Prekybos iš (nuo) laikinojo įrenginio reprezentacinėse Vilniaus miesto vietose atrankos konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą teritorijoje Stoties aikštės prieigose (8 pozicijose), Gedimino prospekte (ties Vinco Kudirkos aikšte) (1 pozicijoje) ir priešais pastatą Maironio gatvė 11 (prie Lietuvos Laisvės Lygos skvero) (1 pozicijoje). Atrankos konkurso būdu nustatytam (-iems) laimėtojui (-jams) suteikiama teisė, nustatyta tvarka gauti leidimą prekiauti laimėtoje vietoje.

Konkurso vertinimo kriterijus – didžiausias konkurso dalyvio pasiūlytas mokėti vietinės rinkliavos dydis mėnesiui, kuris negali būti mažesnis nei Savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo nuostatų 6.1 papunktyje nurodyti dydžiai. Siūlomas mokėti vietinės rinkliavos dydis mėnesiui už leidimo išdavimą pageidaujamoje laikinojo prekybos įrenginio vietoje negali būti mažesnis nei 43 Eur.

Prekiauti leidžiama gėlėmis, ledais, nealkoholiniais gėrimais.

Konkurso laimėtojas (-jai) įgyja teisę prekiauti laimėtoje nustatytoje viešojoje vietoje 5 metus, kiekvienais metais pateikęs prašymą naujam leidimui gauti ir minėtą leidimą gavęs. Pirmais metais prašymas leidimui gauti turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl konkurso rezultatų patvirtinimo dienos.

Konkurso laimėtojas (-jai) per nustatytą terminą privalo įrengti laikinąjį įrenginį pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus reikalavimus laikiniesiems prekybos įrenginiams Vilniuje ir Miestovaizdžio skyriaus parengtas laikinųjų prekybos vietų Vilniaus senamiestyje schemas.

Konkurso dalyviai su vietinės rinkliavos dydžiais, kurie patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657 gali susipažinti (dokumentai atsisiųsti). Savivaldybės tarybai patvirtinus naujus vietinės rinkliavos dydžius, nei jie buvo patvirtinti šio konkurso organizavimo metu, taikomi nauji rinkliavos dydžiai.

Konkurso dalyviai su konkurso nuostatais, kurie patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 30-1715/22 gali susipažinti (dokumentai atsisiųsti):

Konkurso dalyviai užklijuotame voke turi pateikti Konkurso nuostatų 16 punkte išvardytus reikalingus dokumentus pagal 14-16 punktuose nustatytus reikalavimus šiame skelbime nurodytais terminais (ant voko neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį).

Ant voko užrašoma: „Prekybos iš (nuo) laikinojo įrenginio reprezentacinėse Vilniaus miesto vietose atrankos konkursui“.

Voke turi būti šie dokumentai:

  • užpildyta paraiška (nuostatų priedas);
  • mokėjimo pavedimo kopija, patvirtinanti 400 (keturių šimtų) Eur užstato (depozito) pervedimą į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT64 4010 0510 0360 9875, esančią banke „Luminor Bank AB“ (kodas 40100), konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti;
  • teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, patvirtinantis atstovavimą, jeigu konkursinį pasiūlymą teikia konkurso dalyvio atstovas.

Konkursui dokumentai turi būti pateikti iki 2023 m. liepos 19 d. 10.45 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Konstitucijos pr. 3) I a. Klientų aptarnavimo skyriuje (Terminale spausti: Vilniaus miesto savivaldybės paslaugos (1) / Verslo licencijos ir leidimai, finansai ir mokesčiai, turto valdymas, reklama (4).

Vokai su konkursiniais pasiūlymais bus atplėšiami 2023 m. liepos 19 d. 11.00 val. 215 kab.

Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 211 2271 / +370 616 27514 arba el. paštu [email protected].

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyriaus darbo laikas: I–IV 8.00–17.00; V 8.00–15.45; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.