Išorinės reklamos erdvinio stendo – kintamo vaizdo ekrano įrengimo ir eksploatavimo konkursas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA IŠORINĖS REKLAMOS ERDVINIO STENDO – KINTAMO VAIZDO EKRANO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSĄ

Konkurso tikslas – terminuotos teisės įrengti ir eksploatuoti išorinės reklamos erdvinį stendą – kintamo vaizdo ekraną (toliau – ekranas), įrengtą pagal teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas, suteikimas konkurso dalyviui, pasiūliusiam mokėti didžiausią paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį vieniems metams.

Konkursas, kuriuo siekiama sudaryti konkurencingas sąlygas išorinės reklamos verslo atstovams plėsti išorinės reklamos įrenginių tinklą Vilniaus mieste, yra atviras. Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Dalyvis gali dalyvauti konkurse dėl vienos ar kelių vietų.


Konkursas skelbiamas ekranui įrengti šiose vietose:

1. Ties pastatu Ukmergės g. 296.

Teritorijų architektūrinės specialiosios sąlygos (dokumentas atsisiųsti)

2. Kalvarijų, Kareivių ir Ozo gatvių sankryža.

Teritorijų architektūrinės specialiosios sąlygos (dokumentas atsisiųsti)

3. Ozo ir Kernavės gatvių sankryža.

Teritorijų architektūrinės specialiosios sąlygos (dokumentas atsisiųsti)

4. Geležinio Vilko gatvės, Molėtų plento ir Mokslininkų gatvės sankryža.

Teritorijų architektūrinės specialiosios sąlygos (dokumentas atsisiųsti)

5. Laisvės prospekto ir Justiniškių gatvės sankryža.

Teritorijų architektūrinės specialiosios sąlygos (dokumentas atsisiųsti)

6. Laisvės ir Pilaitės prospektų sankryža.

Teritorijų architektūrinės specialiosios sąlygos (dokumentas atsisiųsti)

7. Ateities, S. Stanevičiaus ir L. Giros gatvių sankryža.

Teritorijų architektūrinės specialiosios sąlygos (dokumentas atsisiųsti)

8. Laisvės prospekto ir J. Baltrušaičio gatvės sankryža.

Teritorijų architektūrinės specialiosios sąlygos (dokumentas atsisiųsti)

9. Kalvarijų ir Žvalgų gatvių sankryža.

Teritorijų architektūrinės specialiosios sąlygos (dokumentas atsisiųsti)

 

Konkurso dokumentus galite rasti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje  vilnius.lt  skiltyje „Finansai ir turtas“.

Konkurso nuostatus galite rasti Savivaldybės interneto svetainėje http://vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30282293

Atkreipiame dėmesį: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-14 įsakymu Nr. 30-2763 pakeistas Išorinės reklamos erdvinio stendo – kintamo vaizdo ekrano įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkurso nuostatų 10 punktas.

„10. Konkurso dalyviai, įsigiję dokumentus, susipažinę su konkurso nuostatais ir pageidaujantys dalyvauti konkurse, skelbime bei konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia reikalingus dokumentus užklijuotame voke (ant kurio neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį), ant tokio voko nurodoma tik pageidaujama ekrano įrengimo ir eksploatavimo vieta. Vokas, ant kurio bus nurodytas Konkurso dalyvio pavadinimas, prekės ženklas ar kitas žymėjimas (ženklas), leidžiantis identifikuoti ar numanyti Konkurso dalyvį, neatplėšiamas ir grąžinamas voką atsiimti atvykusiam Konkurso dalyviui arba jam atvykus dalyvauti Komisijos posėdyje, kuriame plėšiami vokai. Apie nepriimtą grąžinamą voką Konkurso dalyvis turi būti informuotas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu jo kontaktinis adresas yra žinomas neatplėšus voko, nurodant, kad voką jis taip pat gali atsiimti ir Komisijos posėdyje, kuriame bus atplėšiami kiti vokai, jeigu toks Konkurso dalyvis nepageidauja iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti pasiūlymą pagal reikalavimus užpildytame voke. Jeigu tokio Konkurso dalyvio kontaktinis adresas nenustatytas, apie pateiktą neatplėšiamą ir grąžinamą voką nurodoma Komisijos posėdžio, kuriame buvo plėšiami kiti vokai, protokole.

Kiekvienai ekrano įrengimo ir eksploatavimo vietai dokumentai pateikiami atskirame voke.“

Konkurso laimėtojas, pasirašęs sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija ir gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę įrengti ir eksploatuoti ekraną penkerius metus nuo leidimo išdavimo dienos. Įmonė, tvarkingai vykdžiusi sutartyje nurodytas sąlygas, turi teisę kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių dėl šios sutarties galiojimo termino vienkartinio pratęsimo penkeriems metams, pateikdama raštu prašymą ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki sutarties galiojimo termino pabaigos. Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą tomis pačiomis sąlygomis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Įrengtas ekranas yra konkurso laimėtojo nuosavybė. Ekranas ir teisė į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. Žemės sklypas įrengimo vietai neformuojamas.

Konkurso dalyviai registruojami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyriuje (Konstitucijos pr. 3, 15, 16 arba 17 langelyje).

Konkurso dalyvių pasiūlymą sudarantys dokumentai (su priedais) turi būti pasirašyti juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens, patvirtinti antspaudu (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose) (dokumentų (su priedais) kopijos turi būti sunumeruotos ir patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka), susiūti ir pateikti užklijuotame voke iki 2017 m. sausio 9 d. 12.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyriui (Konstitucijos pr. 3, 15, 16 arba 17 langelis). Vokai su konkursiniais pasiūlymais bus atplėšiami  sausio 9 d. 13.00 val. 215 kabinete (Konstitucijos pr. 3).

Papildoma informacija teikiama tel. (8 5)  211 2242 / 2523 arba el. paštu nijole.simanaviciene@vilnius.lt. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento darbo laikas: I–IV 8–17 val, V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.