Išorinės reklamos erdvinio stendo – kintamo vaizdo ekrano įrengimo ir eksploatavimo konkursas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA IŠORINĖS REKLAMOS ERDVINIO STENDO – KINTAMO VAIZDO EKRANO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSĄ

Konkurso tikslas – terminuotos teisės įrengti ir eksploatuoti išorinės reklamos erdvinį stendą – kintamo vaizdo ekraną (toliau – ekranas), įrengtą pagal teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas, suteikimas konkurso dalyviui, pasiūliusiam mokėti didžiausią paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį vieniems metams. Dalyvis gali dalyvauti konkurse dėl vienos, dviejų ar trijų vietų.

Konkurso laimėtojas, pasirašęs sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija ir gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę įrengti ir eksploatuoti ekraną penkerius metus nuo leidimo išdavimo dienos.


Konkursas skelbiamas ekranui įrengti šiose vietose:

1. Laisvės prospekto ir J. Baltrušaičio gatvės sankryža.

Teritorijų architektūrinės specialiosios sąlygos (dokumentas atsisiųsti)

2. Kalvarijų ir Žvalgų gatvių sankryža.

Teritorijų architektūrinės specialiosios sąlygos (dokumentas atsisiųsti)

3. Ties pastatu Ukmergės g. 248.

Teritorijų architektūrinės specialiosios sąlygos (dokumentas atsisiųsti)

Konkurso dokumentus galite rasti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje  www.vilnius.lt  skiltyje „Finansai ir turtas“.

Konkurso nuostatus galite rasti Savivaldybės interneto svetainėje:
vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30282293

Konkurso dalyviai konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia reikalingus dokumentus užklijuotame voke (ant kurio neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį), ant tokio voko nurodoma tik pageidaujama ekrano įrengimo ir eksploatavimo vieta. Vokas, ant kurio bus nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, prekės ženklas ar kitas žymėjimas (ženklas), leidžiantis identifikuoti ar numanyti konkurso dalyvį, neatplėšiamas ir bus grąžintas konkurso dalyviui.


Atkreipiame dėmesį!

Konkursinį pasiūlymą sudarantys dokumentai ir jų pateikimo tvarka nustatyta konkurso nuostatų 10-12 punktuose.

Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš konkurso nuostatų 10-12 punktuose nustatytų reikalavimų, paraiška nebus nagrinėjama.

Konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti pasirašyti juridinio asmens vadovo, patvirtinti antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės  steigimo dokumentuose arba įstatymuose. Konkursiniame pasiūlyme esančių dokumentų  (su priedais) kopijos turi būti sunumeruotos ir patvirtintos teisės aktų numatyta tvarka. Išimtis taikoma konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijai arba laidavimo draudimo raštui, kurių pridedamas ir originalas. Konkursui dokumentai užklijuotame voke turi būti pateikti iki 2017 m. spalio 23 d. 14.00 val. Savivaldybės administracijos (Konstitucijos pr. 3) Interesantų aptarnavimo skyriuje – 15, 16 arba 17 langelyje.

Vokai su konkursiniais pasiūlymais bus atplėšiami spalio 23 d. 14.30 val. 215 kabinete (Konstitucijos pr. 3).

Informacija teikiama Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus Reklamos poskyryje tel. (8 5)  211 2523 – poskyrio vedėjas D. P. Vizgirda ir tel. (8 5)  211 2242 – vyriausioji specialistė N. Simanavičienė. Turto departamento darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.