Parengta Vilniaus miesto Pietinės tikslinės teritorijos bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategija

2016 m. sausio 14 d. 17.30 val. Vilniaus miesto savivaldybės 2 aukšto pasitarimų salėje kviečiamas visuotinis Vilniaus miesto pietinės vietos veiklos grupės narių susirinkimas, kuriame bus pristatytas ir tvirtinamas parengtos strategijos projektas. Taip pat numatomas naujų narių priėmimas ir kiti aktualūs klausimai.

Prašome susipažinti su strategijos projektu ir iki 2016 m. sausio 13 dienos 16 val. teikti pasiūlymus ir pastabas elektroniniu paštu daiva.mikulskiene@vilnius.lt, arturas.melianas@gmail.com

Kviečiame visus pageidaujančius prisijungti prie Vilniaus miesto pietinės vietos veiklos grupės ir tapti nariais. Išsamesnę informaciją suteiksime elektroniniu paštu raimondas@ralinga.lt.

2014-2020 m. Vilniaus miesto pietinės tikslinės teritorijos bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategija  (dokumentas atsisiųsti)

Vilniaus pietinės VVG pirmininkas
Raimondas Lingys