Užsieniečių gyvenamosios vietos deklaravimas


Declaration of foreign nationals’ place of residence in Vilnius »


Декларирование места жительства иностранцев в Вильнюсе »


Deklarowanie miejsca zamieszkania przez obcokrajowców w Wilnie »


Esi užsienietis ir nori deklaruoti savo gyvenamąją vietą Vilniuje? Tai atlikti paprasta.

Jei neturi leidimo gyventi Lietuvoje – informaciją apie gyvenamąją vietą Vilniuje reikia nurodyti pildant prašymą gauti leidimą gyventi Lietuvoje ir pateikti Migracijos departamentui. Kaip tai padaryti sužinosi čia: https://www.migracija.lt/faq Gyvenamosios vietos deklaracijos (toliau – Deklaracija) atskirai pildyti nereikia. Gyvenamosios vietos deklaravimą atliks Migracijos departamentas, daugiau niekur kreiptis nereikia.

Jei jau turi leidimą gyventi Lietuvoje ir nori deklaruoti savo gyvenamąją vietą Vilniuje arba ją pakeisti – tai gali padaryti savo seniūnijoje Vilniuje (adresai ir kontaktai čia: www.vilnius.lt/seniunijos, SVARBU! Šnipiškių seniūnijos gyventojai aptarnaujami Vilniaus miesto savivaldybėje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, el. paštas savivaldybe@vilnius.lt) arba nusiųsti reikiamus dokumentus el. paštu arba paštu. Deklaracijos forma čia: LT (pildoma lietuviška versija, EN, RU, PL versijos – tik pavyzdys, kad suprasti kur ką įrašyti).

 

Pasirink kuris būdas Tau patogesnis:

Nori ateiti į savo seniūniją Vilniuje su būsto savininku (arba vienas, kai esi būsto savininkas*) – turėkite asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, leidimą gyventi Lietuvoje.

Nori pateikti dokumentus el. paštu arba paštu – turėk užpildytą ir pasirašytą Deklaraciją, paso ir leidimo gyventi Lietuvoje kopiją, nuomos/panaudos ar savininko sutikimo gyventi būste (kai būstas ne tavo nuosavybė*) kopiją (reikalinga kai neturi savininko patvirtinimo Deklaracijos 13 punkte, o jei savininkas pasirašė 13 punkte – reikalinga ir jo asmens dokumento kopija). Visą tai siųsk paštu savo seniūnijai arba nuskenuok ar nufotografuok ir siųsk el. paštu.

*Pastaba. Jei esi būsto savininkas – nuosavybės dokumento pateikti arba siųsti jo kopijos nereikia.

Jei turi nepilnamečių vaikų (iki 18 metų) ar esi įtėvis, globėjas ir nori deklaruoti Jų gyvenamąją vietą – užpildyk kiekvienam vaikui atskirą deklaraciją ir pateik su kitais dokumentais, aprašytais aukščiau. SVARBU! Vaikai deklaruojami prie vieno iš tėvų (įtėvio, globėjo) jų apsisprendimu (jei deklaruoti skirtingais adresais).

 

Lietuvos Respublikos piliečių gyvenamosios vietos deklaravimas Vilniuje –

www.vilnius.lt/deklaravimas (tik lietuviškai).

 

DUK:

 1. Ar užsienietis gali deklaruoti gyvenamąją vietą su viza?
  Ne, negali. Deklaruoti galima tik turint leidimą gyventi Lietuvoje.
 2. Ar užsienietis turi pirma deklaruoti savo gyvenamąją vietą, o tik vėliau gauti leidimą gyventi Lietuvoje?
  Ne, užsienietis turi gauti leidimą gyventi Lietuvoje ir tik po to deklaruoti gyvenamąją vietą.
 3. Kaip deklaruoti savo gyvenamąją vietą studentui iš užsienio?
  Užsienietis atvykstantis studijuoti į Lietuvos Respubliką turi gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir bendrabučio administracijos sutikimą deklaruotis bendrabučio patalpose. Gyvenamosios vietos deklaraciją pateikia seniūnijai pagal gyvenamąją vietą.
 4. Ar norint deklaruoti nepilnamečio užsieniečio gyvenamąją vietą reikalingas atskiras savininko sutikimas?
  Deklaruoti nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą atskiro būsto savininko sutikimo nereikia. Nepilnamečiai vaikai deklaruojami su vienu iš tėvų (įtėviu, globėju), bet vaikas turi turėti leidimą gyventi Lietuvoje.
 5. Jei esi užsienio valstybės pilietis ir esi deklaravęs savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, išvykimo iš Lietuvos Respublikos atveju, ar turi deklaruoti savo išvykimą?
  Užsienio valstybės pilietis, kuris deklaravo savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ir nori išvykti ilgesniam nei 180 dienų laikotarpiui, turi deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos. Tai gali padaryti kreipdamasis į savo seniūniją.
 6. Ar užsienietis gali pateikti gyvenamosios vietos deklaraciją elektroniniu būdu užsakant el. paslaugą per https://www.epaslaugos.lt/?
  Ne, negali.
 7. Kaip gali užsienietis gauti pažymą apie savo deklaruotą gyvenamąją vietą Vilniaus mieste?
  Jis turi kreiptis į savo seniūniją, kurios teritorijoje yra deklaruotas. Pilietis turi pateikti savo leidimą gyventi Lietuvoje ir užpildyti prašymą (pildoma vietoje) dėl pažymos išdavimo. Pažyma išduodama tą pačią dieną. Kitas būdas – parašyti laisvos formos prašymą, jį pasirašyti, pridėti savo leidimo gyventi Lietuvoje kopiją ir nusiųsti el. paštu savo seniūnijai. Pažymą per 3 darbo dienas gausite el. paštu.
 8. Jei užsienietis nori deklaruoti gyvenamąją vietą ne Vilniuje, o kitame Lietuvos mieste, kur jam kreiptis?
  Užsienietis norintis deklaruoti gyvenamąją vietą kitame Lietuvos Respublikos mieste (ne Vilniuje), turi kreiptis į to miesto, rajono seniūniją, kurios teritorijoje jis planuoja gyventi ir nori deklaruoti savo gyvenamąją vietą.
 9. Kas tai yra Seniūnija? Kaip sužinoti kurios seniūnijos teritorijoje gyvenu/gyvensiu?
  Vilniaus miestas turi 21 rajoną – 21 Seniūniją.Sužinoti kurioje seniūnijoje randasi būstas paprasta, reikia įvesti į žemėlapio viršutinį dešininį kampą būsto, kuriame gyvenate/gyvensite, adresą ir jį pasirinkti. Žemėlapio apačioje po kairę matysite Seniūnijos (rajono) pavadinimą.Seniūnijų žemėlapis (žemiau) https://maps.vilnius.lt/seniunijos ir kontaktai www.vilnius.lt/seniunijos