Kvietimas socialiniams ir ekonominiams partneriams siūlyti savo atstovus į regionų plėtros tarybas

Vidaus reikalų ministerija, vadovaudamasi Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo iš jų tvarkos aprašu, kviečia nacionaliniu ar regioniniu mastu pripažintus socialinius ir ekonominius partnerius, kuriems Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje neatstovauja verslo ir darbdavių asociacijos (Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija), siūlyti savo atstovus į regionų plėtros tarybas. Socialiniai ir ekonominiai partneriai – profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai, tam tikros profesijos atstovus vienijančios organizacijos, švietimo ir mokslo institucijos bei socialinės ekonomikos srityje (socialinės atskirties mažinimo, neinstitucinių socialinių paslaugų, kovos su diskriminacija, socialiai pažeidžiamų grupių integracijos ir pan.) veikiančios nevyriausybinės organizacijos ir šių organizacijų asociacijos.

Raštiškus pasiūlymus prašome teikti iki š. m. birželio 11 d. el. paštu atitinkamo regiono Regioninės plėtros departamento prie VRM apskrities skyriui adresu [email protected] .

Kvietimas teikti kandidatus 1

Vidaus reikalų ministerija, vadovaudamasi Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo iš jų tvarkos aprašu,kviečia socialinius ir ekonominius partnerius – verslo ir darbdavių asociacijas, atstovaujamas Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje:

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją,
Lietuvos pramonininkų konfederaciją,
Lietuvos darbdavių konfederaciją,
Lietuvos verslo konfederaciją,

siūlyti savo atstovus į regionų plėtros tarybas. Pasiūlymus prašome teikti iki š. m. birželio 11 d. el. paštu [email protected].

Kvietimas teikti kandidatus 2