Pranešimas dėl buto Pylimo g. 63-6, Vilniuje

Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybė nuosavybės teise valdo butą, esantį Pylimo g. 63-6, Vilniuje (unikalus numeris 1094-0310-6036:0031, 19,25 kv. m su 1,96 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis) (toliau – Turtas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsniu bei 2014 m. spalio 28 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1178 „Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ Vilniaus miesto savivaldybės administracija įvykdė buto Pylimo g. 63-6, Vilniuje viešą elektroninį aukcioną. Atsižvelgiant į tai, kad butas parduodamas su bendro naudojimo patalpomis, kurios turi bendraturčių, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio 1 dalimi, bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamą dalį, informuojame, kad Turto bendraturčiai savo pageidavimą ar atsisakymą pasinaudoti pirmumo teise įsigyti nurodytą turtą turi pateikti raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai arba elektroninio pašto adresu savivaldybe@vilnius.lt per 30 d. nuo šio skelbimo paskelbimo dienos. Pasibaigus šiam terminui bus laikoma, kad bendraturčiai savo pirmenybės teisės įsigyti turtą atsisakė. Dėl informacijos apie parduodamą turtą, jo kainos ar kitais klausimais bendraturčiai gali kreiptis į Turto departamento Nekilnojamojo turto skyrių telefono numeriais 8-5 2112705 arba 8-5 2112711.