Savivaldybei priklausančių neįrengtų pastogių ar palėpių dalių perleidimo bendraturčiams uždaras konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija uždaro konkurso būdu perleidžia bendraturčiams nuosavybės teises į Savivaldybei priklausančią neįrengtos pastogės patalpos dalį

Informacija atsisiųsti

Adresas Savivaldybės parduodama neįrengtos pastogės patalpos dalis Bendras neįrengtos pastogės patalpų plotas
(kv. m)
Pastato žymėjimas plane Pradinė pardavimo kaina (€) Pradinis įnašas (€) Savivaldybės atstovų telefonai
1 2 3 4 5 6 7
Polocko g. 5 3087/10000
arba 46,46 kv. m
150,50 1A1p 14020,18 1402,02 211 2182
211 2287
Šilo g. 1 24/1000
arba 5,40 kv. m
225,04 1A4p 1301,07 130,11 211 2182
211 2287
Tilto g. 21 86/1000
arba 6,48 kv. m
75,42 1A1p 1301,69 130,17 211 2182
211 2287
Vasario 16-osios g. 2 440/10000
arba 19,15 kv. m
435,30 1A5p 4808,32 480,83 211 2182
211 2287
Žemaitijos g. 3 132/1000
arba 4,90 kv. m
37,05 1A3p 1802,13 180,21 211 2182
211 2287
Žvirgždyno g. 4 128/1000
arba 2,47 kv. m
19,27 1A1p 600,64 60,06 211 2182
211 2287
Paupio g. 10 971/10000
arba 2,37 kv. m
24,40 1A2p 501,03 50,10 211 2182
211 2287
Trakų g. 4 60/1000
arba 1,38 kv. m
22,95 1A2p 500,36 50,04 211 2182
211 2287
Šaltinių g. 8 1358/10000
arba 20,96 kv. m
154,37 1A3p 6005,46 600,55 211 2182
211 2287
S. Moniuškos g. 10A 1265/10000
arba 5,83 kv. m
46,13 3A1ž 1401,52 140,15 211 2182
211 2287
Gėlių g. 7 381/10000
arba 10,20 kv. m iš 158,50 kv. m
267,70 1A3p 3270,00 327,00 211 2182
211 2287

Uždaro konkurso dalyviai (bendraturčiai arba jų įgalioti asmenys) registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab.

nuo 2015-03-30 iki 2015-04-07 nuo 9 iki 11 val.

Konkursas įvyks 2015-04-08 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a. 215 kabinete). Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Roma Baguckienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2182, 211 2287, 211 2875.

Bendraturčiai, norintys dalyvauti Konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Nuosavybės teisių perleidimo konkursui“. Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas.
  2. Siūloma konkreti kaina.
  3. Įsipareigojimas pasirašyti nuosavybės teisių perleidimo sutartį bei perdavimo-priėmimo aktą.
  4. Banko įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, jog konkurso dalyvis į atsiskaitomąją sąskaitą LT85 4010 0424 0393 0161 DNB banke sumokėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (kodas 188710061) pradinį įnašą, lygų 10 procentų nustatytos pradinės kainos.
  5. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta antspaudu ,,nuorašas tikras“ ir atsakingo asmens parašu.
  6. Dokumentai patvirtinantys, kad paraišką pateikęs asmuo yra bendraturtis: pažyma iš nekilnojamojo turto registro, patvirtinanti, kad konkurso dalyvis pastate turi nuosavybės teise priklausančių patalpų, t.y. turi teisę į dalį bendro naudojimo patalpų (palėpės, pusrūsio, rūsio) ir/ar turi įregistravęs nuosavybės teises į jam priklausančią dalį.
  7. Kiti dokumentai (pvz. esant reikalingumui – realiųjų dalių nustatymo (paskaičiavimo) projektas, suderintas su visais bendraturčiais ir pan.)

INFORMACIJA:

  1. Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 1-910 „Dėl Nuosavybės teisių į Savivaldybei priklausančią dalį perleidimo bendraturčiams uždaro konkurso būdu tvarkos tvirtinimo“. Su minėtu Tarybos sprendimu konkurso dalyvis supažindinamas pasirašytinai pateikdamas voką.
  2. Konkurso dalyviui laimėjus konkursą, tačiau neatvykus pasirašyti konkurso protokolo, pradinis įnašas negrąžinamas.
  3. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pateikus atskirą prašymą pradinis įnašas grąžinamas.