Prekybos ne maisto produktais iš (nuo) laikinojo įrenginio teritorijoje prie Pilies ir Didžiosios gatvių sankirtos ir teritorijoje M. Daukšos gatvėje prie Aušros vartų atrankos konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą teritorijoje prie Pilies ir Didžiosios gatvių sankirtos (6 pozicijose) ir teritorijoje M. Daukšos gatvėje prie Aušros vartų (18 pozicijų) prekybos vietai (-oms) iš (nuo) laikinojo įrenginio laimėti ir įrengti. Teritorijoje prie Pilies ir Didžiosios gatvių sankirtos laimėti ir įrengti molberto tipo laikinuosius įrenginius pozicijose 25, 27, 29 ir vežimėlio tipo laikinuosius įrenginius pozicijose 31, 32 ir 34. Teritorijoje M. Daukšos gatvėje prie Aušros vartų laimėti ir įrengti vežimėlio tipo laikinuosius įrenginius pozicijose 1-10, atveriamo prekystalio tipo laikinuosius įrenginius pozicijose 11-18.

Konkurso vertinimo kriterijus – didžiausias konkurso dalyvio pasiūlytas mokėti vietinės rinkliavos dydis mėnesiui, kuris negali būti mažesnis nei Savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo nuostatų 6.1 papunktyje nurodyti dydžiai. Siūlomas mokėti vietinės rinkliavos dydis mėnesiui už leidimo išdavimą pageidaujamoje laikinojo prekybos įrenginio vietoje teritorijoje prie Pilies ir Didžiosios gatvių sankirtos negali būti mažesnis nei 43 Eur, teritorijoje M. Daukšos gatvėje prie Aušros vartų 21 Eur.

Prekiauti leidžiama ne maisto produktais: tradiciniais gaminiais, tautodailės ir dailiųjų amatų dirbiniais, suvenyrais, reprezentuojančiais Lietuvą, Vilnių ar kitus jos miestus, taip pat meno dirbiniais.

Prekybos ne maisto produktais iš (nuo) laikinojo įrenginio teritorijoje prie Pilies ir Didžiosios gatvių sankirtos ir teritorijoje M. Daukšos gatvėje prie Aušros vartų atrankos konkurso laimėtojui (-ams) bus leidžiama prekiauti penkerius metus. Konkurso laimėtojas (ai) laikinuosius prekybos įrenginius turės įrengti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl konkurso rezultatų patvirtinimo dienos ir atitikti Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus reikalavimus laikiniesiems prekybos įrenginiams Vilniuje ir Savivaldybės administracijos Miestovaizdžio skyriaus parengtas laikinųjų prekybos vietų Vilniaus senamiestyje schemas.

Konkurso dalyviai su vietinės rinkliavos dydžiais, kurie patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657 gali susipažinti (dokumentai atsisiųsti): Savivaldybės tarybai patvirtinus naujus vietinės rinkliavos dydžius, nei jie buvo patvirtinti šio konkurso organizavimo metu, taikomi nauji rinkliavos dydžiai.

Konkurso dalyviai su konkurso nuostatais, kurie patvirtinti Viliaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 30-1401/22 gali susipažinti (dokumentas atsisiųsti):

Konkurso dalyviai užklijuotame voke turi pateikti Konkurso nuostatų 16 punkte išvardytus reikalingus dokumentus pagal 14-16 punktuose nustatytus reikalavimus šiame skelbime nurodytais terminais (ant voko neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį).

Ant voko užrašoma: „Prekybos ne maisto produktais iš (nuo) laikinojo įrenginio teritorijoje prie Pilies ir Didžiosios gatvių sankirtos ar teritorijoje M. Daukšos gatvėje prie Aušros vartų atrankos konkursas“.

Voke turi būti šie dokumentai:

  • užpildyta paraiška (nuostatų priedas);
  • mokėjimo pavedimo kopija, patvirtinant 400 (keturių šimtų) Eur užstato (depozito) pervedimą į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT64 4010 0510 0360 9875, esančią Luminor Bank, AB (kodas 40100), konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti;
  • teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, patvirtinantis atstovavimą, jeigu konkursinį pasiūlymą teikia konkurso dalyvio atstovas.

Konkursui dokumentai turi būti pateikti iki 2022 m. birželio 22 d. 09.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Konstitucijos pr. 3) I a. Klientų aptarnavimo skyriuje.

Vokai su konkursiniais pasiūlymais bus atplėšiami 2022 m. birželio 22 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu Zoom platformoje. Stebėti vokų atplėšimo procedūrą kviečiame konkursui paraiškas pateikusius dalyvius ar jų atstovus prisijungiant per nuorodą: https://us02web.zoom.us/j/82893345515

Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 211 2271 arba el. paštu povilas.suchodimcovas@vilnius.lt.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyriaus darbo laikas: I–IV 8.00–17.00; V 8.00–15.45; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.