Konkursas vandens pramogų paslaugų teikimo prie Balžio ežero operatoriui atrinkti

Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą vandens pramogų paslaugų teikimo prie Balžio ežero operatoriui atrinkti.

Konkurso būdu atrinktam operatoriui nuo sutarties pasirašymo dienos bus leidžiama teikti vandens pramogų paslaugas prie Balžio ežero 5 metus su galimybe veiklos terminą pratęsti iki 5 metų.

Vandens pramogų įrenginiai ir paslaugų teikimui naudojama infrastruktūra turi būti įrengti pagal Architektūrines specialiąsias sąlygas ir estetinius reikalavimus vandens pramogų paslaugų teikimo prie Balžio ežero, Vilniuje, ne vėliau kaip per vienus metus nuo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo dienos.

Konkurso vertinimo kriterijus – didžiausias konkurso dalyvio pasiūlytas mokėti vietinės rinkliavos dydis už 1 kv. m/mėnesiui už leidimo išdavimą, kuris negali būti mažesnis nei Vietinės rinkliavos nuostatų 6.2.2 papunktyje nurodytas dydis – 1,7 Eur už 1 kv. m/mėnesiui (vandens pramogų paslaugų teikimo teritorijos plotas yra 512 kv. m) už vandens pramogų paslaugų teikimą prie Balžio ežero.

Konkurso dalyviai su konkurso nuostatais, kurie patvirtinti Viliaus miesto savivaldybės mero 2023-09-13 potvarkiu Nr. 955-895/23 gali susipažinti (dokumentai atsisiųsti).

Architektūrinės specialiosios sąlygos ir estetiniai reikalavimai vandens pramogų paslaugų teikimui prie Balžio ežero (dokumentai atsisiųsti).

Konkurso dalyviai užklijuotame voke turi pateikti konkurso nuostatų 17 punkte išvardytus reikalingus dokumentus pagal 14-17 punktuose nustatytus reikalavimus šiame skelbime nurodytais terminais (ant voko neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti konkurso dalyvį).

Ant voko užrašomas tik konkurso pavadinimas „Vandens pramogų paslaugų teikimo prie Balžio ežero operatoriaus atrankos konkursui“.

Konkursiniame pasiūlyme (voke) turi būti šie dokumentai:

– fizinio asmens arba juridinio asmens vadovo pasirašyta nustatytos formos paraiška (2 priedas) Paraiškos forma atsisiųsti;

– mokėjimo pavedimo kopija, patvirtinanti 600 (šešių šimtų) Eur užstato (depozito) pervedimą į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT64 4010 0510 0360 9875, esančią banke Luminor Bank, AB (kodas 40100), konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti;

– teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, patvirtinantis atstovavimą, jeigu konkursinį pasiūlymą teikia konkurso dalyvio atstovas.

Konkursiniai pasiūlymai (vokai) turi būti pateikti iki 2023 m. spalio 25 d. 9.45 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Konstitucijos pr. 3) I a. Klientų aptarnavimo skyriuje (Terminale spausti: Vilniaus miesto savivaldybės paslaugos (1)/Verslo licencijos ir leidimai, finansai ir mokesčiai, turto valdymas, reklama (4).

Vokai su konkursiniais pasiūlymais bus atplėšiami 2023 m. spalio 25 d. 10.00 val. 215 kabinete. Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 211 2270 arba (8 5) 211 2286 arba el. paštu egle.sadaunykiene@vilnius.lt.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyriaus darbo laikas:

I–IV 8.00–17.00; V 8.00–15.45; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.