Negyvenamosios patalpos – Rūsio patalpos, esančios Panerių g. 30, Vilnius

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl Negyvenamosios patalpos – Rūsio patalpos, esančios Panerių g. 30, Vilniuje (žymėjimas plane 13-2, 13-4), kuri neturi savininko (arba kurios savininkas nežinomas), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jos perdavimo savivaldybės nuosavybėn.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį turtą, prašome iki 2022 m. liepos 1 d. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus Priežiūros ir tvarkymo poskyrio vyresniąją specialistę Rūtą Šulcaitę-Remeikienę (tel. Nr. 8 614 51354, el. p. [email protected]) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą turtą.

Galimai bešeimininkio turto fotofiksacija

Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus Priežiūros ir tvarkymo poskyrio vyresniąją specialistę Rūtą Šulcaitę-Remeikienę tel. Nr. 8 614 51354, el. p. [email protected].