Konkursas lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti 2019-2023 m.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
SKELBIA KONKURSĄ LAUKO KAVINĖMS ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI 2019–2023 METAIS ŠIOSE VIETOSE:

 1. L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėje prieš 3 pastatą;
 2. Vilniaus gatvėje ties 6 pastatu A dalis (sutartis su konkurso laimėtoju bus pasirašoma tik gavus Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos suderinimą);
 3. Vilniaus gatvėje ties 6 pastatu B dalis;
 4. Gedimino prospekte ties Vinco Kudirkos aikšte;
 5. teritorijoje ties Rūdninkų ir Dysnos gatvių sankryža;
 6. teritorijoje ties Pylimo ir Klaipėdos gatvių sankryža;
 7. Naujamiesčio seniūnijos viešojoje erdvėje Algirdo gatvėje (tarp Kauno ir Panerių gatvių);
 8. teritorijoje prie Aušros Vartų ir Subačiaus gatvių sankryžos (Jono Basanavičius aikštė).

Vieta, kurioje leidžiama įrengti ir eksploatuoti lauko kavinę, suteikiama konkursą laimėjusiam juridiniam asmeniui penkiems vasaros sezonams.

Konkurso dalyvis informuojamas, kad jeigu bus reikalingas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus (toliau – NŽT) rašytinis sutikimas, konkurso dalyvis besąlygiškai prisiima visą su tuo susijusią riziką ir įsipareigoja nereikšti Savivaldybės administracijai jokių pretenzijų dėl NŽT priimtų sprendimų.

Konkurso nuostatai yra Savivaldybės svetainės interneto puslapyje https://aktai.vilnius.lt.

Teritorijų architektūrinės specialiosios sąlygos (dokumentai atsisiųsti):

 1. L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėje prieš 3 pastatą;
 2. Vilniaus gatvėje ties 6 pastatu A dalis (sutartis su konkurso laimėtoju bus pasirašoma tik gavus Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos suderinimą);
 3. Vilniaus gatvėje ties 6 pastatu B dalis;
 4. Gedimino prospekte ties Vinco Kudirkos aikšte;
 5. teritorijoje ties Rūdninkų ir Dysnos gatvių sankryža;
 6. teritorijoje ties Pylimo ir Klaipėdos gatvių sankryža;
 7. Naujamiesčio seniūnijos viešojoje erdvėje Algirdo gatvėje (tarp Kauno ir Panerių gatvių);
 8. teritorijoje prie Aušros Vartų ir Subačiaus gatvių sankryžos (Jono Basanavičius aikštė).

Konkurso dalyviai šiame skelbime bei konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia reikalingus dokumentus užklijuotame voke (ant kurio neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį). Ant tokio voko nurodoma tik pageidaujama lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vieta.

Vokas, ant kurio bus nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, prekės ženklas ar kitas žymėjimas (ženklas), leidžiantis identifikuoti ar numanyti konkurso dalyvį, neatplėšiamas ir bus grąžintas konkurso dalyviui.

Konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti pasirašyti juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens ir patvirtinti antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose. Konkursiniame pasiūlyme esančių dokumentų (su priedais) kopijos turi būti sunumeruotos ir patvirtintos teisės aktų numatyta tvarka. Išimtis taikoma konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijai, kurios pridedamas ir originalas.

Konkursui dokumentai užklijuotame voke turi būti pateikti iki 2019 m. kovo 5 d. 11.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Konstitucijos pr. 3) Interesantų aptarnavimo skyriuje – 16 arba 17 langelyje (Eilių valdymo sistemos terminale spausti 4). Atsakingo už konkurso dokumentų priėmimą asmens telefono numeris (8 5) 211 2540).

Vokai su konkursiniais pasiūlymais bus atplėšiami 2019 m. kovo 5 d. 11.00 val. 216 kabinete (Konstitucijos pr. 3).

Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 211 2286 / 2271 arba el. paštu [email protected].

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento darbo laikas: I–IV 8.00–17.00; V 8.00–15.45; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.