Mazuto cisterna (statinė), esanti tarp žemės sklypų Rasų g. 50, 52, Vilniuje

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl mazuto cisternos (statinės), esančios tarp žemės sklypų Rasų g. 50, 52, Vilniuje, kuri neturi savininko (arba kurios savininkas nežinomas), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jos perdavimo savivaldybės nuosavybėn.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį turtą, prašome iki 2024 m. balandžio 1 d. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus Priežiūros ir tvarkymo poskyrio vyresniąją specialistę Rūtą Šulcaitę-Remeikienę (tel. Nr. 8 614 51354, el. p. [email protected]) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą turtą.

Galimai bešeimininkio turto fotofiksacija

Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus Priežiūros ir tvarkymo poskyrio vyresniąją specialistę Rūtą Šulcaitę-Remeikienę tel. Nr. 8 614 51354, el. p. [email protected].