Savivaldybei priklausančių neįrengtų pastogių, palėpės ir rūsio patalpų dalių perleidimo bendraturčiams uždaras konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija uždaro konkurso būdu perleidžia bendraturčiams nuosavybės teises į Savivaldybei priklausančią neįrengtos pastogės, palėpės ar rūsio patalpų dalį

Informacija atsisiųsti

Adresas Savivaldybės
parduodama
neįrengtos
pastogės
patalpos dalis
Bendras
neįrengtos
pastogės
patalpų

plotas
(kv. m)
Pastato
žymėjimas
plane
Pradinė
pardavimo
kaina (€)
Pradinis
įnašas
(Lt/€)
Savivaldybės
atstovų
telefonai
1 2 3 4 5 6 7
Gedimino pr. 13,
neįrengta pastogė
2521/10000
arba 81,93 kv. m
324,99 2A4p 51477,98 5147,80 211 2182
211 2441
Šv. Mykolo g. 8,
neįrengta pastogė
36/1000
arba 10,81 kv. m
300,30 1A2p 4956,87 495,69 211 2182
211 2441
Baltajame skg. 9,
neįrengta pastogė
443/1000
arba 20,40 kv. m
46,05 1A1m 8481,84 848,18 211 2182
211 2441
Baltajame skg. 9,
rūsio patalpos
443/1000
arba 77,25 kv. m
174,39 1A1m 19360,51 1936,05 211 2182
211 2441
Paupio g. 13,
neįrengta pastogė
81/1000
arba 7,70 kv. m
95,11 1A2p 2213,35 221,34 211 2182
211 2441
Vaivorykštės g. 9,
neįrengta pastogė
113/1000
arba 7,69 kv. m
68,10 1A1m 1572,00 157,20 211 2182
211 2441
Bernardinų g. 6B,
neįrengta pastogė
131/1000
arba 12,33 kv. m
94,17 3A1p 7039,26 703,93 211 2182
211 2441
Literatų g. 5,
neįrengta pastogė
2260/10000
arba 9,04 kv. m
40,01 1A3p 5084,11 508,41 211 2182
211 2441
Krivių g. 16,
neįrengta pastogė
202/1000
arba 22,30 kv. m
110,40 1A1ž 8484,81 848,48 211 2182
211 2441
Subačiaus g. 12,
neįrengta palėpė
188/1000
arba 38,37 kv. m
204,10 3A3p 21769,89 2176,99 211 2182
211 2441
Pilies g. 38,
neįrengta pastogė
1675/10000
arba 32,94 kv. m
196,64 1A2p 18839,61 1883,96 211 2182
211 2441

Uždaro konkurso dalyviai (bendraturčiai arba jų įgalioti asmenys) registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab.

nuo 2016-01-18 iki 2016-01-26 nuo 9 iki 11 val.

Konkursas įvyks 2016-01-28 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a. 215 kabinete). Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Birutė Lavrinovičienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2182, 211 2441, 211 2612.

Bendraturčiai, norintys dalyvauti Konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Nuosavybės teisių perleidimo konkursui“. Voke turi būti pateikta:

1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas.

2. Siūloma konkreti kaina.

3. Įsipareigojimas pasirašyti nuosavybės teisių perleidimo sutartį bei perdavimo-priėmimo aktą.

4. Banko įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, jog konkurso dalyvis į atsiskaitomąją sąskaitą LT85 4010 0424 0393 0161 DNB banke sumokėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (kodas 188710061) pradinį įnašą, lygų 10 procentų nustatytos pradinės kainos.

5. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta antspaudu ,,nuorašas tikras“ ir atsakingo asmens parašu.

6. Dokumentai patvirtinantys, kad paraišką pateikęs asmuo yra bendraturtis: pažyma iš nekilnojamojo turto registro, patvirtinanti, kad konkurso dalyvis pastate turi nuosavybės teise priklausančių patalpų, t.y. turi teisę į dalį bendro naudojimo patalpų (palėpės, pusrūsio, rūsio) ir/ar turi įregistravęs nuosavybės teises į jam priklausančią dalį.

7. Kiti dokumentai (pvz. esant reikalingumui – realiųjų dalių nustatymo (paskaičiavimo) projektas, suderintas su visais bendraturčiais ir pan.)

INFORMACIJA:

1. Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 1-910 „Dėl Nuosavybės teisių į Savivaldybei priklausančią dalį perleidimo bendraturčiams uždaro konkurso būdu tvarkos tvirtinimo“. Su minėtu Tarybos sprendimu konkurso dalyvis supažindinamas pasirašytinai pateikdamas voką.

2. Konkurso dalyviui laimėjus konkursą, tačiau neatvykus pasirašyti konkurso protokolo, pradinis įnašas negrąžinamas.

3. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pateikus atskirą prašymą pradinis įnašas grąžinamas.