Prekybos ne maisto produktais iš (nuo) laikinojo įrenginio teritorijoje prie Pilies ir Didžiosios g. sankryžos atrankos konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą teritorijoje prie Pilies ir Didžiosios g. sankryžos (13 pozicijų) prekybos vietai (-oms) iš (nuo) laikinojo įrenginio laimėti ir įrengti atveriamo prekystalio tipo laikinuosius įrenginius pozicijose 4, 5, 16, 19, 20, 21, molberto tipo laikinuosius įrenginius pozicijose 25, 26, 27, 29 ir vežimėlio tipo laikinuosius įrenginius pozicijose 31, 32 ir 35.

Prekybos ne maisto produktais iš (nuo) laikinojo įrenginio teritorijoje prie Pilies ir Didžiosios g. sankryžos atrankos konkurso laimėtojui (-ams) bus leidžiama prekiauti penkerius metus. Konkurso laimėtojas (ai) laikinuosius prekybos įrenginius turės įrengti ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl konkurso rezultatų patvirtinimo dienos ir atitikti Savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus (toliau – Vyriausiojo miesto architekto skyrius) parengtus reikalavimus laikiniesiems prekybos įrenginiams bei prekybos vietų iš (nuo) laikinųjų įrenginių teritorijoje prie Pilies ir Didžiosios g. sankryžos schemą. Prekiauti leidžiama ne maisto produktais: tradiciniais gaminiais, tautodailės ir dailiųjų amatų dirbiniais, suvenyrais, reprezentuojančiais Lietuvą, Vilnių ar kitus jos miestus, taip pat meno dirbiniais.

Konkurso laimėtojas nustatyta tvarka turės teikti prašymą gauti leidimą prekiauti laimėtoje vietoje ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sprendimo dėl konkurso rezultatų tvirtinimo įsiteisėjimo. Leidimas prekiauti laimėtoje vietoje išduodamas 1 metų laikotarpiui, už kurį mokamas 516 (penki šimtai šešiolika) Eur vietinės rinkliavos mokestis. Konkurso dalyviai su vietinės rinkliavos dydžiais, kurie patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657 gali susipažinti (dokumentas atsisiųsti): Savivaldybės tarybai patvirtinus naujus vietinės rinkliavos dydžius, nei jie buvo patvirtinti šio konkurso organizavimo metu, taikomi nauji rinkliavos dydžiai.

Konkurso dalyviai su konkurso nuostatais, kurie patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 30-336/21 gali susipažinti (dokumentas atsisiųsti).

Paraiškos forma atsisiųsti

Prekybos vietų iš (nuo) laikinųjų įrenginių teritorijoje prie Pilies ir Didžiosios g. sankryžos schema (dokumentas atsisiųsti).

Reikalavimai laikiniesiems prekybos įrenginiams (dokumentas atsisiųsti).

Konkurso dalyviai užklijuotame voke turi pateikti Konkurso nuostatų 17 punkte  išvardytus reikalingus dokumentus pagal 15-17 punktuose nustatytus reikalavimus šiame skelbime nurodytais terminais (ant voko neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį).

Ant voko užrašoma: „Prekybos ne maisto produktais iš (nuo) laikinojo įrenginio teritorijoje prie Pilies ir Didžiosios g. sankryžos atrankos konkursui“.

Voke turi būti šie dokumentai:

  • užpildyta paraiška (nuostatų priedas);
  • dalyvių kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijos: tautinio paveldo produkto ar amatų meistro sertifikatas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimas, Lietuvos dailininkų sąjungos nario pažymėjimas, meno kūrėjo pažymėjimas (jei tokie turimi);
  • mokėjimo pavedimo kopija, patvirtinanti 400 (keturių šimtų) Eur užstato (depozito) pervedimą į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT64 4010 0510 0360 9875, esančią banke „Luminor Bank AB“ (kodas 40100), konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti;
  • teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, patvirtinantis atstovavimą, jeigu konkursinį pasiūlymą teikia konkurso dalyvio atstovas.

Konkursui dokumentai turi būti pateikti iki 2021 m. balandžio 29 d. 09.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Konstitucijos pr. 3) I a. Klientų aptarnavimo skyriuje.

Vokai su konkursiniais pasiūlymais bus atplėšiami 2021 m. balandžio 29 d. 11.00 val. nuotoliniu būdu Zoom platformoje. Stebėti vokų atplėšimo procedūrą kviečiame konkursui paraiškas pateikusius dalyvius ar jų atstovus prisijungiant per nuorodą:

https://us02web.zoom.us/j/81364336269?pwd=WE1iVFg4YlA0dzU2SXBmOFprcThRZz09
Meeting ID: 813 6433 6269
Passcode: 339085

Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 211 2286 / 2299 arba el. paštu laura.zuromskyte@vilnius.lt.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyriaus darbo laikas: I–IV 8.00–17.00; V 8.00–15.45; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.