Dėl Reklaminių įrenginių įrengimo ir naudojimo Vilniaus mieste viešų konkursų nuostatų patvirtinimo

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 30-1595/22 „Dėl reklaminių įrenginių įrengimo ir naudojimo Vilniaus mieste viešų konkursų nuostatų tvirtinimo“ patvirtino Reklaminių įrenginių įrengimo ir naudojimo Vilniaus mieste viešų konkursų nuostatus.

Konkursų nuostatai skelbiami:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/32e33980e0d911ec8d9390588bf2de65