22,8 -6,0
Šnipiškių seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 18,8 18,8 36,8 18,8 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 18,8 18,8 36,8 18,8 0,0
Verkių seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 56,3 56,3 118,8 40,0 -16,3
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 56,3 56,3 118,8 40,0 -16,3
Vilkpėdės seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 28,3 28,3 132,0 34,3 6,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 28,3 28,3 132,0 34,3 6,0
Viršuliškių seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 24,7 24,7 36,5 18,7 -6,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 24,7 24,7 36,5 18,7 -6,0
Žirmūnų seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 31,9 31,9 50,0 25,9 -6,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 31,9 31,9 50,0 25,9 -6,0
Žvėryno seniūnijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimas 19,3 19,3 20,2 18,2 -1,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 19,3 19,3 20,2 18,2 -1,1
Būsto administravimo skyrius 653,6 868,6 1 808,0 990,0 121,4
Gyvenamųjų namų bendrijų rėmimo fondo veikla 147,0 147,0 350,0 190,0 43,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 147,0 147,0 350,0 190,0 43,0
Pastatų tvarkymas 376,6 556,6 958,0 600,0 43,4
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 376,6 556,6 958,0 600,0 43,4
Statinių, kurių savininkai nenustatyti, avarinės būklės likvidavimas 130,0 165,0 500,0 200,0 35,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 130,0 165,0 500,0 200,0 35,0
Civilinės saugos skyrius 50,0 50,0 1 053,4 50,0 0,0
Ekstremalių situacijų ir cheminių medžiagų nukenksminimo paslaugos 50,0 50,0 1 053,4 50,0 0,0
Asmeninių apsaugos priemonių įsigijimas 3,7 0,0
Individualių dozimetrų įsigijimas 495,7 0,0
Pavojingų medžiagų laikinas saugojimas ir utilizavimas 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0
 Įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų padarinių likvidavimas 20,0 0,0
 Gyventojų sanitarinio švarinimo įrangos įsigijimas 484,0 0,0
Energetikos skyrius 18 272,8 21 240,6 25 275,4 24 585,4 3 344,8
Energetinės paslaugos ikimokyklinio ugdymo įstaigose (darželiuose) ir švietimo įstaigose (mokyklose) 1 600,0 1 311,6 1 350,0 1 350,0 38,4
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 1 600,0 1 311,6 1 350,0 1 350,0 38,4
Inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų ir elektros) prie gyvenamųjų namų atnaujinimas 100,0 120,4 700,0 250,0 129,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 100,0 120,4 700,0 250,0 129,6
Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste 388,0 388,0 610,0 500,0 112,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 388,0 388,0 610,0 500,0 112,0
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 51,0 51,0 30,0 30,0 -21,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 51,0 51,0 30,0 30,0 -21,0
Pasirengimas būsto atnaujinimo ir modernizavimo įgyvendinimui 223,0 283,0 408,0 408,0 125,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 223,0 283,0 408,0 408,0 125,0
Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų priežiūra 120,0 19,2 -19,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 120,0 19,2 -19,2
Paviršinių ir požeminių vandenų apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimas 170,0 170,0 200,0 200,0 30,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 170,0 170,0 200,0 200,0 30,0
Seniūnijų projektų įgyvendinimui 200,0 212,4 -212,4
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 200,0 212,4 -212,4
Tvarios energijos veiksmų plano rengimas įgyvendinti Merų paktą 10,0 20,0 10,0 10,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 10,0 20,0 10,0 10,0
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialaus plano parengimas 60,0 60,0 60,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 60,0 60,0 60,0
Vilniaus miesto atliekų tvarkymo sistemos (reglamentai, norminiai dokumentų projektai, konkursų organizavimas, specifinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas) 14 810,7 18 070,7 21 127,3 21 127,3 3 056,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 14 810,7 18 070,7 21 127,3 21 127,3 3 056,6
Vilniaus miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas 2012-2020 m. 10,0 24,2 130,0 10,0 -14,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 10,0 24,2 130,0 10,0 -14,2
Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 590,1 590,1 590,1 590,1 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 590,1 590,1 590,1 590,1 0,0
Vandens gertuvių projektui vykdyti 50,0 50,0 50,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 50,0 50,0
Infrastruktūros skyrius 32 912,4 41 080,2 60 144,2 34 975,0 -6 105,2
Delspinigiai ir palūkanos už pavėluotus mokėjimus 200,0 200,0 200,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 200,0 200,0 200,0
Ekstremalių situacijų ir cheminių medžiagų nukenksminimo paslaugos 80,0 80,0 100,0 60,0 -20,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 80,0 80,0 100,0 60,0 -20,0
Gamtinės Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklės atkūrimas (tarp Linkmenų ir Geležinio Vilko gatvių) 150,0 10,0 100,0 100,0 90,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 150,0 10,0 100,0 100,0 90,0
Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra, remontas ir atstatymas 5 500,0 6 534,9 8 900,0 8 900,0 2 365,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 500,0 534,1 1 700,0 1 700,0 1 165,9
Gatvių apšvietimo tinklų elektros energija 2 900,0 2 900,0 3 000,0 3 000,0 100,0
Gatvių apšvietimo tinklų  priežiūra ir remontas 2 100,0 3 100,8 4 200,0 4 200,0 1 099,2
Gatvių, kelių ir lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir remontas 18 425,6 25 230,6 35 850,0 16 860,0 -8 370,6
A juostų įrengimas 125,0 200,0 940,0 100,0 -100,0
Autotransporto tunelio lietaus nuotekų tinklo siurblinės priežiūra 81,0 200,0 1 000,0 300,0 100,0
Avarinių situacijų lokalizavimas 300,0 474,5 1 250,0 500,0 25,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 8 781,6 8 781,6 7 300,0 7 300,0 -1 481,6
Centrinės dispečerinės išlaikymas 350,0 350,0 350,0
Centrinio I objekto dangų remontas 700,0 1 300,0 1 800,0 700,0 -600,0
Dviračių takų plėtra 450,0 750,0 1 700,0 500,0 -250,0
Gatvių mechanizuotas barstymas, valymas 400,0 887,0 -887,0
Kiemų įvažiavimų tvarkymas 875,0 1 400,0 3 200,0 700,0 -700,0
Lietaus kanalizacijos eksploatacija ir priežiūra 1 100,0 1 700,0 3 200,0 1 650,0 -50,0
Lietaus kanalizacijos tinklų remontas 675,0 1 112,5 2 500,0 500,0 -612,5
Pietinio V objekto dangų remontas 750,0 1 300,0 1 800,0 700,0 -600,0
Rytinio III objekto dangų remontas 750,0 1 300,0 1 800,0 700,0 -600,0
Skverų įrengimas 500,0 750,0 2 000,0 -750,0
Smėlio-druskos įsigijimas 400,0 680,0 -680,0
Sniego, grunto sąvartynų eksploatacija 30,0 45,0 150,0 -45,0
Sodų teritorijose esančių gatvių asfaltavimas 408,0 700,0 1 500,0 100,0 -600,0
Šaligatvių atnaujinimas 250,0 650,0 1 000,0 700,0 50,0
Šiaurinio IV objekto dangų remontas 900,0 1 500,0 2 000,0 700,0 -800,0
Vakarinio II objekto dangų remontas 500,0 1 000,0 1 500,0 700,0 -300,0
Kiti darbai, išplovos, atraminės sienutės 50,0 100,0 260,0 260,0 160,0
Korinės dangos  įrengimas 400,0 400,0 600,0 400,0 0,0
Japoniško sodo įkūrimas teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko g. 10,0 250,0 40,0 40,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 10,0 250,0 40,0 40,0
Kaimynijų programos įgyvendinimas 500,0 50,0 1 700,0 50,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 500,0 50,0 1 700,0 50,0 0,0
Kiti darbai komunalinių paslaugų srityje 1 325,0 1 565,7 1 800,0 1 620,0 54,3
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 250,0 265,9 -265,9
Fontanų priežiūra 150,0 224,8 300,0 300,0 75,2
Gatvių inventorizacija, geodezinės nuotraukos, laboratoriniai darbai 300,0 300,0 300,0 200,0 -100,0
Kiti miesto tvarkymo darbai 170,0 270,0 580,0 500,0 230,0
Programos ,,Kuriu Vilnių“ įgyvendinimui 385,0 385,0 385,0 385,0 0,0
Projektavimo darbai (MT) 35,0 85,0 200,0 200,0 115,0
Riboženklių  „Vilnius“  remontas 35,0 35,0 35,0 35,0 0,0
Kultūrinį-istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimas ir sutvarkymas 80,0 406,0 720,0 682,1 276,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 80,0 406,0 720,0 682,1 276,1
Lazdynų sveikatinimo centro prieigų aplinkos sutvarkymas 10,0 1,0 98,0 60,0 59,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 10,0 1,0 98,0 60,0 59,0
Lukiškių aikštės sutvarkymo darbai su techninio darbo projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra (I etapas) 50,0 11,2 500,0 200,0 188,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 11,2 500,0 200,0 188,8
Misionierių sodų atkūrimas 80,0 0,3 300,0 300,0 299,7
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 80,0 0,3 300,0 300,0 299,7
Ne pagal tikslinę paskirtį panaudotų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų grąžinimas 264,9 264,9 264,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 264,9 264,9 264,9
Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje 3 300,0 3 237,0 3 000,0 3 000,0 -237,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 3 300,0 3 237,0 3 000,0 3 000,0 -237,0
Paminklo dr. Jonui Basanavičiui pastatymas ir aikštės prie Lietuvos nacionalinės filharmonijos sutvarkymas 78,9 78,9 -78,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 78,9 78,9 -78,9
Paviršinių nuotekų tvarkymo programos įgyvendinimas 290,0 290,0 520,0 370,0 80,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 290,0 290,0 520,0 370,0 80,0
Senamiesčio gatvių rekonstrukcija 300,0 300,0 850,0 200,0 -100,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 300,0 300,0 850,0 200,0 -100,0
Seniūnijų projektų įgyvendinimui 140,0 140,0 140,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 140,0 140,0 140,0
Sniego, smėlio ir grunto laikinų sąvartynų įrengimas, jų eksploatavimas ir priežiūra 65,0 65,0 120,0 50,0 -15,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 65,0 65,0 120,0 50,0 -15,0
Šeškinės komplekso prieigų aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas lankymui 29,9 10,0 10,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 29,9 10,0 10,0
Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje 10,0 125,4 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 10,0 125,4 0,0
Valstybinio Sapiegų parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui 150,0 150,0 15,0 -150,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 150,0 150,0 15,0 -150,0
Valstybinio Trakų Vokės parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui 590,0 590,0 650,0 500,0 -90,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 590,0 590,0 650,0 500,0 -90,0
Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Amatų gatvės 16,8 6,0 50,0 30,0 24,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 16,8 6,0 50,0 30,0 24,0
Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių gatvės 10,0 51,1 120,0 35,0 -16,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 10,0 51,1 120,0 35,0 -16,1
Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g., ir prie Giedraičų g. 25,6 16,0 50,0 50,0 34,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 25,6 16,0 50,0 50,0 34,0
Vilniaus istorinių Rasų kapinių, koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba 276,5 500,0 200,0 200,0 -300,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 276,5 500,0 200,0 200,0 -300,0
Vilniaus lietaus nuotekų tinklų plėtra, rekonstrukcija ir inventorizavimas 656,6 457,4 2 573,0 975,0 517,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 656,6 457,4 2 573,0 975,0 517,6
Vilniaus miesto oro kokybės gerinimas (Specialiosios gatvių dangų valymo technikos ir priemonių įsigijimas, siekiant mažinti oro taršą nuo gatvių; oro taršos modeliavimo įrangos atnaujinimas ir palaikymas; oro kokybės valdymo priemonių plano parengimas; visuomenės informavimas apie oro kokybę, užterštumo pasekmes ir galimybes prisidėti prie oro taršos mažinimo (interaktyvių žemėlapių svetainės ir grįžtamojo ryšio tobulinimas)) 370,0 407,5 68,0 68,0 -339,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 370,0 407,5 68,0 68,0 -339,5
Vilnios pakrančių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje 146,0 155,1 -155,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 146,0 155,1 -155,1
Vingio parko estrados kapitalinis remontas 416,4 886,5 550,0 -886,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 416,4 886,5 550,0 -886,5
Vingio parko pastato remontas ir pritaikymas visuomenės sveikatos biuro reikmėms 300,0 10,0 10,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 300,0 10,0 10,0
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius 19 696,1 22 484,6 44 129,3 25 386,4 2 901,8
Aplinkos stebėsenos (monitoringo) programos rengimas ir įgyvendinimas 90,0 90,0 90,0 90,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 90,0 90,0 90,0 90,0 0,0
Beglobių gyvūnų gaudymas, karantinavimas, švietėjiška veikla 200,0 262,2 336,5 200,0 -62,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 200,0 262,2 336,5 200,0 -62,2
Bešeimininkių padangų tvarkymas 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0
Biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių įgyvendinimas 242,0 242,0 115,0 80,0 -162,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 242,0 242,0 115,0 80,0 -162,0
Delspinigiai ir palūkanos už pavėluotus mokėjimus 60,0 60,0 200,0 100,0 40,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 60,0 60,0 200,0 100,0 40,0
Ekologinio švietimo programos rengimas ir įgyvendinimas 81,0 81,0 90,0 81,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 81,0 81,0 90,0 81,0 0,0
Kiti darbai komunalinių paslaugų srityje 775,0 825,0 1 140,0 600,0 -225,0
Gatvių pavadinimų lentelių gamyba ir tvirtinimas 10,0 10,0 20,0 10,0 0,0
Kanalizuotų tualetų eksploatacija 135,0 135,0 250,0 105,0 -30,0
Kiti miesto tvarkymo darbai 400,0 450,0 500,0 205,0 -245,0
Miesto papuošimas švenčių proga 80,0 80,0 100,0 80,0 0,0
Paplūdimių priežiūra 150,0 150,0 270,0 200,0 50,0
Medžioklės plotų nustatymo ir apsaugos priemonių įgyvendinimas 7,1 7,1 10,0 10,0 2,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 7,1 7,1 10,0 10,0 2,9
Miesto kapinių priežiūra 630,0 1 256,3 1 533,8 1 500,0 243,7
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 0,0
Kapinių priežiūra 600,0 1 226,3 1 503,8 1 470,0 243,7
Kairėnų kapinių priežiūra 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0
Oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD 10) mažinimas (gatvių plovimas) 200,0 200,0 350,0 200,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 200,0 200,0 350,0 200,0 0,0
Savavališkų sąvartynų seniūnijų teritorijose likvidavimas 100,0 100,0 150,0 80,0 -20,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 100,0 100,0 150,0 80,0 -20,0
Teritorijų priežiūra 16 251,0 18 151,0 36 450,0 20 385,4 2 234,4
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 3 000,0 3 000,0 4 405,4 4 405,4 1 405,4
Bendrojo naudojimo teritorijų kiekių inventorizacija 50,0 50,0 50,0
Bernardinų sodo priežiūra 161,1 180,0 350,0 -180,0
Biotualetų  priežiūra ir eksploatacija 25,0 30,0 40,0 40,0 10,0
Centrinės miesto dalies priežiūra 2 531,8 2 902,0 4 655,0 1 700,0 -1 202,0
Gatvių mechaninė priežiūra vasarą 180,0 200,0 450,0 300,0 100,0
Medžių priežiūra 180,0 200,0 275,0 -200,0
Miško parko atokvėpio vietose suolų ir šiukšliadėžių įrengimas, remontas 105,0 150,0 200,0 -150,0
Miško parkų priežiūra 170,0 240,0 500,0 -240,0
Pietinės- rytinės miesto dalies priežiūra 1 161,1 1 379,0 2 770,0 1 500,0 121,0
Smėlio-druskos įsigijimas ir barstymas 4 600,0 3 340,0 3 340,0
Spec. Sanitariniai darbai 31,0 30,0 50,0 50,0 20,0
Šiaurinės miesto dalies priežiūra 2 952,0 3 380,0 6 200,0 2 900,0 -480,0
Vakarinės I miesto dalies priežiūra 3 638,0 4 020,0 7 304,6 3 200,0 -820,0
Vakarinės II miesto dalies priežiūra 2 116,0 2 440,0 4 600,0 2 900,0 460,0
Užterštų teritorijų sutvarkymas 50,0 50,0 200,0 50,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 50,0 200,0 50,0 0,0
Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir esančių atnaujinimas 700,0 850,0 2 225,0 1 200,0 350,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 700,0 850,0 2 225,0 1 200,0 350,0
Vilniaus miesto kapinių statinių remontas ir plėtimas 200,0 200,0 1 094,0 700,0 500,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 200,0 200,0 1 094,0 700,0 500,0
Vilniaus miesto oro taršos mažinimo programos parengimas ir įgyvendinimas 20,0 20,0 25,0 20,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 20,0 20,0 25,0 20,0 0,0
Vilniaus miesto želdynų planavimas, schemų rengimas bei tvarkymas 70,0 70,0 100,0 70,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 70,0 70,0 100,0 70,0 0,0
Vyriausiojo miesto architekto skyrius 663,3 663,3 1 061,2 782,8 119,5
Miestovaizdžio projektų rengimas ir įgyvendinimas 180,0 51,6 51,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 180,0 51,6 51,6
Mokamų paslaugų teikimas Pavilnių ir Verkių regioninuose parkuose, siekiant populiarinti parkus, pritraukiant kuo daugiau lankytojų 8,3 8,3 7,8 7,8 -0,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 8,3 8,3 7,8 7,8 -0,5
NATURA 2000 teritorijų gamtotvarkinių planų rengimas ir įgyvendinimas 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0
Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos veiklos užtikrinimas 291,4 303,2 385,4 385,4 82,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 291,4 303,2 385,4 385,4 82,2
Pavilnių ir Verkių RP kultūros paveldo tvarkymo projektų rengimas, renginių organizavimas ir leidyba 16,2 -16,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 16,2 -16,2
Pavilnių ir Verkių RP pėsčiųjų (pažintinių ir mokomųjų), dviračių takų, žirginio ir autoturizmo trasų, apžvalgos aikštelių, kitų teritorijų, kultūros paveldo objektų įrengimas ir priežiūra 190,1 160,4 274,5 154,5 -5,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 190,1 160,4 274,5 154,5 -5,9
Pavilnių ir Verkių RP renginių organizavimas, leidyba, visuomenės informavimas 15,5 17,0 15,5 15,5 -1,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 15,5 17,0 15,5 15,5 -1,5
Regioninių parkų biologinės įvairovės ir kultūros paveldo tyrimai 18,0 18,2 18,0 18,0 -0,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 18,0 18,2 18,0 18,0 -0,2
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai dotacija 125,0 125,0 140,0 135,0 10,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 125,0 125,0 140,0 135,0 10,0
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros informacinio centro veiklos ir tarptautinio bendradarbiavimo projektai 25,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 25,0 0,0
Želdynų skyrius 532,9 532,9 1 990,0 1 417,0 884,1
Želdinių sodinimas su orinimo ir laistymo sistema 200,0 200,0 200,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 200,0 200,0 200,0
Želdynų ir miškų priežiūra 690,0 690,0 690,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 690,0 690,0 690,0
Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, stebėsena, kūrimas, veisimas ir kt. 532,9 532,9 1 100,0 527,0 -5,9
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 532,9 532,9 1 100,0 527,0 -5,9

(08) Administravimas

62 604,0 63 978,4 75 180,5 74 131,6 10 153,2
Administracijos direktorius 26 928,4 29 655,0 33 015,5 32 647,1 2 992,1
Administracijos, Tarybos ir seniūnijų darbo organizavimas 16 334,4 16 811,2 16 980,6 16 788,4 -22,8
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 10 658,8 10 971,2 11 243,9 11 243,9 272,7
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2 120,3 2 179,5 1 835,3 1 792,0 -387,5
Išmokos už tarybos narių veiklą 183,6 183,6 183,6 183,6 0,0
Apmokėjimas už tarybos narių  darbą 320,0 319,9 320,0 320,0 0,1
Darbuotojų sveikatos draudimas 230,0 230,0 230,0
Administracinio pastato Konstitucijos pr. 3 nuomos išlaidos 2 358,2 2 358,2 2 358,2 2 358,2 0,0
Seniūnijų patalpų nuomos išlaidos 13,4 13,4 13,4 13,4 0,0
Išlaidos už  bendruomenių patalpų nuomą ir eksploataciją 3,5 -3,5
Administracinio pastato Konstitucijos pr. 3 paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 392,2 348,9 348,9 200,0 -148,9
Seniūnijų patalpų paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 250,0 250,0 282,0 282,0 32,0
Archyvo pastato Graičiūno g. 20 remonto išlaidos 20,0 20,0 20,0
Keltuvas neįgaliesiems ir jo montavimo darbai Konstitucijos pr.3 pastate 30,3 30,3 30,3
Transporto priemonių įsigijimo išlaidos 166,0 85,0 85,0 -81,0
Kito ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 37,9 17,0 30,0 30,0 13,0
Atstovavimas gyvenamųjų vietovių bendruomenėms 59,8 59,8 84,9 84,9 25,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 59,8 59,8 68,1 68,1 8,3
Išlaidos už  bendruomenių patalpų nuomą ir eksploataciją 16,8 16,8 16,8
Civilinės būklės aktų registravimas 251,0 228,7 223,0 223,0 -5,7
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 151,6 159,2 159,2 159,2 0,0
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 49,4 69,5 63,8 63,8 -5,7
Keltuvas neįgaliesiems ir jo montavimo darbai 50,0 0,0
Dalyvauti tarptautinių organizacijų ir Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje 139,4 139,4 158,0 158,0 18,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 139,4 139,4 158,0 158,0 18,6
Energetinių ir komunalinių objektų priežiūros darbų organizavimas 2 251,4 2 701,5 2 701,5 2 701,5 0,0
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 119,8 2 564,9 2 564,9 2 564,9 0,0
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 131,6 136,6 136,6 136,6 0,0
Kultūros ir sporto sistemos valdymas, plėtros krypčių formavimas 965,1 1 233,0 390,5 390,5 -842,5
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 929,6 1 154,5 360,6 360,6 -793,9
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 35,5 78,5 29,9 29,9 -48,6
Rinkimų, referendumų, apklausų organizavimas 142,0 144,1 66,0 66,0 -78,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 142,0 144,1 66,0 66,0 -78,1
Savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas 18,5 -18,5
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 7,5 -7,5
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 11,0 -11,0
Savivaldybės administracijos darbuotojų mokymo programos vykdymas 293,5 250,0 250,0 250,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 293,5 250,0 250,0 250,0 0,0
Savivaldybės turto ir finansų valdymas, ekonomikos politikos įgyvendinimo organizavimas 2 259,8 2 843,0 2 843,0 2 843,0 0,0
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 186,5 2 742,0 2 742,0 2 742,0 0,0
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 73,3 101,0 101,0 101,0 0,0
Socialinės apsaugos sistemos valdymas, kontrolė ir plėtra 716,9 716,9 716,9
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 679,2 679,2 679,2
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 37,7 37,7 37,7
Socialinių išmokų ir kompensacijų administravimas 990,0 1 148,1 1 718,7 1 718,7 570,6
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 864,2 1 014,4 1 568,9 1 568,9 554,5
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 115,8 129,8 129,8 129,8 0,0
Kito ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 10,0 3,9 20,0 20,0 16,1
Subalansuotos miesto plėtros politikos formavimas ir įgyvendinimo organizavimas 1 909,5 2 392,1 2 392,1 2 392,1 0,0
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1 857,7 2 316,7 2 316,7 2 316,7 0,0
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 51,8 75,4 75,4 75,4 0,0
Surengti užsienio šalių svečių protokolinius priėmimus, organizuoti renginius 286,6 316,6 308,8 308,8 -7,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 286,6 316,6 308,8 308,8 -7,8
Sveikatos sistemos valdymas, kontrolė ir plėtra 693,1 998,0 281,1 281,1 -716,9
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 669,2 952,4 273,2 273,2 -679,2
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 23,9 45,6 7,9 7,9 -37,7
Švietimo sistemos valdymas, plėtros krypčių formavimas 842,5 842,5 842,5
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 793,9 793,9 793,9
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 48,6 48,6 48,6
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas 19,3 36,2 36,2 36,2 0,0
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 19,3 36,2 36,2 36,2 0,0
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė 1,3 -1,3
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1,3 -1,3
Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos organizavimas 2 207,4 2 207,4 2 207,4
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1 930,9 1 930,9 1 930,9
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 276,5 276,5 276,5
Visuomenės informavimas apie Savivaldybės veiklą, informacijos monitoringas 294,4 294,4 775,2 599,0 304,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 294,4 294,4 775,2 599,0 304,6
Žemės ūkio funkcijų vykdymas 39,1 39,1 39,1 39,1 0,0
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 37,7 37,7 37,7 37,7 0,0
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1,4 1,4 1,4 1,4 0,0
Finansų ir ekonomikos skyrius 31 367,6 28 816,6 37 082,8 36 582,8 7 766,2
Paskolų ir palūkanų mokėjimas pagal grafiką 19 404,6 17 115,1 20 606,3 20 606,3 3 491,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 19 404,6 17 115,1 20 606,3 20 606,3 3 491,2
Teismo, antstolių, notarų, leidybos ir kitų nenumatytų išlaidų finansavimas 1 941,6 1 680,1 3 043,0 2 543,0 862,9
Kitos išlaidos 43,0 43,0 43,0 43,0 0,0
Teismo, antstolių, notarų paslaugoms ir skelbimams spaudoje apmokėti, galimiems teismo sprendimams vykdyti 1 898,6 1 637,1 3 000,0 2 500,0 862,9
Skolų grąžinimas pagal mokėjimų atidėjimo sutartis 10 021,4 10 021,4 13 433,5 13 433,5 3 412,1
Skolų pagal atidėjimo sutartis grąžinimui 9 273,0 9 273,0 12 833,5 12 833,5 3 560,5
Palūkanoms ir mokesčiams 748,4 748,4 600,0 600,0 -148,4
Inovacijų ir technologijų grupė 2 554,7 2 704,7 2 790,4 2 700,0 -4,7
Atvirų duomenų sklaidos plėtra 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0
Atvirų kūrybinių dirbtuvių ir piliečių mokslo iniciatyvų skatinimas 50,0 60,0 50,0 50,0 -10,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 60,0 50,0 50,0 -10,0
Elektroninio švietimo sistemos diegimas (E. švietimas). 72,0 72,0 -72,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 72,0 72,0 -72,0
Finansų valdymo ir apskaitos sistemos plėtra ir palaikymas 220,0 220,0 220,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 220,0 220,0 220,0
Geoinformacinių sistemų integravimas su kitomis duomenų sistemomis 50,0 300,0 116,6 116,6 -183,4
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 300,0 116,6 116,6 -183,4
Inovacijų skatinimas savivaldybės įstaigose 162,0 52,0 169,0 78,6 26,6
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 162,0 52,0 169,0 78,6 26,6
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 90,0 101,1 122,2 122,2 21,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 90,0 101,1 122,2 122,2 21,1
Švietimo paslaugų informacinės infrastruktūros plėtra ir palaikymas 72,0 72,0 72,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 72,0 72,0 72,0
Vidinės informacinių technologijų infrastruktūros palaikymas ir plėtra 948,7 1 473,6 1 510,6 1 510,6 37,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 948,7 1 473,6 -1 473,6
Vidinės informacinės infrastruktūros palaikymas 251,9 251,9 251,9
Dokumentų valdymo sistemos plėtra ir palaikymas 105,0 105,0 105,0
Informacinių ir ryšių technologijų paslaugos 327,4 327,4 327,4
Informacinių sistemų saugumo priemonių plėtra ir palaikymas 118,0 118,0 118,0
Programinės įrangos kūrimas, palaikymas ir licencijos 378,0 378,0 378,0
Stacionari ir mobili kompiuterinė technika 330,3 330,3 330,3
Vilniaus miesto kartografinių duomenų bazių kūrimas ir palaikymas 128,4 106,8 110,0 110,0 3,2
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 128,4 106,8 110,0 110,0 3,2
Vilniaus teritorijų planavimo ir statybų duomenų banko kūrimas ir palaikymas GIS pagrindu 323,6 345,2 410,0 410,0 64,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 323,6 345,2 410,0 410,0 64,8
Finansų valdymo ir apskaitos sistemos plėtra – III etapas 720,0 184,0 -184,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 720,0 184,0 -184,0
Investicinių projektų valdymo skyrius 250,0 200,0 200,0 200,0 0,0
ES paramos valdymas ir vertinimas 250,0 200,0 200,0 200,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 250,0 200,0 200,0 200,0 0,0
Nedetalizuojama 641,7 245,8 304,8 304,8 59,0
Administracijos direktoriaus rezervas 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0
Nepaskirstytos lėšos 611,7 215,8 274,8 274,8 59,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 611,7 215,8 274,8 274,8 59,0
Nekilnojamojo turto skyrius 395,0 1 889,7 1 100,0 1 009,9 -879,8
Laisvų patalpų išlaikymas, negyvenamųjų patalpų remontas, bešeimininkio turto priežiūra ir jo įteisinimas 295,0 1 157,7 980,0 889,9 -267,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 295,0 1 157,7 980,0 889,9 -267,8
Turto išpirkimo vykdymas 622,0 -622,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 622,0 -622,0
Turto parengimas pardavimui 100,0 110,0 120,0 120,0 10,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 100,0 110,0 120,0 120,0 10,0
Viešosios ir privačios partnerystės skyrius 192,3 192,3 192,3
Viešosios ir privačios partnerystės projektų valdymas 192,3 192,3 192,3
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 192,3 192,3 192,3
Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 466,6 466,6 494,7 494,7 28,1
Savivaldybės kontrolieriaus funkcijų vykdymas 466,6 466,6 494,7 494,7 28,1
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 466,6 466,6 494,7 494,7 28,1

(09) Saugumas ir apsauga

3 377,0 3 694,7 6 828,6 5 568,8 1 874,1
Administracinės veiklos skyrius 423,5 322,0 718,3 615,0 293,0
Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencinių priemonių įgyvendinimas 385,5 284,0 672,9 569,6 285,6
 Informacinių lentelių gamyba ir įrengimas 10,0 13,0 10,0 10,0 -3,0
Bernardinų sodo vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo transliavimo ir priežiūros paslaugos 12,5 12,5 2,6 2,6 -9,9
Būdos bešeimininkių kačių kastravimo programų vykdymui 10,0 6,1 6,1 6,1 0,0
Grafičių dažymo darbai 91,0 91,0 91,0 90,9 -0,1
Grafičių valymo darbai 50,0 15,8 22,5 22,5 6,7
Integruotos vaizdo stebėjimo sistemos paslaugos 187,0 134,5 141,6 141,6 7,1
LED ekranų sistema su kompiuteriu, programine įranga ir kitais reikiamais priedais 30,0 3,4 3,4
Naujų  vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas 363,0 286,4 286,4
Šviesą atspindinčios liemenės akcijai  „Apsaugok mane“ 15,0 6,1 6,1 6,1 0,0
Naujos IT programėlės „Tvarkau Vilnių“ tobulinimas 10,0 5,0 -5,0
Vaizdo kamerų transliuojamo vaizdo stebėjimo paslauga 38,0 38,0 45,4 45,4 7,4
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 38,0 38,0 45,4 45,4 7,4
Civilinės saugos skyrius 100,3 60,3 186,0 49,0 -11,3
LR Civilinės saugos įstatymu priskirtas civilinės saugos organizavimas bei dalyvavimas rengiantis mobilizacijai 100,3 60,3 186,0 49,0 -11,3
Atlyginimas darbuotojams už pasyvų budėjimą namuose 21,6 0,0
Civilinės saugos pratybų organizavimas 10,0 0,0
Dalyvavimas ES lėšomis finansuojamame projekte „Pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojų ir moksleivių e. mokymasis reagavimo į ekstremaliąsias situacijas srityje“ 9,0 3,0 3,0
Ekstremaliųjų situacijų ir jų padarinių likvidavimo organizavimo programa 50,0 50,0 0,0
Gyventojų perspėjimo sirenos 39,6 39,6 65,4 38,0 -1,6
Gyventojų švietimas 10,0 0,0
Prekės ir paslaugos ekstremalioms situacijoms likviduoti 10,7 20,7 20,0 8,0 -12,7
Eismo organizavimo skyrius 2 627,0 3 127,0 5 704,8 4 724,8 1 597,8
Eismo reguliavimo priemonių priežiūra ir remontas 2 627,0 3 127,0 5 704,8 4 724,8 1 597,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 155,5 155,5 -155,5
Kelio ženklų, nuorodų ir kitų eismo saugumo priemonių įrengimas ir  priežiūra 300,0 400,0 420,0 340,0 -60,0
Eismo saugumo analizės parengimas, juodųjų dėmių žemėlapio priežiūra, techninių eismo reguliavimo priemonių inventorizavimas, duomenų sistemos kūrimas 40,0 40,0 50,0 40,0 0,0
Šviesoforų postų priežiūra ir įrengimas 2 051,5 2 351,5 2 834,8 2 604,8 253,3
Vaizdo stebėjimo kamerų priežiūra ir  įrengimas 30,0 30,0 500,0 300,0 270,0
Greičio matuoklių priežiūra ir plėtra 30,0 30,0 1 150,0 900,0 870,0
Viešojo transporto elementų (peronų, pavilijonų ir kt.) ir dviračių elementų įrengimas ir priežiūra 20,0 20,0 650,0 520,0 500,0
Kiti eismo planavimo ir  tvarkymo darbai 100,0 100,0 20,0 -80,0
Infrastruktūros skyrius 50,0 45,2 60,0 55,0 9,8
Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje statybvietės apsauga 50,0 45,2 60,0 55,0 9,8
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 45,2 60,0 55,0 9,8
Viešosios tvarkos skyrius 176,2 140,2 159,5 125,0 -15,2
Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencinių priemonių įgyvendinimas 176,2 140,2 159,5 125,0 -15,2
Municipalinės policijos renginio organizavimas 5,0 5,0 5,0
Radijo ryšio ir vietos identifikavimo paslaugos pirkimas 40,0 50,0 45,0 45,0 -5,0
Santykių plėtojimas su užsienio valstybių institucijomis 15,0 5,0 5,0
Viešosios tvarkos elgesio normų skatinimas, organizuojant švietėjiškas akcijas, tikslines priemones, susitikimus su bendruomenėmis, švietimo įstaigomis 15,0 10,0 20,0 5,5 -4,5
Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas automobilių numeriams skanuoti 80,1 50,1 -50,1
Švietėjiška veikla 11,1 3,1 -3,1
Neeksploatuojamų automobilių transportavimo paslauga 30,0 25,0 30,0 20,0 -5,0
Neeksploatuojamų automobilių apsaugos paslauga 2,0 6,0 6,0 4,0
Skyriaus darbuotojų aprūpinimas darbo ir spec. priemonėmis 8,5 8,5 8,5
Prevencinio renginio „Road show“ organizavimas 5,0 5,0 5,0
Pirmosios medicininės pagalbos įranga 10,0 10,0 10,0
Video (body) kamerų pirkimas 15,0 15,0 15,0

(10) Planavimas

2 180,3 1 971,3 2 764,5 2 570,5 599,2
Finansų ir ekonomikos skyrius 100,0 100,0 100,0
Vilniaus miesto 2021-2030 metų strateginio plano parengimas 100,0 100,0 100,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 100,0 100,0 100,0
Vyriausiojo miesto architekto skyrius 1 271,0 1 562,1 2 015,8 1 821,8 259,7
Architektūrinių konkursų organizavimas 150,0 436,0 190,0 190,0 -246,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 150,0 436,0 190,0 190,0 -246,0
Detaliųjų, specialiųjų, žemės sklypų ribų ir kitų planų, programų, schemų rengimas 559,7 555,7 860,0 860,0 304,3
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 559,7 555,7 860,0 860,0 304,3
ES programos HORIZON 2020 projektas „ROCK“ 35,0 35,0 30,0 30,0 -5,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 35,0 35,0 30,0 30,0 -5,0
Istoriniai, paminklosauginiai tyrimai, Senamiesčio stebėsenos organizavimas, paminklotvarkos sąlygų rengimas 170,0 170,0 385,0 191,0 21,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 170,0 170,0 385,0 191,0 21,0
Miesto renginių, konferencijų, seminarų, leidybos miestui aktualiomis temomis organizavimas,visuomenės informavimo projektų rengimas, kitų miesto įvaizdžio elementų gerinimas 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0
Skverų, aikščių, žaidimų aikštelių, viešųjų erdvių projektų rengimas, reklamos ir mažosios architektūros projektai ir sprendiniai 65,0 65,0 65,0 65,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 65,0 65,0 65,0 65,0 0,0
Viešųjų erdvių meninių akcentų finansavimo programa „Kuriu Vilnių“ 125,0 125,0 125,0 125,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 125,0 125,0 125,0 125,0 0,0
Vykdyti Vilniaus miesto Bendrojo plano stebėseną duomenų bazės kaupimui ir aktualių miesto plėtros klausimų sprendimui 111,3 115,4 310,8 310,8 195,4
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 111,3 115,4 310,8 310,8 195,4
Programos INTERREG BALTIC SEA REGION projektas „CMM“ 50,0 50,0 45,0 45,0 -5,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 50,0 50,0 45,0 45,0 -5,0
ES programos URBACT III projektas „RU-RBAN“ 5,0 -5,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 5,0 -5,0
Žemės tvarkymo ir administravimo skyrius 909,3 409,2 648,7 648,7 239,5
Detaliųjų, specialiųjų, žemės sklypų ribų ir kitų planų, programų, schemų rengimas 894,3 394,2 633,7 633,7 239,5
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 894,3 394,2 633,7 633,7 239,5
Kartografinio archyvo paslaugų teikimas, platinant topografiją 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0
Bendra (nedetalizuota) priemonės suma 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0

Bendroji suma

437 066,0 464 973,5 684 707,9 523 821,2 58 847,7