Negyvenamoji patalpa (žymėjimas plane 80-8, 80-9, 80-10, 80-11, 80- 12, 80-13, 80-14, 80- 15, 80-16), esanti Lukiškių g. 1, Vilniuje

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl negyvenamosios patalpos (žymėjimas plane 80-8, 80-9, 80-10, 80-11, 80- 12, 80-13, 80-14, 80- 15, 80-16), adresu Lukiškių g. 1, Vilnius, kuri neturi savininko (arba kurio savininkas nežinomas), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jo perdavimo savivaldybės nuosavybėn.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį turtą, prašome iki 2023 m. vasario 01 d. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus Priežiūros ir tvarkymo poskyrio vyresniąją specialistę Rūtą Šulcaitę-Remeikienę (tel. Nr. 8 614 51354, el. p. ruta.remeikiene@vilnius.lt) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą turtą.

Galimai bešeimininkio turto fotofiksacija

Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus Priežiūros ir tvarkymo poskyrio vyresniąją specialistę Rūtą Šulcaitę-Remeikienę tel. Nr. 8 614 51354, el. p. ruta.remeikiene@vilnius.lt.