Dovanos Vilniaus seniūnijoms


Pilaitės seniūnija:

  • lauko stalo teniso stalas ir lauko šachmatų stalas Smalinės parke, netoli Smalinės g. 20A;
  • lauko stalo teniso stalas ir lauko šachmatų stalas miškelyje netoli M. Mažvydo g. 1.

Lėšų poreikis: 2 lauko stalo teniso stalai ir 2 lauko šachmatų stalai su įrengimu apie 8 000 Eur.


Rasų seniūnija:

  • Įrengti/atnaujinti/modernizuoti sporto aikštyną, esantį ties Kaukysos g. 18.
    Aikštyne yra krepšinio aikštelė – 2 krepšinio stovai (patenkinamos būklės), futbolo aikštynas – 2 (vartai blogos būklės), bėgimo takas (asfaltas nelygus, blogos būklės), treniruokliai (skersiniai patenkinamos būklės), futbolo danga (blogos būklės). Aikštynas yra prie upės, gyventojų lankoma vieta.


Senamiesčio seniūnija:

  • Lazdynų Pelėdos skvero apsodinimas gėlėmis (snapučiais). Suma apie 300 Eur.