Prekybos iš (nuo) laikinojo įrenginio reprezentacinėse Vilniaus miesto vietose atrankos konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą teritorijoje Stoties aikštės prieigose (8 pozicijose), teritorijoje Odminių skvere (2 pozicijose), teritorijoje Maironio gatvėje (prie Bernardinų sodo vartų (ties pastatu Maironio g. 2) (2 pozicijose) ir priešais pastatą Maironio g. 11 prie Lietuvos Laisvės Lygos skvero) (1 pozicijoje) prekybos vietai (-oms) iš (nuo) laikinojo įrenginio laimėti ir įrengti.

Atrankos konkurso laimėtojui (-ams) bus leidžiama prekiauti penkerius metus, kiekvienais metais pateikus prašymą naujam leidimui gauti ir minėtą leidimą gavus. 5 metų terminas skaičiuojamas nuo leidimo pirmais metais išdavimo dienos. Laimėjus konkursą, laikinasis įrenginys turės būti įrengtas laimėtoje vietoje iki leidimo galiojimo pradžios pagal Reikalavimus laikiniesiems prekybos įrenginiams Vilniuje, patvirtintus Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 30-418/21 „Dėl Reikalavimų laikiniesiems prekybos įrenginiams Vilniuje nustatymo“. Konkurso laimėtojas laimėtoje vietoje vykdyti veiklą turės ne trumpiau kaip 5 mėnesius per kalendorinius metus, nustatyta tvarka gavus leidimą. Prekiauti leidžiama gėlėmis, ledais, nealkoholiniais gėrimais.

Konkurso laimėtojas nustatyta tvarka turės teikti prašymą gauti leidimą prekiauti laimėtoje vietoje ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl konkurso rezultatų patvirtinimo dienos. Leidimas prekiauti laimėtoje vietoje išduodamas ne trumpesniam kaip 5 mėnesių laikotarpiui per kalendorinius metus. Už leidimo išdavimą mokamas nustatytas vietinės rinkliavos mokestis, kuris priklausys nuo pateiktame prašyme išduoti leidimą nurodyto prekybos laikotarpio (šiuo metu nustatyta 43 Eur mėnesinė rinkliava). Konkurso dalyviai su vietinės rinkliavos dydžiais, kurie patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657 gali susipažinti (dokumentai atsisiųsti): Savivaldybės tarybai patvirtinus naujus vietinės rinkliavos dydžius, nei jie buvo patvirtinti šio konkurso organizavimo metu, taikomi nauji rinkliavos dydžiai.

Konkurso dalyviai su konkurso nuostatais, kurie patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 30-986/21 gali susipažinti (dokumentai atsisiųsti).

Paraiškos forma atsisiųsti

Prekybos vietų iš (nuo) laikinųjų įrenginių teritorijoje Stoties aikštės prieigose pozicijos (dokumentai atsisiųsti)

Prekybos vietų iš (nuo) laikinųjų įrenginių teritorijoje Odminių skvere pozicijos (dokumentai atsisiųsti)

Prekybos vietų iš (nuo) laikinųjų įrenginių Maironio gatvėje (prie Bernardinų sodo vartų (ties pastatu Maironio g. 2) ir priešais pastatą Maironio g. 11 prie Lietuvos Laisvės Lygos skvero) pozicijos (dokumentai atsisiųsti)

Reikalavimai laikiniesiems prekybos įrenginiams (dokumentai atsisiųsti)

Konkurso dalyviai užklijuotame voke turi pateikti Konkurso nuostatų 17 punkte išvardytus reikalingus dokumentus pagal 15-17 punktuose nustatytus reikalavimus šiame skelbime nurodytais terminais (ant voko neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį).

Ant voko užrašoma: „Prekybos iš (nuo) laikinojo įrenginio reprezentacinėse Vilniaus miesto vietose atrankos konkursui“.

Voke turi būti šie dokumentai:

  • užpildyta paraiška (nuostatų priedas);
  • mokėjimo pavedimo kopija, patvirtinanti 400 (keturių šimtų) Eur užstato (depozito) pervedimą į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT64 4010 0510 0360 9875, esančią banke „Luminor Bank AB“ (kodas 40100), konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti;
  • teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, patvirtinantis atstovavimą, jeigu konkursinį pasiūlymą teikia konkurso dalyvio atstovas;
  • visi voke esantys dokumentai ir priedai turi būti pasirašyti fizinio asmens arba juridinio asmens vadovo ar įgalioto asmens ir patvirtinti antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose.

Konkursui dokumentai turi būti pateikti iki 2021 m. gruodžio l d. 9.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Konstitucijos pr. 3) I a. Klientų aptarnavimo skyriuje.

Vokai su konkursiniais pasiūlymais bus atplėšiami 2021 m. gruodžio 1 d. 9.30 val. nuotoliniu būdu Zoom platformoje. Stebėti vokų atplėšimo procedūrą kviečiame konkursui paraiškas pateikusius dalyvius ar jų atstovus prisijungiant per nuorodą: https://us02web.zoom.us/j/84915440415.

Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 211 2736, el. paštu natalija.zuravliova@vilnius.lt arba tel. (8 5) 211 2271, el. paštu povilas.suchodimcovas@vilnius.lt.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyriaus darbo laikas: I–IV 8.00–17.00; V 8.00–15.45; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.