Išorinės reklamos erdvinio stendo – kintamo vaizdo ekrano įrengimo ir eksploatavimo konkursas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA IŠORINĖS REKLAMOS ERDVINIO STENDO – KINTAMO VAIZDO EKRANO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSĄ

Konkurso tikslas – terminuotos teisės įrengti ir eksploatuoti išorinės reklamos erdvinį stendą – kintamo vaizdo ekraną (toliau – ekranas), įrengtą pagal teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas, suteikimas konkurso dalyviui, pasiūliusiam mokėti didžiausią paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį vieniems metams.

Konkursas, kuriuo siekiama sudaryti konkurencingas sąlygas išorinės reklamos verslo atstovams plėsti išorinės reklamos įrenginių tinklą Vilniaus mieste, yra atviras. Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Dalyvis gali dalyvauti konkurse dėl vienos, dviejų ir trijų vietų.

Konkursas skelbiamas ekranui įrengti šiose vietose:

1. Savanorių prospekto ir Vilkpėdės gatvės sankryžos vakarinė dalis

   Teritorijų Architektūrinės specialiosios sąlygos (dokumentas atsisiųsti)


2. Ties pastatu Ukmergės g. 248

    Teritorijų Architektūrinės specialiosios sąlygos (dokumentas atsisiųsti)


3. Ozo ir Gelvonų gatvių sankryžos pietrytinė dalis

    Teritorijų Architektūrinės specialiosios sąlygos (dokumentas atsisiųsti)

 

Konkurso dokumentus galite rasti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje  vilnius.lt  skiltyje „Finansai ir turtas“.

Konkurso nuostatus galite rasti Savivaldybės interneto svetainėje vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30282293

Konkurso laimėtojas, pasirašęs sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija ir gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę įrengti ir eksploatuoti ekraną penkerius metus nuo leidimo išdavimo dienos. Įmonė, tvarkingai vykdžiusi sutartyje nurodytas sąlygas, turi teisę kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių dėl šios sutarties galiojimo termino vienkartinio pratęsimo penkeriems metams, pateikdama raštu prašymą ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki sutarties galiojimo termino pabaigos. Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą tomis pačiomis sąlygomis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Įrengtas ekranas yra konkurso laimėtojo nuosavybė. Ekranas ir teisė į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. Žemės sklypas įrengimo vietai neformuojamas.

Konkurso dalyviai registruojami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyriuje (Konstitucijos pr. 3, 15, 16 arba 17 langelyje).

Konkurso dalyvių pasiūlymą sudarantys dokumentai (su priedais) turi būti pasirašyti juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens, patvirtinti antspaudu (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose) (dokumentų (su priedais) kopijos turi būti sunumeruotos ir patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka), susiūti ir pateikti užklijuotame voke iki 2016 m. gruodžio 9 d. 9.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyriui (Konstitucijos pr. 3, 15, 16 arba 17 langelis). Vokai su konkursiniais pasiūlymais bus atplėšiami  gruodžio 9 d. 10.00 val. 215 kabinete (Konstitucijos pr. 3).

Papildoma informacija teikiama tel. (8 5)  211 2242 / 2523, arba el. paštu nijole.simanaviciene@vilnius.lt. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.