Konkursas lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti 2019-2023 m.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
SKELBIA KONKURSĄ LAUKO KAVINĖMS ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI 2019–2023 METAIS ŠIOSE VIETOSE:

  1. Saulėtekio alėjoje prie 20 pastato;
  2. Laisvės prospekte prie Pasakų parko;
  3. prie fontano ties Didžiosios ir Stiklių gatvių sankryža;
  4. teritorijoje prie Pylimo ir Geležinkelio gatvių sankryžos;
  5. teritorijoje tarp Lvovo ir Šeimyniškių gatvių.

Vieta, kurioje leidžiama įrengti ir eksploatuoti lauko kavinę, suteikiama konkursą laimėjusiam juridiniam asmeniui penkiems vasaros sezonams.

Konkurso dalyvis informuojamas, kad jeigu bus reikalingas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus (toliau – NŽT) rašytinis sutikimas, konkurso dalyvis besąlygiškai prisiima visą su tuo susijusią riziką ir įsipareigoja nereikšti Savivaldybės administracijai jokių pretenzijų dėl NŽT priimtų sprendimų.

Konkurso nuostatai yra Savivaldybės svetainės interneto puslapyje https://aktai.vilnius.lt.

Teritorijų architektūrinės specialiosios sąlygos (dokumentai atsisiųsti):

  1. Saulėtekio alėjoje prie 20 pastato;
  2. Laisvės prospekte prie Pasakų parko;
  3. prie fontano ties Didžiosios ir Stiklių gatvių sankryža;
  4. teritorijoje prie Pylimo ir Geležinkelio gatvių sankryžos;
  5. teritorijoje tarp Lvovo ir Šeimyniškių gatvių.

Konkurso dalyviai šiame skelbime bei konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia reikalingus dokumentus užklijuotame voke (ant kurio neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį). Ant tokio voko nurodoma tik pageidaujama lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vieta.

Vokas, ant kurio bus nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, prekės ženklas ar kitas žymėjimas (ženklas), leidžiantis identifikuoti ar numanyti konkurso dalyvį, neatplėšiamas ir bus grąžintas konkurso dalyviui.

Konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti pasirašyti juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens ir patvirtinti antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose. Konkursiniame pasiūlyme esančių dokumentų (su priedais) kopijos turi būti sunumeruotos ir patvirtintos teisės aktų numatyta tvarka. Išimtis taikoma konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijai, kurios pridedamas ir originalas.

Konkursui dokumentai užklijuotame voke turi būti pateikti iki 2019 m. kovo 25 d. 11.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Konstitucijos pr. 3) Interesantų aptarnavimo skyriuje – 16 arba 17 langelyje (Eilių valdymo sistemos terminale spausti 4).

Vokai su konkursiniais pasiūlymais bus atplėšiami 2019 m. kovo 25 d. 11.00 val. 215 kabinete (Konstitucijos pr. 3).

Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 211 2286 / 2271 arba el. paštu joana.petroseviciene@vilnius.lt.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento darbo laikas: I–IV 8.00–17.00; V 8.00–15.45; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.