Biudžetinė įstaiga Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla viešo konkurso būdu nuomoja nebenaudojamos kieto kuro katilinės metalinio dūmtraukio dalį, esantį Palydovo g. 29 a, Vilniuje

Konkurso sąlygos:

Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla (toliau – mokykla) penkiems metams viešo konkurso būdu nuomoja mokyklai patikėjimo teise priklausančios nebenaudojamos kieto kuro katilinės metalinio dūmtraukio dalį– 8 (aštuonių) kv. m ploto, pažymėtą plane indeksu 2 h1 /g,  unikalus Nr. 1096-2022-4084 esantį Mokyklos teritorijoje adresu Palydovo g. 29A, Vilniuje, mobiliojo GSM ryšio tinklo bazinei stočiai įrengti.

Pradinė patalpų nuomos konkurso kaina:

Pradinė patalpų nuomos kaina nustatyta ne mažesnė kaip 1 (vieno) kv. m nuomos kainą – 30 (trisdešimt Eur 00 ct) Eur per mėnesį iš viso 240,00 (du šimtai keturiasdešimt Eur, 00 ct) už visą nuomojamą plotą per mėnesį.

Patalpų nuomos konkurso ir nuomos sutarties specialiosios sąlygos:

 

 1. Mobiliojo GSM ryšio tinklo bazinei stočiai įrengti.

 

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia konkurso organizatoriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti pateikta konfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 5. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą sutarties formą (pridedama Negyvenamųjų pastatų sutartis).
 6. Sutikimas mokėti nustatytą nuompinigių dydį.
 7. Patvirtinimas apie 3 mėnesių dydžio pradinio įnašo sumokėjimą.
 8. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
 9. Konkursui įvykus, medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).
 10. radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą.
 11. elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą.
 12. elektromagnetinio lauko matavimo protokolą.

Užklijuotą voką konkurso dalyviai pristato tiesiogiai darbo dienomis tarp 10:00-12:00 val. /13:00-16:00 val. nuo 2022 m. birželio 29 d. 10:00 val. iki 2022 m. liepos 12 d. 13:00 val. arba registruotu paštu iki nurodyto termino konkurso organizatoriui – Vilniaus „Vilnios“ pagrindinei  mokyklai, esančiai Palydovo g. 29 A, Vilnius (2 aukštas, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams kab.)

Vokų atplėšimas, dalyvaujant konkurso Komisijai, įvyks 2022 m. liepos 12 d. 15:00 val. Vilniaus „Vilnios“ pagrindinėje  mokykloje, Palydovo g. 29 A, Vilnius (2 aukštas, mokyklos mokytojų kamb.).

Konkurso laimėtojų paskelbimas vyks 2022 m. liepos 13 d. 12:00 val. Vilniaus „Vilnios“ pagrindinėje mokykloje, Palydovo g. 29 A, Vilnius (2 aukštas, mokyklos mokytojų kamb.). Apie konkurso rezultatus ir laimėtoją bus pranešta tą pačią dieną nurodytais dokumentuose kontaktais.

Konkurso dalyviai privalo pateikti banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame nurodyta, kad konkurso dalyvis į BĮ  „Skaitlis“  (įmonės kodas 300035837) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 684010042403951807, AB Luminor banke, pervedė pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai – 720 Eur. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso laimėtojo paskelbimo, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Marina Šidlovskaja , tel. (8~5) 267 46 62, el. p. vilnios.ukis@gmail.com

Turto nuomos konkursas viešai skelbiamas mokyklos interneto svetainėje www.vilniospm.lt ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

Patalpas galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 2022 m. birželio 29 d. iki 2022 m. liepos 8 d. tarp 10:00–14:00 val., susisiekus su direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Marina Šidlovskaja, tel. (8~5) 267 46 62, el. p. vilnios.ukis@gmail.com