Baigiamajame gerosios praktikos renginyje – viešųjų aptarimų sėkmės receptai

 

Europos Sąjungos projektų vykdytojai kelis metus dalijosi gerąja praktika Finansų ministerijos organizuotuose renginiuose įvairiuose Lietuvos miestuose. 2018 m. rugsėjo 6 d. vykęs baigiamasis gerosios praktikos renginys Vilniuje sutraukė dalyvius iš visos Lietuvos. Renginio metu efektyvios komunikacijos patarimais dalinosi viešųjų ryšių ekspertai bei praktikai, buvo apdovanoti daugiausia viešųjų aptarimų paskelbę projektų vykdytojai.

Dalyvius renginyje sveikinęs Finansų ministerijos Europos Sąjungos investicijų departamento direktorius Ramūnas Dilba pastebi, kad bendruomenių įtraukimas į viešųjų projektų svarstymą Lietuvoje įgauna pagreitį.

„Žvelgiant į šiuos ir praėjusius metus, stebime, kaip viešųjų aptarimų organizavimas įgauna pagreitį – tokie renginiai anksčiau išvis nebuvo vykdomi arba vyko ženkliai rečiau. Mes skatiname projektų vykdytojus ieškoti gyventojams patogesnių diskusijų ar aptarimų būdų, kad įtrauktume kuo daugiau bendruomenių ir išgirstume kuo daugiau nuomonių apie ES investicijų naudą žmonėms. Galbūt ES investicijų projektus įgyvendinantys vykdytojai netrukus aptarimus perkels į elektroninę erdvę ar imsis kitų išmanių sprendimų“, – sako R. Dilba.

„Spinter“ atlikti tyrimai rodo, kad žmonės įvairiuose Lietuvos miestuose nori, tačiau retai dalyvauja viešuosiuose ES projektų aptarimuose. Baigiamajame gerosios praktikos renginyje dalyvavusi Darnios miestų plėtros praktikė, urbanistė, NORCAP-NRC ekspertė Elena Archipovaitė teigia, kad šis pasiskirstymas iš esmės gali pasikeisti, jei visos svarbiausios projekto įgyvendinimo procesų šalys efektyviau organizuotų bendradarbiavimą.

„Viešosios institucijos turėtų suteikti daugiau galios vietos savivaldai ir bendruomenėms. Jos, savo ruožtu, turėtų sėkmingai perimti pavestas atsakomybes ir užtikrinti gyventojų įsitraukimą. Taip pat į projektų planavimą ar įgyvendinimą įsitraukę profesionalai turėtų noriai dalintis kompleksiniu požiūriu į situaciją bei retkarčiais permąstyti savo profesines ribas. Jei visa tai įvyktų, visuomenės įsitraukimas ir bendradarbiavimas visuose projekto įgyvendinimo lygmenyse būtų kur kas sėkmingesnis“, – sako E. Archipovaitė.

Pasak ekspertės, projektų vykdytojai, įgyvendinantys visuomenei aktualius pokyčius, turėtų pradėti nuo esminių žingsnių: nustatyti, kokiai tikslinei auditorijai šie pokyčiai aktualiausi, nuo pirmųjų dienų pradėti su jais bendrauti ir surasti vietos ar bendruomenės lyderius, padėsiančius atkreipti dėmesį ar įsisiūbuoti diskusijoms apie projektą.

„Organizuodami viešuosius aptarimus, vykdytojai turėtų gerai pasiruošti: atidžiai klausytis visuomenės atstovų ir būti pasirengę keisti viešojo projekto aptarimo eigą ar turinį, atsižvelgiant į dalyvaujančiųjų poreikius. Taip pat reiktų pasirūpinti, kad dalyviai turėtų kaip įmanoma daugiau informacijos ir kartu su jais, dar susitikimo metu, sutarti dėl priimtų išvadų“, – priduria urbanistė.

Baigiamajame gerosios praktikos renginyje už didžiausią tinklapyje http://www.esinvesticijos.lt/  skelbtų viešųjų aptarimų skaičių, įteiktas  apdovanojimas Joniškio rajono savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėjai Vilijai Aleksienei. Specialistė įsitikinusi, kad projektų vykdytojams komunikacijos žinios – būtinos ir nuolat reikia ieškoti efektyvių visuomenės informavimo priemonių.

„Gerosios praktikos renginiai buvo labai naudingi dėl vykusių komunikacijos dirbtuvių ir praktinių pavyzdžių. Pastebiu, kad mes, projektų vykdytojai, naudojame kitokius informacijos šaltinius nei visuomenės atstovai, todėl mūsų skelbiama informacija ne visada juos pasiekia. Tikiu, kad įgyvendinami ES projektai yra aktualūs kiekvieno žmogaus kasdienybei, tad mūsų pareiga yra tinkamai apie juos pranešti ir sudominti“, – sako V. Aleksienė.

Visą informaciją apie ES investicijų projektus 2014–2020 m., jų vykdytojus, rengiamus viešuosius aptarimus ir kitą aktualią informaciją galima rasti tinklalapyje http://www.esinvesticijos.lt/.