Gautas paskolas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ panaudos investicijoms ir apyvartinio kapitalo finansavimu

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT) pasirašė dvi paskolų sutartis su DNB banku dėl 31,5 mln. eurų.

Viena sutartis sudaryta dėl ilgalaikės 10 mln. eurų paskolos penkeriems metams. Šias lėšas bendrovė planuoja panaudoti investicijoms į ilgalaikį turtą.

Pasak bendrovės Finansų direktorės Ramutės Ribinskienės, šios lėšos bus skirtos investicijoms į šilumos tinklo trasų renovaciją, naujų vartotojų prijungimą, taršos mažinimo priemonių diegimą, elektrinių ir rajoninių katilinių modernizavimą.

Antroji sutartis pasirašyta vieneriems metams dėl 21,5 mln. eurų paskolos, kurią VŠT panaudos apyvartinio kapitalo finansavimui.

„Prieš 2 mėnesius, pasibaigus nuomos sutarčiai su „Vilniaus energija“, pradėjome veiklą su nemažais finansiniais iššūkiais. Pagal nuomos sutartį turime sumokėti buvusiam nuomininkui už perimtas šilumos vartotojų skolas, turime vykdyti Kolektyvinę sutartį ir kitus finansinius įsipareigojimus. Be to, privalėjome įsigyti būtiniausias IT programas, kitas veiklai reikalingas priemones, kurių buvęs nuomininkas mums neperdavė. Deja, neturime galimybės naudotis sukauptomis lėšomis iš buvusios nuomos sutarties, kadangi ankstesnė VŠT vadovybė nesukaupė pakankamo finansinio rezervo. Todėl priėmėme sprendimą kreiptis į banką dėl paskolų“, – sako VŠT Finansų direktorė R. Ribinskienė.

Pasak VŠT Finansų direktorės, dabartinė finansinė situacija tėra laikina, nes bendrovė žino, kaip ją spręsti ir neatidėliodama imasi ryžtingų veiksmų, t. y. vykdo ekonomiškai naudingesnius paslaugų ir prekių pirkimų konkursus, mažina veiklos sąnaudas vykdydama griežtą kaštų valdymo politiką, peržiūri veiklos procesus ieškodama jų efektyvinimo galimybių. Bendrovė sklandžiai vykdo savo finansinius įsipareigojimus – laiku atsiskaito su tiekėjais, išmoka atlyginimus darbuotojams ir vykdo kitas finansines operacijas.

DNB banko suteiktų paskolų sutartyse yra numatytos kintamos palūkanos, susietos su 3 mėnesių EURIBOR. Įmonės mokamos palūkanos neturės įtakos šilumos kainai, taikomai vartotojams, nes jos nebus įtrauktos į sąnaudas apskaičiuojant šilumos kainą.