Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

(konkursas vyks 2018 m. gruodžio 20 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.)

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina per
mėnesį Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Nuomos
laikotarpis
Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
telefonu
dėl
apžiūros
1 2 3 4 5 6 7 8
Žalioji a. 3 43,71 1,16 Negyvenamosios patalpos antrame aukšte, plane pažymėtos indeksais 1-(66-67), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais 1-(31-36, 71, 76-84), esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4194-0341-8036. Administracinei, paslaugų
ar kultūrinei veiklai vykdyti
3 metai 152,11 211 2949

211 2182

Vilniaus g. 6,
Grigiškės
73,90 3,19 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, pažymėtos plane indeksais 1-(2-5 ir 15-20), su bendrojo naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane indeksais 1-(1, 14 ir 21), esančios pastate (unikalus Nr. 7995-9003-7011), pažymėtame plane indeksu 1B2p Administracinei,
prekybos
ar paslaugų
veiklai
5 metai 707,22 211 2251
Vinkšnų g. 6 38,96 0,39 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(9-10); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandėliavimo
veiklai
3 metai 45,58 211 2949

211 2182

Vinkšnų g. 6 42,99 0,39 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(11-14); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandėliavimo
veiklai
3 metai 50,30 211 2949

211 2182

Švitrigailos g. 7 * 127,92 0,94 Negyvenamosios patalpos rūsyje (unikalus Nr. 4400-1653-5778:1901), pažymėtos plane indeksais R-19, R-26, R-28-32, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane R-24 (463/1000), R-27, R-33 (500/1000), esančiomis pastate (unikalus Nr. 1095-9020-8010) Administracinei
ar paslaugų veiklai
3 metai 360,73 211 2182
Gerosios Vilties g. 1A 240,80 1,90 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte ir rūsyje (unikalus Nr. 1096-8004-1012:0035), pažymėtos plane indeksais R2-(1-12), 2-(3-6, 8-9, 11-15) ir d. b. n. p. 2-(1, 7, 10, 16), esančios pastate (unikalus Nr. 1096-8004-1012, žymėjimas plane 1N5/p) Administracinei,
paslaugų ir
kultūrinei veiklai
3 metai 1372,56 211 2206
Gerosios Vilties g. 1A 68,61 45 Negyvenamosios patalpos (pažymėtos plane indeksas 1-(3-7), esančios pastate (unikalus Nr. 1096-8004-1012:0001) Vaistinės veiklai 5 metai 9262,35 211 2851
T. Vrublevskio g. 4-18 73,19 13,46 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, plane pažymėtos indeksais 18-(2, 4-8, 16), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais a-3, a-15, 18-3, esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4400-4259-1848:1999. Administracinei,
paslaugų ar kultūrinei veiklai
3 metai 2955,41 211 2976
L. Asanavičiūtės g. 1782 0,68 Inžinerinis statinys (unikalus Nr. 4400-2189-1730) – automobilių aikštelė, šaligatvis, pažymėta plane indeksais a1 ir a2 Automobilių
stovėjimo, saugojimo ar vairavimo mokymo veiklai ir kitoms galimoms teisėtoms veikloms, kurios gali būti vykdomos tik suderinus su Savivaldybe
5 metai 3635,28 211 2348
Vydūno g. 15 70,03 1,18 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, pažymėtos plane indeksais 1-(1-9), esančios pastate (unikalus Nr. 1099-2010-6014, žymėjimas plane 1A9b) Socialinei veiklai 5 metai 247,91 211 2966

211 2967

Antakalnio g. 59 * 207,82 1,90 Negyvenamosios patalpos rūsyje, pažymėtos plane indeksais R-(1-7) ir R-(18-21), esančios pastate (unikalus Nr. 1098-6000-4017), pažymėtame plane indeksu 1D2/p Viešojo maitinimo paslaugoms teikti 10 metų 1184,57 211 2851
Šeškinės g. 24 31,23 20 Patalpos, pažymėtos plane indeksais 2-21 ir 2-20, esančios pastate (unikalus Nr. 1098-6012-1013) Stomatologinei (odontologinei) veiklai 5 metai 1873,80 211 2851

* kitos konkurso sąlygos nurodytos žemiau.

Patalpų apžiūra galima nuo 2018 m. gruodžio 10 d. iki 2018 m. gruodžio 18 d. darbo dienomis 9-15 val., 2018 m. gruodžio 19 d. 9-11 val.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose nuo 2018 m. gruodžio 10 d. iki gruodžio 19 d. 9–11 val.

 

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

 

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

 

Voke turi būti nurodyta:

 

  1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
  2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
  4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
  6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Kitos konkurso sąlygos:

  • Patalpos išnuomojamos lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.
  • Patalpos, esančios Švitrigailos g. 7, Vilnius, ribojasi su UAB „Tysart“ patalpomis. Patekimas galimas tik per UAB „Tysart“ patalpas.
  • Patalpų, esančių Antakalnio g. 59, Vilniuje, nuomos sutartyje bus numatyta sąlygą, kad nuomininkas įsipareigoja savo lėšomis įrengti patalpas viešojo maitinimo paslaugoms teikti per 12 mėnesių nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos. Patalpos turi atitikti priešgaisrinės saugos, higienos ir kitus viešojo maitinimo įstaigoms keliamus reikalavimus.

 

Konkursas vyks 2018 m. gruodžio 20 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

 

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

 

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.