Dėl Reklaminių įrenginių įrengimo ir naudojimo Vilniaus mieste viešų konkursų nuostatų pakeitimo

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 30-1795/22 ,,Dėl Administracijos direktoriaus 2022-05-31 įsakymo Nr. 30-1595/22 „Dėl reklaminių įrenginių įrengimo ir naudojimo Vilniaus mieste viešų konkursų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė Reklaminių įrenginių įrengimo ir naudojimo Vilniaus mieste viešų konkursų nuostatus. Nuostatai pakeisti atsižvelgus į 2022 m. birželio 9 d. vykusiame Savivaldybės administracijos atstovų organizuotame Konkursų nuostatų pristatyme dalyvavusių išorinės reklamos rinkos dalyvių pasiūlymą dėl konkursų nuostatų papildymo, suteikiant galimybę leidimo sąlygų vykdymą užtikrinti ne tik sumokant leidimo sąlygų vykdymo užstatą į Savivaldybės sąskaitą, bet ir pateikiant Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos leidimo galiojimo laikotarpiui išduotą garantiją leidimo sąlygų vykdymui užtikrinti.

Nuoroda į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 21 d. įsakymą Nr. 30-1795/22 ,,Dėl Administracijos direktoriaus 2022-05-31 įsakymo Nr. 30-1595/22 „Dėl reklaminių įrenginių įrengimo ir naudojimo Vilniaus mieste viešų konkursų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/79ae0190f12a11ec8fa7d02a65c371ad