Kviečiame dalyvauti ikiprekybinio pirkimo konkurse įgyvendinant projektą „Viešosios aplinkos humanizavimas racionalizuojant transporto eismą miesto centrinėje dalyje (Vilniaus senamiesčio pavyzdžiu)“.

 

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia dalyvauti ikiprekybinio pirkimo konkurse įgyvendinant projektą „Viešosios aplinkos humanizavimas racionalizuojant transporto eismą miesto centrinėje dalyje (Vilniaus senamiesčio pavyzdžiu)“.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“. Dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektu siekiama ištirti transporto srautus Vilniaus miesto senamiestyje bei gauti MTEP (mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros) analizės ir pilotinių bandymų rezultatus dėl eismo organizavimo ir planavimo, sudarant prielaidas įtraukti bendruomenę į miesto judumo planavimą ir įgyvendinimą bei  pasiūlyti taikytinus inovatyvius eismo ribojimo ir reguliavimo sprendimus Vilniaus senamiesčiui. Siekiama patenkinti šiandienos gyventojų lūkesčius ir sukurti koncepciją ir metodiką pagal kurią būtų sukurtas modelis, kaip galima eliminuoti ar bent sumažinti transporto eismą senamiestyje, kad 15 proc. sumažėtų  teršalų emisija, 10 proc. triukšmo lygis riboto eismo teritorijoje.

Projekto tikslas – kompleksinėmis priemonėmis humanizuoti Vilniaus miesto centro viešąją aplinką ir padaryti ją patrauklesnę gyventojams ir miesto svečiams. Projekto ašis yra tvaraus judumo principų įgyvendinimas ir viešųjų erdvių sugrąžinimas žmonėms, atlaisvinus automobilių užimamus plotus.

Projektas kurs inovatyvius tvaraus miesto suplanavimo ir tvaraus judumo, svarbių tvarios aplinkos segmentų, sprendinius Vilniaus miesto viešojoje aplinkoje, kurie bus parengti multiplikavimui ir įdiegimui kitose miesto teritorijose. Kurs inovatyvų transportą, informacines ir ryšių technologijas,  apjungdamas modernius judumo organizavimo, viešųjų teritorijų suplanavimo ir technologinių sprendimų metodus, pritaikant šiam tikslui iki šiol nenaudojamus sužaidybintos aplinkos modelius, įgalinamus informacinėmis ir ryšių technologijomis.

Projektu kuriami mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sprendiniai bus diegiami Vilniaus miesto savivaldybės priskirtųjų judumo organizavimo mieste funkcijų srityje ir tuo būdu prisidės prie viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo bei šių inovatyvių procesų populiarinimo.

Projekto veiklos:

  • I-ajame etape numatoma sukurti inovatyvaus eismo ribojimo centrinėse miestų dalyse koncepciją, išbandant laboratorinėmis sąlygomis. Šis etapas truks iki 6 mėn.
  • II-ajame etape numatoma pagal sukurtą ir pasirinktą koncepciją, parengti Modelio prototipą ir išbandyti realiomis sąlygomis (Vilniaus Senamiesčio teritorijoje) pasiūlytą modelį, išbandant realioje sumažintoje Vilniaus Senamiesčio teritorijoje. Šis etapas truks iki 9 mėn.
  • III-ajame etape numatoma pagal sukurti galutinį Modelį remiantis parengto Modelio prototipo bandymais realiomis sąlygomis (Vilniaus Senamiesčio teritorijoje). Vykdyti Modelio įgyvendinimo programą ir jos stebėseną. Šis etapas truks iki 12 mėn.

Pasiūlymai teikiami iki 2018 m. gruodžio 6 d. 9.00 val. el. paštu audrius.vaznelis@vilnius.lt

Kontaktinis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų valdymo skyriaus patarėjas Žygimantas Račkys tel. 8 5 219 7917 el. paštas zygimantas.rackys@vilnius.lt

Pirkimo dokumentai.