Search

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai DUK

Socialinė parama

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Žaliosios edukacinės erdvės

Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“ bendruomenė kuria ir naudoja žaliąsias edukacines erdves

2024 metais Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“ bendruomenė vykdo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Gamtos detektyvai: tyrinėk, stebėk, atrask“. Projekto vykdytojai kuria vabzdžių, paukščių pažinimo, kompostavimo erdves, ekologiškus sodą ir daržą. Sode jau... ❯❯❯

Vilniaus lopšelis-darželis „Vaidilutė“ tobulina ir turtina žaliąsias edukacines erdves

Vilniaus lopšelio-darželio „Vaidilutė“ aplinkoje kūrybingieji pedagogai, padedant vaikams ir jų tėveliams, jau yra sukūrę per 20 edukacinių erdvių. Rudenį įrengta dar viena spalvinga ir visos bendruomenės narių jau pamėgta spalvinga erdvė – Patirčių namelis. Namelyje sukaupta daug įvairių priemonių gamtos tyrimams ir... ❯❯❯

Konferencijoje pedagogams pristatytas pranešimas „Žaliosios edukacinės erdvės mokyklų aplinkoje“

Lapkričio 16 dieną Vilniaus miesto savivaldybėje vyko aplinkosauginė konferencija „Aplinkos tvarumas ir žaliųjų edukacinių erdvių naudojimas klimato kaitos kontekste". Renginys organizuotas kartu su Žaliosios politikos institutu. Konferencijoje žaliųjų edukacinių erdvių naudojimo ugdymo procese pasidalijo Verkių... ❯❯❯

2023 metų Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurso rezultatai

2023 metais Vilniaus miesto savivaldybė inicijavo Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursą. Žaliosios politikos institutas įgyvendino projektą „Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas“, projekto vadovė Lina Ručinskienė. Vykdant projektą buvo sudaryta konkurso... ❯❯❯

Žaliųjų edukacinių aplinkų įvairovė ir funkcionalumas aptarti konferencijoje „Gyvenimas darnioje aplinkoje“

Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras, įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Gyvenimas darnioje aplinkoje“, lapkričio 9 dieną organizavo aplinkosauginę konferenciją. Konferencijos globėja: doc. dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės... ❯❯❯

Vilniaus lopšelio-darželio „Gluosnis“ bendruomenė kuria edukacines erdves

Vilniaus lopšelio-darželio „Gluosnis“ bendruomenė 2023 metais vykdo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą aplinkosauginio švietimo projektą „Vaikas – gamtos draugas“. Viena iš prioritetinių veiklų – žaliųjų edukacinių erdvių kūrimas ir naudojimas. Vykdant projektą sukurtas kvapusis labirintas, įsigyta gamtos... ❯❯❯

Vilniaus lopšelio-darželio „Lazdynėlis“ žaliosios edukacinės erdvės

Vilniaus lopšelį-darželį „Lazdynėlis“ supa nuostabi žalia aplinka. Ypač turtinga yra edukacinio sodo vaismedžių ir vaiskrūmių įvairovė. Augalai gražiai sukomponuoti, kiekvienam parinkta tinkama augti vieta. Edukacinio sodo įkūrimu ir puoselėjimu rūpinasi ne tik pedagogai, tačiau ir Romualdas ir Ana Vrublevskiai. Tai jie... ❯❯❯

Išleistas metodinis leidinys edukacinėms erdvėms kurti ir naudoti

Plėtojant mokyklų aplinkoje edukacinių erdvių naudojimą yra parengtas metodinis leidinys „Vadovas mokyklų edukacinėms erdvėms kurti ir naudoti“. Leidinyje pedagogai, mokiniai ir visi kuriantys ir naudojantys edukacines erdves ras įdomių ir prasmingų idėjų, patarimų. Leidinio sudarytojas Almantas Kulbis. Autoriai: Šarūnas... ❯❯❯

Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ bendruomenė dalyvauja 2023 metų Vilniaus švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ bendruomenė didelį dėmesį skiria vaikų patyriminėms veikloms, jų gamtamoksliniam ugdymui ir tuo tikslu planingai kuria ir naudoja vaikų ugdymui(si) edukacines erdves. Įstaigos žaliasis rūbas turtingas ir įvairus, rūpestingai puoselėjamas, o jo objektai kūrybingai naudojami edukacijai.... ❯❯❯

Vilniaus Markučių lopšelio-darželio bendruomenė dalyvauja 2023 metų Vilniaus švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Vilniaus Markučių lopšelio-darželio bendruomenė jau ne vienerius metus savo veikloje vadovaujasi tvaraus gyvenimo principais, siekia, kad įstaiga būtų tikra „Tvarumo oaze“. Įstaigos lauko aplinkoje pedagogai kuria ir naudoja edukacines erdves, kuriose kūrybingai naudoja antrines žaliavas ir gamtinę medžiagą. Visoje teritorijoje... ❯❯❯

Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė dalyvauja 2023 metų Vilniaus švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro aplinkoje įrengtos lauko klasės, sukurtas ir edukacijai naudojamas pažintinis gamtos takas, kuriame yra  10 stotelių (mokyklos istorijos, miško, pievos, paukščių, medžių, kūdros ir kt. Visa įstaigos teritorija paskirstyta zonomis: sporto, įvairios pažintinės erdvės, muzikinė (Eolo... ❯❯❯

Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio-darželio bendruomenė dalyvauja 2023 metų Vilniaus švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Jau ne vienerius metus Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio-darželio bendruomenė vykdo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamus aplinkosauginio švietimo projektus, bendradarbiauja su savivaldybės aplinkosaugininkais, kuria ir naudoja edukacines erdves. Edukacinių erdvių tematika suderinta su darželyje vykdoma ugdymo programa. Įstaigos... ❯❯❯

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams